Pages

KLASIFIKACIJA CITOLOŠKIH NALAZA PUNKTATA DOJKE
KLASIFIKACIJA CITOLOŠKIH NALAZA PUNKTATA DOJKE
Lucia Marincel
Dojka je parni ţljezdani organ smješten s prednje strane prsnoga koša. To je mliječna ţlijezda, građena od 15 do 25 režnjeva, čija je uloga proizvodnja mlijeka u doba laktacije. Dojku mogu zahvatiti brojni patološki procesi koji su najčešće benigni (upalne promjene, ciste, fibrocistična promjena). Tumori dojke mogu biti benigni i maligni. Najčešći benigni tumori su fibroadenom i filoidni tumor, a primarni maligni tumori su uglavnom adenokarcinomi, među kojima najčešći...
KLINIČKE I BIOKEMIJSKE ZNAČAJKE PRETILOSTI U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM
KLINIČKE I BIOKEMIJSKE ZNAČAJKE PRETILOSTI U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM
Kristina Ilinović
Cilj istraživanja: Učestalost pretilosti u shizofreniji je 2 – 3 puta veća u odnosu na opću populaciju. Unatoč tome, svega je nekoliko studija istražilo kliničke i biokemijske značajke pretilosti u toj bolesti. U ovom istraživanju, koje je prvo takve vrste u hrvatskoj populaciji, istražili smo doprinose li, i u kojoj mjeri, pojava pretilosti, kliničkim značajkama shizofrenije i shizoafektivnog poremećaja, kao što su dob, trajanje bolesti, dob nastupa bolesti, ovisnost o...
KLUPSKA BRIGA ZA PREVENCIJU I REHABILITACIJU OZLJEDA PROFESIONALNIH RUKOMETAŠA - KVALITETA ORGANIZACIJE STRUČNOG TIMA
KLUPSKA BRIGA ZA PREVENCIJU I REHABILITACIJU OZLJEDA PROFESIONALNIH RUKOMETAŠA - KVALITETA ORGANIZACIJE STRUČNOG TIMA
Diana Veljanovska
Sportske ozljede čine najveći dio ozljeda u sportu modernog zapadnog društva. Njihovo liječenje je zahtjevno, skupo i traži mnogo vremena, stoga preventivne mjere imaju iznimnu ulogu u sportu, što iz medicinskih razloga, a što iz ekonomskih razloga. Rukomet je ekipni i kontaktni sport koji karakteriziraju brza igra s čestim i naglim promjenama smjera kretanja, prekidi i sveprisutnija grubost na terenu koji su vodeći uzroci ozljeda u rukometu. Najviše ozljeda dogaĎa se na...
KOMUNIKACIJA UNUTAR TIMA HITNE POMOĆI, KOMUNIKACIJA S ŽIVOTNO UGROŽENIM PACIJENTOM I ISTUP U JAVNOSTI KAO VJEŠTINA DJELATNIKA IZVANBOLNIČKE HITNE POMOĆI
KOMUNIKACIJA UNUTAR TIMA HITNE POMOĆI, KOMUNIKACIJA S ŽIVOTNO UGROŽENIM PACIJENTOM I ISTUP U JAVNOSTI KAO VJEŠTINA DJELATNIKA IZVANBOLNIČKE HITNE POMOĆI
Perica Vucelić
Timski rad u medicini je važan aspekt organizacije kvalitetnog profesionalnog djelovanja jer je medicina timska djelatnost, a dobro organiziran i učinkovit tim podiže kvalitetu profesionalnog djelovanja što dovodi do većeg zadovoljstva bolesnika i njihovih obitelji te snižava razinu stresa kod zdravstvenih djelatnika. Timski rad predstavlja rad više stručnjaka na postizanju zajedničkog cilja, a važno je da je taj rad dobro koordiniran i povezan. Učinkovit timski rad temelji se na...
KONVULZIJE
KONVULZIJE
Ana Mitrović
U kliničkoj neurologiji značajno mjesto nam predstavljaju konvulzije kod kojih uzrok nastanka može biti poznat ili nepoznat. Od poznatih uzroka to su upalni proces središnjeg živčanog sustava, metabolički poremećaji, malformacije, intoksikacija, elektrošok, vaskularne lezije, tumori i dr. Postoji i genska predispozicija za nastanak konvulzija. Treba naglasiti da se može pojaviti i recidiva febrilnih konvulzija. Konvulzije su jedan izraz moždanih napadaja koji nam se najčešće...
KVALITETA ŽIVOTA NAKON UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA
KVALITETA ŽIVOTA NAKON UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA
Tea Budimir Marinić
Ugradnja totalne endoproteze kuka je jedna od najuspješnijih operativnih zahvata i prepoznata je kao operacija 21. stoljeća. Više od 1 milijon artroplastike godišnje se izvede u svijetu i stručnjaci smatraju da će se taj broj udvostručiti kroz dva desetljeća. Incidencija raste zbog povećanja očekivanog životnog vijeka i epidemije pretilosti. Promjena načina života uvjetuje nove načine mjerenja kvalitete života pogotovo prije i nakon ugradnje totalne endoproteze kuka. Ovaj...
KVALITETA ŽIVOTA U OBOLJELIH OD LIMFOMA I KRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
KVALITETA ŽIVOTA U OBOLJELIH OD LIMFOMA I KRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
Antonela Trobentar
U cilju ispitivanja različitih aspekata kvalitete života bolesnika s limfoproliferativnim zloćudnim bolestima, standardiziranim upitnicima prikupljeni su podaci od 51 bolesnika. Od toga 6 bolesnika (11,7%) oboljelih od Hodgkinovog limfoma (HL), dvadeset i osam (54,9%) od NHL visokog stupnja malignosti (HG-NHL), osmero (15,7%) od NHL niskog stupnja malignosti (LG-NHL) te njih devet (17,7%) od kronične limfocitne leukemije (CLL). Rezultati su statistički analizirani hi-kvadrat testom za...
Korelacija debljine i tjelesne aktivnosti radno aktivne populacije Koprivničko-križevačke županije
Korelacija debljine i tjelesne aktivnosti radno aktivne populacije Koprivničko-križevačke županije
Suzana Šestak
Preporuke za zdrav život i održavanja zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije navode tjelesnu aktivnost kao imperativ pojedinca koji stremi ka dobrom zdravlju. Debljina je bolest globalnih razmjera, ona ima medicinsku dijagnozu u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Ta bolest ovisi o tjelesnoj aktivnosti pojedinca te životnim navikama te osobe. Najraširenija metrika za mjerenje debljine je Indeks tjelesne mase, zato jer je to mjerenje vrlo jednostavno, time i široko...
LABORATORIJSKE I KLINIČKE OSOBINE BOLESNIKA LIJEČENIH ZBOG SEPSE U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI KBC RIJEKA U RAZDOBLJU 2013. - 2017.
LABORATORIJSKE I KLINIČKE OSOBINE BOLESNIKA LIJEČENIH ZBOG SEPSE U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI KBC RIJEKA U RAZDOBLJU 2013. - 2017.
Maja Stankovič
Cilj ovoga rada je prikazati laboratorijske i kliničke pokazatelje sepse u pacijenata liječenih u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka u razdoblju 2013. – 2017., njihovu spolnu i dobnu zastupljenost te mogući utjecaj kroničnih bolesti na oboljenje i ishod sepse, kao i utvrditi najčešću etiologiju sepse u ispitanika. Sepsa je sistemski upalni odgovor organizma na infekciju. Kako bi se postavila sumnja na infekciju, trebaju biti zadovoljena barem dva od sljedećih znakova:...
LIJEČENJE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE NA ODJELU INTENZIVNOG LIJEČENJA
LIJEČENJE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE NA ODJELU INTENZIVNOG LIJEČENJA
Sanja Komušanac
Cilj rada je prikazati patogenezu, dijagnostiku, liječenje i prevenciju bubrega te način liječenja na odjelu intenzivnog liječenja. Uvodni dio rada obrađuje rad u odjelu intenzivnog liječenja, ustroj posla, potreban kadar te težinu bolesnika koji se liječe u odjelu intenzivnog liječenja. Nadalje rad opisuje bubreg, njegovu anatomiju i fiziologiju te funkcije koje obavlja. Rad govori o razlikama između akutnog i kroničnog bubrežnog zatajenja, koji bolesnici imaju...
LIJEČENJE KUĆNIM KONCENTRATOROM KISIKA
LIJEČENJE KUĆNIM KONCENTRATOROM KISIKA
Tamara Dundović
Hipoksemija je jedan od čestih uzroka smrti u zemljama u razvoju. Međutim, troškovno učinkoviti načini za rješavanje hipoksije i hipoksemije su zanemareni u trenutnim globalnim strategijama. Istraživanja su pokazala da poboljšana opskrba kisikom i rano otkrivanje hipoksije drastično smanjuje stopu smrtnosti. Koncentratori kisika jedan su od najjeftinijih i najdostupnijih izvora kisika u zdravstvenim ustanovama, ali i u kućnim uvjetima gdje su napajanja pouzdana. Provođenje i...
LIJEČENJE RADIKALNOM RADIOTERAPIJOM BOLESNIKA S RAKOM PROSTATE
LIJEČENJE RADIKALNOM RADIOTERAPIJOM BOLESNIKA S RAKOM PROSTATE
Tino Tafra
Tema ovog završnog rada je prikaz liječenja radioterapijom karcinoma prostate. Karcinom prostate je drugi najčešći karcinom s obzirom na incidenciju raka u muškaraca, a što se tiče mortaliteta nalazi se takoĎer na drugom mjestu raka u muškaraca. Obzirom na navedeno veliki broj oboljelih zahtjeva pravovremeno, što ranije postavljanje dijagnoze. Metode koje koristimo u postavaljanju dijagnoze su: odreĎivanje vrijednosti prostata specifičnog antigena, transrektalni ultrazvuk, CT i...

Pages