Pages

HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ NJEZI KOD PACIJENATA SA UROSTOMOM
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ NJEZI KOD PACIJENATA SA UROSTOMOM
Amra Kraljić
Anatomija urinarnog sustava, anatomija mokraćnog mjehura, karcinom mokraćnog mjehura, metode liječenja i tehnike operiranja, trajna vanjska derivacija urina, rane i kasne postoperativne komplikacije kod urostome. Holistički pristup u zdravstvenoj skrbi, holistički pristup u pripremi bolesnika za operativni zahvat te zbrinjavanje i skrb nakon operativnog zahvata i ugradnje stome. Sveobuhvatno zbrinjavanje pacijenta na psihološkoj, socijalnoj i ekonomskoj razni kroz holistički pristup u...
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ SKRBI PREMA DJETETU S ANUS PRAETEROM
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ SKRBI PREMA DJETETU S ANUS PRAETEROM
Alma Rožajac
Patologija čovjeka i njegova življenja znatno je izmijenjena posljednjih godina, osobito u ekonomski i civilizacijski razvijenim zemljama. Napredak prirodnih znanosti te razna tehnološka dostignuća omogućili su bitan napredak medicine. Nova, bolja te usavršenija tehnologija i dijagnostika, novije, bolje mogućnosti liječenja i životni uvjeti doveli su do eradikacije nekih bolesti. No, suvremeni život doveo je do porasta patologije crijevnih bolesti. Uz način življenja,...
HOLISTIČKI PRISTUP UMIRUĆEM PACIJENTU
HOLISTIČKI PRISTUP UMIRUĆEM PACIJENTU
Manuela Kiršić Širol
Palijativna skrb jedna je od novijih grana medicine i u središtu stavlja bolesnike koji umiru i u završnom su stadiju svoje bolesti. Organizacija palijativne skrbi potrebna je na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. Cilj ove skrbi je poboljšati kvalitetu bolesnikova života i njegove obitelji, olakšati bolesniku patnju, bol i druge simptome. Ovaj pristup bolesniku je isključivo holistički gdje se u središte stavlja umiruća osoba. Palijativna skrb počinje...
HOLISTIČKI PRISTUP ZDRAVSTVENOJ NJEZI BOLESNIKA S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLESTI PLUĆA
HOLISTIČKI PRISTUP ZDRAVSTVENOJ NJEZI BOLESNIKA S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLESTI PLUĆA
Ilijana Lončar
Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je bolest koju karakterizira smanjenje protoka zraka kroz dišne putove koje nije potpuno reverzibilno, obično je progresivno i povezano s neprimjerenim upalnim odgovorom pluća na štetne čestice ili plinove, a egzacerbacije i komorbiteti doprinose ukupnoj težini bolesti. KOPB je javnozdravstveni problem, na ljestvici uzroka smrtnost je na šestom mjestu. Kronična opstruktivna plućna bolest je bolest koja se može spriječiti i liječiti,...
HOLISTIČKI PRISTUP ŽENI OBOLJELOJ OD RAKA DOJKE
HOLISTIČKI PRISTUP ŽENI OBOLJELOJ OD RAKA DOJKE
Stanislava Mavrinac
U Hrvatskoj kao i u svijetu mnoge pacijentice obolijevaju od tumora dojke. Tumor dojke može biti benigan ili maligan. Obolijevaju pacijentice svih dobnih skupina, važno je otkriti maligni karcinom u što ranijoj fazi. Karcinom dojke je svakim danom u porastu, veliku ulogu zauzimaju prevencija, edukacija pacijentica, dijagnostika i lijecenje. Važnu ulogu na putu ozdravljenja pacijentice oboljele od karcinoma dojke ima holistički pristup zdravstvenog radnika. Holističkim pristupom...
HORMONSKA NADOMJESNA TERAPIJA U MENOPAUZI
HORMONSKA NADOMJESNA TERAPIJA U MENOPAUZI
Laura Ćosić
Menopauza je prirodno razdoblje u životu žene, a ne bolest. Ona je rezultat smanjne proizvodnje spolnih hormona u jajnicima i to progesterona, estrogena i testosterona. Period u kojem većina žena ulazi u menopauzu je dob od 45 do 55 godina. Veliki broj žena se najviše tuži na valove vrućine i noćno znojenje. Najunčikovitiji način liječenja upravo tih simptoma je hormonska nadomjesna terapija. Valovi vrućine se mogu umanjiti čak za 80%-90% pojavnosti. Hormonska nadomjesna...
HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB
HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB
Nada Božić
Smrt za svaku osobu je zastrašujuća jer dolazi do gubitka identiteta, a i samoga sebe. Smrt označava prestanak životnih funkcija i gubitak voljene osobe. Pogađa obitelj, prijatelje i druge osobe koje se susretnu sa smrću. Većina ljudi umire u bolnicama, hospicijima, staračkim domovima. Rijetko tko se odluči na smrt kod kuće od obitelji i umirućih. S obzirom da postoji kvaliteta života, trebalo bi postojati i dostojanstvo umiranja. Susret sa smrću pogađa i zdravstvene djelatnike...
HUNTINGTONOVA BOLEST
HUNTINGTONOVA BOLEST
Iva Šušnjar
Huntingtonova bolest predstavlja nasljednu (autosomno-dominantnu) progresivnu i neumitno fatalnu neurodegenerativnu bolest, koja dovodi do propadanja i smrti živčanih stanica u mozgu. Mutacija u genu huntingtin sastoji se od višestrukih ponavljanja nukleotidnih baza citozina, adenina i gvanina, a mutirani gen se prenosi na 50% potomaka što označava autosomno dominantno nasljeđivanje. Mutirani huntingtin gen dovodi do proizvodnje mutiranog proteina Huntingtin koji se postupno...
IDIOPATSKA FIBROZA PLUĆA
IDIOPATSKA FIBROZA PLUĆA
Mihael Krog
Idiopatska plućna fibroza (IPF) je česta bolest plućnog intersticija, neka istraživanja ga navode kao najčešći oblik intersticijske pneumonije i općenito spada u češte bolesti plućnog intersticija. Kao što samo ime bolesti govori, točna etiologija to jest uzrok oboljenja nije poznat. Zahvaljujući brojnim istraživanjima zadnjih desetljeća čiji broj je doživio nagli porast nakon uvođenja prve efektivne terapije došlo je do značajnog napretka u razumijevanju toka bolesti...
IMAGE MEDICINSKE SESTRE U OČIMA STUDENTA SESTRINSTVA
IMAGE MEDICINSKE SESTRE U OČIMA STUDENTA SESTRINSTVA
Tea Horvat
Image medicinske sestre mijenja se zajedno sa razvitkom sestrinstva kao profesije, tehnologije i svijeta uopće, što utječe na studente sestrinstva i njihovo poimanje sestrinstva i vlastitog imidža. Osnovni je cilj ovog istraživanja bio ispitivanje razlike u mišljenjima studenata sestrinstva prve, druge i treće godine redovnog i izvanrednog studija Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. Od ukupno 225 studenata koji trenutno pohađaju preddiplomski stručni studij sestrinstva ispitano...
INCIDENCIJA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIVNOST KOD REDOVNIH I IZVANREDNIH STUDENTA SESTRINSTVA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA RIJEKA
INCIDENCIJA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIVNOST KOD REDOVNIH I IZVANREDNIH STUDENTA SESTRINSTVA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA RIJEKA
Job Rexal Perez Gaddi
Anksioznost i depresivnost su najveći problemi mentalnog zdravlja današnjice. Ubrzani tempo života i izloženosti velikom broju informacija već od mladosti mogu uzrokovati neke mentalne poremećaje. Ne dijagnosticiranjem i nemarom maleni simptomi mogu prerasti u kronične bolesti koje narušavaju kvalitetu života i budućnost osoba. Zbog čega su globalni javnozdravstveni problem, te im se zato pridodaje sve više važnosti. Cilj rada je utvrđivanje incidencije anksioznosti i...
INCIDENCIJA ATRIOVENTRIKULARNOG BLOKA U BOLESNIKA SA SINDROMOM BOLESNOG SINUSNOG ČVORA I UGRAĐENIM ELEKTROSTIMULATOROM SRCA
INCIDENCIJA ATRIOVENTRIKULARNOG BLOKA U BOLESNIKA SA SINDROMOM BOLESNOG SINUSNOG ČVORA I UGRAĐENIM ELEKTROSTIMULATOROM SRCA
Tamara Franović
Sindrom bolesnog sinusnog čvora je poremećaj funkcije sinusnog čvora koji se manifestrira širokim spektrom poremećaja ritma srca. Kod simptomatskih bolesnika jedini je način liječenja ugradnja elektrostimulatora srca. AAI način elektrostimulacije je prepoznat kao najfiziološkiji način elektrostimulacije, no rizik za njegovu primjenu predstavlja razvoj AV bloka. Ciljevi istraživanja:  procjena incidencije razvoja AV bloka kod bolesnika sa sindromom bolesnog sinusnog čvora;...

Pages