diplomski rad
UTJECAJ METEOROLOŠKIH UVJETA NA JAVLJANJE BOLESNIKA S ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM U OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM

Đenifer Babić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Katedra za kliničke medicinske znanosti I