Pages

CISTIČNA FIBROZA I SESTRINSTVO
CISTIČNA FIBROZA I SESTRINSTVO
Patricia Matacin
Završni rad teme cistična fibroza i sestrinstvo napisan je vezano za kolegij koji se naziva Zdravstvena njega djeteta, a održava se tijekom druge godine redovnog studija sestrinstva. U prvom dijelu završnog rada se nalazi opći dio koji sadrži povijest otkrića cistične fibroze, genetsku podlogu cistične fibroze, klinički dio te zdravstvenu njegu djeteta sa cističnom fibrozom u koji je također uključen holistički pristup djetetu i obitelji. Drugi dio rada sadržava...
CT ANGIOGRAFIJA U PERIFERNOJ ARTERIJSKOJ BOLESTI
CT ANGIOGRAFIJA U PERIFERNOJ ARTERIJSKOJ BOLESTI
Karlo Mandić
Periferna CT angiografija je pretraga koja danas ima široku primjenu u kliničkoj praksi zahvaljujući razvoju tehnologije u zadnjih dvadesetak godina. Uvođenje multidetektorskih CT uređaja (MDCT) je omogućilo primjenu periferne CT angiografije sve češće, što se može pripisati trima svojstvima MDCT-a: njegovu mogućnost da proizvodi veliku količinu volumetrijskih podataka u jako kratkom vremenu, visokoj rezoluciji, mogućnost stvaranja multiplnaranih i trodimenzionalnih (3D)...
DEBLJINA, DIJABETES I RAK
DEBLJINA, DIJABETES I RAK
Ana Maras
Završni rad podijeljen je na tri tematske cjeline. Prva cjelina jest debljina. Debljina je bolest koja je sve učestalija u današnjem društvu i predstavlja sve veću opasnost za zdravstveno stanje čovjeka. Način života i prehrana, samo su neki od uzročnika, a žalosno je što se epidemija iz dana u dan sve više širi i sve mlađa populacija obolijeva. Neke od bolesti koje debljina nosi kao posljedice su : šećerna bolest Tip II – što je ujedno i iduća obrađena tema rada,...
DEKUBITUS-ETIOLOGIJA I METODE LIJEČENJA
DEKUBITUS-ETIOLOGIJA I METODE LIJEČENJA
Matea Bolić
Tema ovog preglednog rada je dekubitus. U uvodu rada ukratko je objašnjena anatomija cijeljenja rane te definicija i kratka podjela samih rana. U razradi teme iznesene su osnovne činjenice o dekubitusu, opisana je anatomija kože i patofiziološki proces nastanka dekubitusa. Navedeni su i razjašnjeni čimbenici rizika koji uzrokuju nastanak dekubitusa i mjesta na kojima dekubitus nastaje. Opisani su stupnjevi dekubitusa i njihovi simptomi uz dodatke slika za lakši uvid u izgled rane....
DEMENCIJA - IZAZOV DANAŠNJICE
DEMENCIJA - IZAZOV DANAŠNJICE
Anica Župarić
Demencija je skup simptoma koji ukazuju na progresivne promjene u mozgu koji se očituju kao kognitivni i funkcionalni poremećaji. Nažalost, demenciju nije moguće izliječiti. Ona je progresivna pojava koja potpuno mijenja bolesnu osobu. Zato je važno znati sve moguće simptome i stadije demencije kroz koje će vjerojatno oboljela osoba proći. Kako bolest napreduje, a time i ozbiljnost simptoma, povećava se i opseg aktivnosti vezanih uz skrb o bolesniku. U posljednjoj etapi bolesti...
DEPRESIJE I ANKSIOZNOSTI
DEPRESIJE I ANKSIOZNOSTI
Angela Mikulandra
U današnje vrijeme mnogo ljudi boluje od depresije i anksioznosti, no najveći izazov predstavlja prepoznavanje ovih bolesti, a često i neadekvatno liječenje. Osobe koje boluju od ovih poremećaja nerijetko nailaze na odbijanje i nerazumijevanje okoline, pogotovo na prostorima Balkana gdje su depresije i anksioznosti još uvijek tabu tema. Također, još jedan od problema je osjećaj srama i strah od mišljenja okoline ukoliko osoba posjeti psihijatra. Odbijanje i nerazumijevanje uzrokuju...
DIJABETES I INZULINSKA REZISTENCIJA – ANALIZA SADRŽAJA FACEBOOK GRUPA
DIJABETES I INZULINSKA REZISTENCIJA – ANALIZA SADRŽAJA FACEBOOK GRUPA
Milena Vidušin
Cilj rada: Cilj ovog istraživanja bio je istražiti osobitosti i aktivnosti komunikacije vezane uz dijabetes na društvenoj mreži Facebook. Metode: Ovo istraživanje provedeno je u razdoblju od 1. siječnja do 1. lipnja 2020. Istraživanje je započelo upisivanjem ključnih riječi „dijabetes i inzulinska rezistencija“ u Facebook pretraživač grupa, da bi se dobio uvid u broj grupa, aktivnosti unutar grupa te njihov broj članova. Istraživač se potom uključio u 4 grupe koje su...
DIJAGNOSTIKA LIMFOPROLIFERATIVNIH BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA
DIJAGNOSTIKA LIMFOPROLIFERATIVNIH BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA
Ante Marasović
Limfoproliferativne bolesti su zloćudne bolesti limfnog sustava koje zahvaćaju neku od staničnih linija limfnog sustava sa zastojem u sazrijevanju i kasnijom akumulacijom patoloških limfnih stanica u organima koji su uključeni u limfni sustav. Kronična limfoproliferacija urokovana Helicobacter pylori može dovesti do razvoja raznh oblika gastrointestinalnih limfoma. Gastrointestinalni limfomi najčešće se javljaju oko šestog desetljeća života. Čimbenici rizika koji su uključeni...
DIJETOTERAPIJA BUBREŽNIH BOLESNIKA NA DIJALIZI
DIJETOTERAPIJA BUBREŽNIH BOLESNIKA NA DIJALIZI
Marija Malović
Bubrežne bolesti često nastupaju podmuklo i tiho pa se bolesnici javljaju u poodmaklom stadiju bolesti. Najčešće bolesti koje se javljaju su akutni i kronični nefritis, bubrežni kamenci, nefrotski sindrom, degenerativne bolesti i bubrežni tumori. U liječenje se koristi medikamentozna terapija, a u terminalnoj fazi bolesti dijaliza i transplantacija bubrega. Nutritivna potpora je značajan faktor u procesu liječenja. Cilj ovog rada bio je opisati opće prehrambeno-nutritivne...
DINAMIČKA SCINTIGRAFIJA S 99mTcMAG3 KOD TRANSPLANTIRANOG BUBREGA
DINAMIČKA SCINTIGRAFIJA S 99mTcMAG3 KOD TRANSPLANTIRANOG BUBREGA
Damira Bosilj
Dinamička scintigrafija transplantiranog bubrega je dijagnostička nuklearno medicinska metoda indicirana kod pacijenata sa sumnjom na poremećaj funkcije ili drugih poteškoća u radu transplantiranog bubrega i ima važnu ulogu u praćenju njegove funkcije. U radu je opisana priprema pacijenta i radiofarmaka te je detaljno opisan način izvođenja pretrage. Retrospektivno su analizirani podaci i nalazi 40 pacijenata s transplantiranim bubregom upućenih na dinamičku scintigrafiju u...
DISKRIMINACIJA OSJETA NA MIŠIĆIMA STRAŽNJE LOŽE NATKOLJENICE KOD STUDENTA FIZIOTERAPIJE
DISKRIMINACIJA OSJETA NA MIŠIĆIMA STRAŽNJE LOŽE NATKOLJENICE KOD STUDENTA FIZIOTERAPIJE
Ana Brnić
Doživljavanje različitih osjeta, poput dodira, zvuka, boli, topline i mnogih drugih omogućuje nam ulaz signala u živčani sustav uz pomoć osjetnih receptora koji zamjećuju osjetne podražaje. S obzirom na doživljavanje različitih osjeta razlikujemo pet vrsta osjetnih receptora: mehanoreceptori, koji zamjećuju mehaničku deformaciju samog receptora ili stanica u njihovoj blizini; zatim termoreceptori koji zamjećuju promjenu temperature; nociceptori zamjećuju tkivna oštećenja bez...
DISTOCIJA RAMENA
DISTOCIJA RAMENA
Sonja Šestak
Distocija ramena (DR) je hitno stanje i kao takvo zahtijeva puno znanja, spretnosti i dobru komunikaciju između članova tima kako bi se reagiralo u najkraćem mogućem vremenu sa što manje negativnih posljedica kako za majku tako i dijete. Rad u rađaoni je izazov i poziv te zahtijeva spremnost svakog ponaosob te spremnost i uigranost u međusobnom radu kao tima. Posebice u hitnim situacijama. Često na spomen DR sudionici tog poroda navode strah, šok i paniku. Postavlja se pitanje jesu...

Pages