Pages

OBOLJELI OD MULTIPLOG MIJELOMA SA ASPEKTA SESTRINSKE SKRBI
OBOLJELI OD MULTIPLOG MIJELOMA SA ASPEKTA SESTRINSKE SKRBI
Jasna Čačić
Multipli mijelom predstavlja deset do petnaest posto svih hematoloških bolesti. To je napredni tumor koji se sastoji od više istih stanica – klonova koji su nastali od jednog imunoglobulina. Bolest se očituje degenerativnim promjenama kostiju, bolovima, anemijom, učestalim infekcijama, povećanjem razine kalcija te mogućim bubrežnim zatajenjem i drugim komplikacijama. Značajke u dijagnostici ove bolesti predstavljaju testovi za probir i postavljanje dijagnoze, procjena veličine...
OBRASCI PIJENJA I RIZIČNA PONAŠANJA VEZANA UZ PIJENJE ALKOHOLA KOD STUDENATA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
OBRASCI PIJENJA I RIZIČNA PONAŠANJA VEZANA UZ PIJENJE ALKOHOLA KOD STUDENATA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Aleksandra Musulin
Alkoholizam je bolest i ono zahtjeva liječenje kao i svaka druga bolest. Osoba koja konzumira alkohol u bilo kojem smislu ne može racionalno funkcionirati među svojom sredinom nego se uslijed konzumacije alkohola javljaju socijalna oštećenja, problemi u obitelji, problemi na poslu, financijske i ostale poteškoće koje onemogućavaju bilo kojoj osobi da provodi svoj normalan način života, rada i funkcioniranja u zajednici. Poseban naglasak se stavlja na mlađu studentsku populaciju...
ODNOS FIZIČKE OGRANIČENOSTI I KVALITETE ŽIVOTA U OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
ODNOS FIZIČKE OGRANIČENOSTI I KVALITETE ŽIVOTA U OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
Sara Frank Radošević
Multipla skleroza (MS) je kronična, autoimunosna, demijelinizacijska bolest koja pogađa mlađu odraslu populaciju te dovodi do neuroloških deficita koji narušuju kvalitetu svakidašnjeg života. Tijekom bolesti pojavljuje se niz različitih simptoma, ali najteže posljedice dolaze zbog fizičke nesposobnosti. Funkcionalnim testovima za procjenu različitih aspekata svakidašnjeg života (fizičkih, emocionalnih, kognitivnih i psihosocijalnih) pojedinaca oboljelih od MS fizioterapeut...
ODREĐIVANJE PROTUTIJELA NA EPSTEIN-BARROV VIRUS RAZLIČITIM IMUNOTESTOVIMA
ODREĐIVANJE PROTUTIJELA NA EPSTEIN-BARROV VIRUS RAZLIČITIM IMUNOTESTOVIMA
Marijan Barišić
Epstein-Barrov virus (EBV) je jedan od najučestalijih uzročnika virusnih infekcija u ljudi. Specifična EBV-protutijela se mogu detektirati različitim serološkim postupcima u serumu zaraženih osoba metodama kao što su enzimski imunotest (EIA, engl. enzyme immunoassay), kemiluminiscentni imunotest (CLIA, engl. chemiluminescent immunoassay) i dr. Za definiranje faze infekcije najčešće se koriste testovi za određivanje IgM i IgG protutijela na antigen virusne kapside (VCA) EBV-a te...
OKUPACIONA TERAPIJA-UTJECAJ BOJA NA LJUDSKO ZDRAVLJE I RASPOLOŽENJE
OKUPACIONA TERAPIJA-UTJECAJ BOJA NA LJUDSKO ZDRAVLJE I RASPOLOŽENJE
Žaklina Tomić
Ovaj rad će objasniti pojam okupacione terapije, koja je usmjerena na pojedinca i njegovo postizanje maksimalne neovisnosti u svojim svakodnevnim aktivnostima, te poboljšanje kvalitete života. U tu svrhu okupaciona terapija koristi kreativne tehnike, koje imaju za cilj ispuniti vrijeme korisnika - pacijenta u ustanovama ili bolnicama, te se često može čuti da okupacioni terapeuti „nešto rade“ sa korisnicima, iako je istina mnogo kompleksnija. Na primjer, boje se nalaze svugdje u...
OPEKLINE KOD DJECE
OPEKLINE KOD DJECE
Lucija Bajac
Opekline zahvaćaju najveći organ na ljudskom tijelu, koţu. Uloga koţe je višestruka, štiti od ulaska mikroorganizama i štetnih tvari, termoregulacijska, pomaţe u odrţavanju temperature, proizvodi vitamin D koji je vaţan za regulaciju kalcija u organizmu, izluĉuje razne tvari. GraĊena je od tri dijela, epidermis, dermis i hypodermis. Mala koliĉina masti, koju sadrţi djeĉja koţa, nije toliko uĉinkovita prepreka u gubitku tekućine, pa mala izloţenost višoj temperaturi moţe...
OPORAVAK FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI BOLESNIKA NAKON ISHEMIJSKOG I HEMORAGIJSKOG MOŽDANOG UDARA
OPORAVAK FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI BOLESNIKA NAKON ISHEMIJSKOG I HEMORAGIJSKOG MOŽDANOG UDARA
Jasna Imgrund
Cilj ovog istraživanja je ustanoviti da li postoji razlika u oporavku funkcionalnih sposobnosti između bolesnika s preboljelim ishemijskim i hemoragijskim moždanim udarom koristeći koncept Proprioceptivne Neuromuskularne Facilitacije (PNF koncept). Ispitanici i metode: Ovo retrospektivno istraživanje obuhvatilo je 50 bolesnika koji su liječeni na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra u Rijeci pod dijagnozom moždanog udara u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017....
OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI U ODJELU HITNE MEDICINE OPĆE BOLNICE ˝DR. T. BARDEK˝ KOPRIVNICA
OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI U ODJELU HITNE MEDICINE OPĆE BOLNICE ˝DR. T. BARDEK˝ KOPRIVNICA
Marina Friščić
Danas se Odjeli hitne medicine u svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj suoţavaju s velikim priljevom pacijenata koji dolaze zbog razliţitih tegoba. Cilj završnog rada je prikazati udio osoba treše ţivotne dobi starijih od 65.g. zaprimljenih na Odjel hitne medicine u 2017.g. u Opšu bolnicu „Dr.T.Bardek“ u Koprivnici. U završnom radu prikazane su glavne tegobe pacijenta, trijaţne kategorije pacijenata, medicinske dijagnoze pacijenata, prosjeţno vrijeme ţekanja pacijenta na...
OSTVARIVANJE INDIVIDUALIZIRANE SKRBI U POROĐAJU
OSTVARIVANJE INDIVIDUALIZIRANE SKRBI U POROĐAJU
Tea Zubonja
Unazad nekoliko godina u hrvatskim rodilištima došlo je do značajnih promjena u načinu rada, pristupanju rodiljama te porodu kao fiziološkom činu. Individualizacija skrbi podrazumijeva jedinstven, pomno osmišljen pristup koji se temelji na željama i planu po kojem je rodilja zamislila svoj porođaj, pozitivnom doživljaju, uvažavanju prava žena i djeteta, ali uz kvalitetnu procjenu primalja i liječnika o rizičnosti za majku i fetus. Stoga je cilj ovog rada bio ispitati ...
OSVIJEŠTENOST STUDENATA ZDRAVSTVENIH STUDIJA O VAŽNOSTI REDOVITE TJELESNE AKTIVNOSTI U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
OSVIJEŠTENOST STUDENATA ZDRAVSTVENIH STUDIJA O VAŽNOSTI REDOVITE TJELESNE AKTIVNOSTI U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
Fabijan Rajič
Čovjek je tehnološkim napretkom ostao uskraćen za mnoge tjelesne aktivnosti iako je stvoren za kretanje i nedostatak iste je postao vodeći uzročnik mortaliteta i morbiditeta u razvijenim zemljama. Ključnu ulogu u osvješćivanju o važnosti redovite tjelesne aktivnosti u svakodnevnom životu imaju zdravstveni djelatnici i cilj ovog rada je utvrditi postoje li razlike u osviještenosti o važnosti iste kod studenata zdravstvenih studija, da li je prakticiraju i promiču. U istraživanju...
OZLJEDE MEDIJALNOG KOLATERALNOG LIGAMENTA KOLJENA- REHABILITACIJA I OBJEKTIVIZACIJA RADIOLOŠKIM METODAMA PROVEDENE REHABILITACIJE
OZLJEDE MEDIJALNOG KOLATERALNOG LIGAMENTA KOLJENA- REHABILITACIJA I OBJEKTIVIZACIJA RADIOLOŠKIM METODAMA PROVEDENE REHABILITACIJE
Nino Čulina
Ozljede medijalnog kolateralnog ligamneta česte su ozljede koljena. Fizioterapija je ključ neoperativnog liječenja ozljede. Važnost dajemo stupnju ozljede i vrsti aktivnosti za koju pacijent ima afinitet. Uloga radioloških metoda u objetivizaciji rehabilitacije je razlog istraživanja. UZV dijagnostika je neinvazivna metoda za praćenje debljine medijalnog kolateralnog ligamenta koljena u fazi liječenja i dijagnosticiranju stupnja ozljede.
OZLJEDE PERIFERNIH ŽIVACA
OZLJEDE PERIFERNIH ŽIVACA
Vladimir Tolić
Živčani sustav svojim djelovanjem povezuje zapravo funkcije svih organa i organskih sustava u organizmu te na taj način omogućuje djelovanje organizma kao jedne cjeline. U organizmu kao i u njegovoj okolini konstantno se događaju određeni podražaji koje živčani sustav prima i obrađuje. Upravo se u njemu formira i odgovor koji se u obliku impulsa prenosi u izvršne organe gdje se ostvaruju reakcije. Tematika ovog rada je periferni živčani sustav, odnosno periferni...

Pages