završni rad
POLIMORFIZMI GENA ZA ČIMBENIK NEKROZE TUMORA ALFA U ŽENA SA SPONTANIM PRIJEVREMENIM PORODOM

Katarina Mance (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Katedra za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku