Pages

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA OBOLJELOG OD DIJABETESA
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA OBOLJELOG OD DIJABETESA
Ivana Markulin
Dijabetes je jedna od najčešćih kroničnih bolesti u svijetu te predstavlja javnozdravstveni problem. Iako se može prevenirati i usporiti pravilnom prehranom, tjelesnom aktivnošću i izbjegavanjem štetnih navika, današnja populacija sve češće obolijeva zbog nezdravog, ubrzanog i stresom ispunjenog života. Također manjak znanja o dijabetesu utječe na pojavnost dijabetesa u ranijoj životnoj dobi. Oboljeli od dijabetesa najčešće uočavaju početne simptomi i znakove,...
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S AKUTNIM ABDOMENOM
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S AKUTNIM ABDOMENOM
Ariana Frank
Na Klinici za kirurgiju, dnevno se izvede barem jedan operativni zahvat kod bolesnika hospitaliziranih pod dijagnozom akutnog abdomena. Pristup takvom bolesniku zahtjeva točnost, stručnost i hitnost. Cilj rada je istražiti uzroke koji su doveli do razvoja akutnog abdomena, razvoj poslijeoperacijskih komplikacija i trajanje hospitalizacije. Analizirani podaci prikupljeni su uvidom u IBIS i medicinsku dokumentaciju Klinike za kirurgiju KBC Rijeka, Zavod za digestivnu kirurgiju...
ZDRAVSTVENA NJEGA KARDIO KIRURŠKOG BOLESNIKA
ZDRAVSTVENA NJEGA KARDIO KIRURŠKOG BOLESNIKA
Danica Tomić Rajačić
Medicinska sestra koja sudjeluje u liječenju kardiokirurškog pacijenta provodi preoperativnu i postoperativnu skrb o pacijentu. Zdravstvena njega se treba bazirati na dokazima i biti u skladu s politikom zdravstvene ustanove kako bi pacijent primio optimalnu njegu. Ukoliko je zahvat elektivan pacijent se dan prije zahvata zaprima na bolničko liječenje radi preoperativne pripreme. Procjena općeg stanja i ponašanja, dijagnostički testovi, fizička priprema (prestanak pušenja,...
ZDRAVSTVENI ODGOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI
ZDRAVSTVENI ODGOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI
Manda Pavičić Naglić
Odgoj djece školske dobi predstavlja veliki izazov za roditelje i učitelje. Sve je veći broj pojavnih oblika ovisnosti kojima se mladi izloženi, poput pušenja, alkoholizma, kockanja, ovisnosti o računalnim igrama, društvenim mrežama itd. Partnerski odnos roditelja, djece i učitelja nužan je za stvaranje zdravih životnih navika i prevenciju svih oblika ovisnosti. U radu su prikazani rezultati istraživanja u jednoj županijskoj i dvije područne osnovne škole na području grada...
ZNANJA I STAVOVI UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE I STUDENATA SESTRINSTVA O KRONIČNIM RANAMA
ZNANJA I STAVOVI UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE I STUDENATA SESTRINSTVA O KRONIČNIM RANAMA
Jelena Kevrić
Problematika liječenja kroničnih rana seže u davnu prošlost. Kako se medicina razvijala kroz povijest, tako se mijenjao i pristup liječenju bolesnika sa kroničnim ranama. U prošlosti su istraživanja bila usmjerena uglavnom razumijevanju prirode bolesti te razvoju medicinskih intervecija sa ciljem liječenja i suzbijanja bolesti. Cilj novijih istraživanja je jednako tako i utjecaj kroničnih rana na kvalitetu života bolesnika i njegove obitelji. Kad bolesnik razvije...
ZNANJE I ISKUSTVA STUDENTA SESTRINSTVA O TERAPIJI KISIKOM
ZNANJE I ISKUSTVA STUDENTA SESTRINSTVA O TERAPIJI KISIKOM
Antonia Bandić
Terapija kisikom je primjena kisika u koncentracijama većim od one u zraku (21%) za liječenje ili prevenciju hipoksije. Svrha je povećati zasićenost kisika u tkivima gdje je razina zasićenja preniska zbog bolesti ili ozljede. Zadaće medicinske sestre prilikom primjene terapije kisikom su prepoznavanje indikacija za primjenu terapije kisikom, osiguravanje izvora kisika, priprema pribora za primjenu kisika, primjena terapije kisika, promatranje bolesnika i nadzor vrijednosti SpO₂. ...
ZNAČAJ PATRONAŽNE SKRBI U ZAJEDNICI OBITELJI DJETETA SA AUTIZMOM
ZNAČAJ PATRONAŽNE SKRBI U ZAJEDNICI OBITELJI DJETETA SA AUTIZMOM
Tina Travalja
Rastu i razvitku sestrinstva svakodnevno možemo svjedočiti i sudjelovati u njemu. Usmjerenost sestrinstva u zajednici fokusira se prvenstveno na prevenciju bolesti i očuvanje zdravlja. Osiguravanjem zdravlja za sve skupine jedan je od ciljeva primarne zdravstvene zaštite. Patronažne sestre svojim znanjem i kompetencijama mogu djelovati na tom području. Vođenje sestrinske dokumentacije profesionalna je odgovornost svake medicinske sestre. Specifična područja djelovanja nose i...

Pages