završni rad
SLIKOVNA DIJAGNOSTIKA KOŠTANIH INFEKCIJA S 99mTC-HMPAO OBILJEŽENIM LEUKOCITIMA

Andrea Schűtt (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Katedra za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku