diplomski rad
PROIZVODNJA I KARAKTERIZACIJA MIŠJEG MONOKLONSKOG PROTUTIJELA PROTIV RIBOSOMSKOG PROTEINA S8

Ivana Matušić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Katedra za temeljne medicinske znanosti