Pages

PROIZVODNJA I KARAKTERIZACIJA MIŠJEG MONOKLONSKOG PROTUTIJELA PROTIV RIBOSOMSKOG PROTEINA S8
PROIZVODNJA I KARAKTERIZACIJA MIŠJEG MONOKLONSKOG PROTUTIJELA PROTIV RIBOSOMSKOG PROTEINA S8
Ivana Matušić
Ribosomi su stanični strojevi za sintezu proteina. Eukariotski ribosom (80S) sastavljen je od male i velike podjedinice. Mala podjedinica (40S) građena je od 18S rRNK te 33 proteina, a velika podjedinica (60S) od 28S, 5,8S i 5S rRNK te 47 proteina. Ribosomski protein S8 (RPS8) sastavni je dio male podjedinice ribosoma. Cilj ovog rada bio je proizvesti mišje monoklonsko protutijelo protiv RPS8. Monoklonska protutijela prepoznaju isti epitop istog antigena. Protutijelo je ...
PROMIJENE FLEKSIBILNOSTI ZGLOBOVA KUKA I GLEŽNJA NAKON STATIČKOG I DINAMIČKOG ISTEZANJA U REKREATIVACA
PROMIJENE FLEKSIBILNOSTI ZGLOBOVA KUKA I GLEŽNJA NAKON STATIČKOG I DINAMIČKOG ISTEZANJA U REKREATIVACA
Marko Babić
Uvod i cilj istraživanja: Većina današnjih poslova sjedilačkog je načina, te zbog toga osobe za očuvanje tjelesnog i duševnog zdravlja koriste razne rekreacijske aktivnosti. Crossfit rekreativcima omogućava da u kratkom vremenskom periodu rekreativac odradi kvalitetan trening, skrene misli sa svakodnevnih poslovnih obaveza te održi svoju vitalnost. Kako bismo prevenirali ozljeđivanje kod ove populacije potrebno je provesti edukaciju o tehnikama izvođenja pojedinih vježbi te...
PSIHIČKI UČINAK TJELESNE AKTIVNOSTI NA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI
PSIHIČKI UČINAK TJELESNE AKTIVNOSTI NA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI
Marina Šterpin
UVOD: Tjelesna aktivnost je svaki oblik pokreta, uključujući kretanje i obavljanje svakodnevnih poslova, kao i sportske i rekreacijske aktivnosti. Redovita tjelesna aktivnost prevenira razvoj mnogih kroničnih bolesti, smanjuje rizik od pada kod starijih osoba te poboljšava mentalno zdravlje i kvalitetu života. Također, aktivan način života pruža priliku za međusobni kontakt s drugim ljudima, zajednicom i okolinom te tako prevenira razvoj antisocijalnog ponašanja. Cilj ovog...
RAD S TERAPIJSKIM PSOM
RAD S TERAPIJSKIM PSOM
Mirna Seperović
Psi i ljudi u međusobnoj su interreakciji od samog početka. Vukovi i divlji psi s vremenom su se pripitomljavali i sve više uključivali u svakodnevni život ljudi. S vremenom su od pratilaca u lovu i čuvara, postali čovjekov najbolji prijatelj. Kroz povijest, mnogi su znanstvenici počeli uočavati pozitivan učinak životinja, pa tako i pasa, na ljudsko mentalno i fizičko zdravlje. Tako je došlo i do razvoja udruga koji se bave odabirom, edukacijom i integracijom pasa u terapijske...
RADIOFARMACIJA: PRIMJENA TEHNECIJA-99m U NUKLEARNOJ MEDICINI
RADIOFARMACIJA: PRIMJENA TEHNECIJA-99m U NUKLEARNOJ MEDICINI
Tea Tomišić
Tehnecij je radioaktivni element koji se nalazi na atomskom broju 43. Otkriven je u prvom dijelu 20.stoljeća o od tada se započinje primjenjivati u dijagnostici. Svi njegovi izotopi su radioaktivni, a najčešće se koristi 99mTc koji je zapravo njegov metastabilni izomer. Razlog velikoj uporabi je njegovo monokromatsko gama zračenje od 140 ke-V-a i kratko vrijeme poluživota koje iznosi 6 sati. Nastaje iz izotopa molibdena. 99Mo, koji se dobiva nuklearnom fisijom te se dalje koristi za...
RADIOLOŠKI INFORMACIJSKI SUSTAV
RADIOLOŠKI INFORMACIJSKI SUSTAV
Tomislav Marjanović
U radu je opisan Radiološki Informacijski Sustav (RIS) i ostale značajke koje su nezaobilano povezane sa njime. Temeljna povezanost medicine i informatike je u biosignalima. Od toga se kreće na slike, koje nastaju bilježenjem vizualnih biosignala i koje su povezane sa Picture Archiving and Communication Systems (PACS). RIS i PACS nezaobilazno surađuju u svojoj primjeni. RIS obuhvaća tekstualne i administrativne informacije, a PACS obuhvaća arhiviranje i prijenos slika. RIS je...
RAVNOTEŽA I SAMOSTALNOST VERTIKALIZACIJE KOD BOLESNIKA S PREBOLJENIM MOŽDANIM UDAROM
RAVNOTEŽA I SAMOSTALNOST VERTIKALIZACIJE KOD BOLESNIKA S PREBOLJENIM MOŽDANIM UDAROM
Ankica Terze Ćužić
Svjetska zdravstvena organizacija definira moždani udar kao "naglo nastali žarišni ili globalni neurološki deficit koji traje dulje od 24 sata ili dovodi do smrti, a može se objasniti samo cerebrovaskularnim poremećajem". Ta se definicija danas smatra zastarjelom zbog sintagme 24 sata; naime, smatra se da je dovoljno sat vremena jer već tada se vide strukturalne promjene. Razlikuju se dvije vrste moždanog udara, hemoragijski i ishemijski. Cilj ovog istraživanja je bio ustanoviti u...
RAZLIKA OSJETLJIVOSTI IZMEĐU DOMINANTNE I NEDOMINANTNE ŠAKE (DLANA)
RAZLIKA OSJETLJIVOSTI IZMEĐU DOMINANTNE I NEDOMINANTNE ŠAKE (DLANA)
Matea Tomić
Cilj ovog rada je bio ispitati senzibilitet distalne falange kažiprsta te sredine dlana dominantne i nedominantne ruke primjenom testa diskriminacije dvije točke i to aparatom Baseline Aestesiometar. Ova vrsta testa je najčešće korišteni test za kontrolu senzibiliteta. Istraživanje je provedeno na 10 osoba i to 5 muškaraca i 5 žena, u kontroliranim uvjetima pod prismotrom. Testom je pokazano da postoji razlika senzibiliteta distalne falange kažiprsta nedominantne ruke (2mm – 4mm)...
RAZLIKA OSJETLJIVOSTI KOŽE NA PODRUČJU M.GASTROCNEMIUSA  U STANJU MIROVANJA I PRI OPTEREĆENJU
RAZLIKA OSJETLJIVOSTI KOŽE NA PODRUČJU M.GASTROCNEMIUSA U STANJU MIROVANJA I PRI OPTEREĆENJU
Ana Bilić
Osjetni sustav i mišićna kontrakcija su povezani. Osjet započinje podraživanjem receptora koji šalju impulse mozgu, on ih obrađuje te šalje povratnu informaciju mišićima kako bi dobili zapaženu informaciju te doveli do njihovog pokretanja. Jedan od bitnijih osjeta je i propriocepcija koja šalje informacije o položaju tijela. Cilj ovog rada je bio ispitati površinski senzibilitet na području m. gastrocnemiusa u stanju mirovanja i pri opterećenju u čučnju na puno stopalo i na...
RAZLIKA U STAVOVIMA PREMA DUŠEVNIM BOLESNICIMA IZMEĐU MEDICINSKOG OSOBLJA KOJI SU ZAPOSLENI NA PSIHIJATRIJI I ZAPOSLENIH NA DRUGIM ODJELIMA
RAZLIKA U STAVOVIMA PREMA DUŠEVNIM BOLESNICIMA IZMEĐU MEDICINSKOG OSOBLJA KOJI SU ZAPOSLENI NA PSIHIJATRIJI I ZAPOSLENIH NA DRUGIM ODJELIMA
Dajana Barčić
Danas u svijetu oko 450 milijuna ljudi ima dijagnozu neke psihijatrijske bolesti, nažalost danas su često prisutni negativni stvavovi od strane društva, te vodeći problem tijekom liječenja i prihvaćanja zdravstvenog stanja. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati stavove medicinskih sestara/tehničara koji ne rade s duševno oboljelim osobama sa stavovima mdicinskih sestara/ tehničara koji rade s duševno oboljelim osobama. U istraživanju je sudjelovalo 50 medicinskih...
RAZLIKE U INDEKSU TJELESNE MASE I ZADOVOLJSTVU IZGLEDA KOD PUNOLJETNIH UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI TE ADOLESCENTNIH PACIJENTA LIJEČENIH NA ZAVODU ZA DJEČJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA
RAZLIKE U INDEKSU TJELESNE MASE I ZADOVOLJSTVU IZGLEDA KOD PUNOLJETNIH UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI TE ADOLESCENTNIH PACIJENTA LIJEČENIH NA ZAVODU ZA DJEČJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA
Daniela Rakić
Hospitalizacija je proces koji ima individualne posljedice na psihu svakog čovjeka te one nisu same po sebi dovoljno istražene niti im se posvećuje pozornost. To psihološko stanje u kojem se nađe pacijent utjecati će i na njegov fizički izgled. Iz tog razloga, neki od njih će dobiti na težini, dok će biti i onih koji će izgubiti na istoj. Cilj ovog istraživačkog rada bio je ustanoviti postoje li razlike u indeksu tjelesne mase kod hospitaliziranih punoljetnih adolescenata na...
RAZLOZI BAVLJENJA SPORTOM IZ PERSPEKTIVE DJECE AKTIVNE U SPORTU
RAZLOZI BAVLJENJA SPORTOM IZ PERSPEKTIVE DJECE AKTIVNE U SPORTU
Zoran Kumrić
Uzimajući u obzir sjedilački način života koja je prisutna već i kod djece, postavlja se pitanje na koji način motivirati djecu za aktivnije uključivanje u sport. Kako bi se to moglo ostvariti na najbolji način, potrebno je ispitati trenutne razloge uključivanja u sport i djelovati u području koji se pokaže najboljim. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos razloga bavljenja sportom djece i roditelja te sociodemografskih varijabli (spola, dobi). U istraživanju je...

Pages