diplomski rad
DISTRIBUCIJA PRITISKA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK DEKUBITUSA KOD OSOBA S OZLJEDOM KRALJEŽNIČNE MOŽDINE

Ivana Uvodić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Katedra za fizioterapiju