Pages

DEBLJINA, DIJABETES I RAK
DEBLJINA, DIJABETES I RAK
Ana Maras
Završni rad podijeljen je na tri tematske cjeline. Prva cjelina jest debljina. Debljina je bolest koja je sve učestalija u današnjem društvu i predstavlja sve veću opasnost za zdravstveno stanje čovjeka. Način života i prehrana, samo su neki od uzročnika, a žalosno je što se epidemija iz dana u dan sve više širi i sve mlađa populacija obolijeva. Neke od bolesti koje debljina nosi kao posljedice su : šećerna bolest Tip II – što je ujedno i iduća obrađena tema rada,...
DEKUBITUS-ETIOLOGIJA I METODE LIJEČENJA
DEKUBITUS-ETIOLOGIJA I METODE LIJEČENJA
Matea Bolić
Tema ovog preglednog rada je dekubitus. U uvodu rada ukratko je objašnjena anatomija cijeljenja rane te definicija i kratka podjela samih rana. U razradi teme iznesene su osnovne činjenice o dekubitusu, opisana je anatomija kože i patofiziološki proces nastanka dekubitusa. Navedeni su i razjašnjeni čimbenici rizika koji uzrokuju nastanak dekubitusa i mjesta na kojima dekubitus nastaje. Opisani su stupnjevi dekubitusa i njihovi simptomi uz dodatke slika za lakši uvid u izgled rane....
DIJETOTERAPIJA BUBREŽNIH BOLESNIKA NA DIJALIZI
DIJETOTERAPIJA BUBREŽNIH BOLESNIKA NA DIJALIZI
Marija Malović
Bubrežne bolesti često nastupaju podmuklo i tiho pa se bolesnici javljaju u poodmaklom stadiju bolesti. Najčešće bolesti koje se javljaju su akutni i kronični nefritis, bubrežni kamenci, nefrotski sindrom, degenerativne bolesti i bubrežni tumori. U liječenje se koristi medikamentozna terapija, a u terminalnoj fazi bolesti dijaliza i transplantacija bubrega. Nutritivna potpora je značajan faktor u procesu liječenja. Cilj ovog rada bio je opisati opće prehrambeno-nutritivne...
DISTRIBUCIJA PRITISKA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK DEKUBITUSA KOD OSOBA S OZLJEDOM KRALJEŽNIČNE MOŽDINE
DISTRIBUCIJA PRITISKA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK DEKUBITUSA KOD OSOBA S OZLJEDOM KRALJEŽNIČNE MOŽDINE
Ivana Uvodić
Cilj ovog istraživanja je mjerenje parametara relevantnih za sjedenje korisnika u kolicima za osobe sa invaliditetom, nakon ozljede kralježnične moždine (skr. OKM). Redistribucija pritiska mjerena je kod 20 odraslih osoba sa OKM-om u sjedećem položaju, u kolicima s antidekubitalnim jastukom. Mjereno je i 20 zdravih ispitanika na standardiziranoj podlozi bez leđnog naslona i oslonca za ruke. Uspoređivane su vrijednosti maksimalnog pritiska na sjednim kvrgama i trtičnom dijelu, ukupna...
DOJENJE NA JAVNOM MJESTU
DOJENJE NA JAVNOM MJESTU
Kristina Franjković
Majčino mlijeko je najbolja prehrana za dojenčad i dojenje je preporučen način hranjenja djece. Kako bi se dijete moglo hraniti samo dojenjem, majke se često suočavaju sa situacijama gdje moraju hraniti dojenčad na javnim mjestima, bilo da su unutra ili na otvorenom. Međutim, dojenje u javnosti nije uvijek prihvaćeno. Mnogi kulturni, pravni, društveni i vjerski čimbenici igraju ulogu u prihvaćanju dojenja u javnosti. Stoga razina prihvaćenosti dojenja u javnosti može imati...
DOPRINOS NACIONALNOG PROGRAMA PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
DOPRINOS NACIONALNOG PROGRAMA PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Kristina Maretić
Rak debelog crijeva jedan je od najčešćih karcinoma i pretežno je jednako zastupljen i kod muškaraca i kod žena i samim time predstavlja ozbiljan zdravstveni problem u zemljama sa zapadnjačkim stilom života. Epidemiološka istraživanja pokazala su da pušenje, prehrana, višak tjelesne težine, fizička neaktivnost i postotak nasljednih čimbenika čine rizik za nastanak raka debelog crijeva. Isto tako pokazalo se da prevencija ima značajnu ulogu u sprječavanju nastanka...
EPIDURALNA ANALGEZIJA I REZULTATI IZ OPĆE BOLNICE KARLOVAC
EPIDURALNA ANALGEZIJA I REZULTATI IZ OPĆE BOLNICE KARLOVAC
Snježana Banić
Porođajna bol je prirodna bol koju ljudska bića prihvaćaju kao nešto uobičajeno jer je to najstarija bol koju ljudski rod poznaje. Sam porod djeluje stresno na majku i dijete a najviše zbog utjecaja boli. Idealno bi bilo kad bi postojala analgezija koja bi u potpunosti uklonila bol a da ne uzrokuje nuspojave kod majke i kod fetusa. Epiduralna analgezija u porodu je učinkovita analgezija koja u potpunosti blokira bol u trudu, ima minimalne nuspojave koje nisu životno ugrožavajuće...
EPIDURALNA ANALGEZIJA U DJEČJOJ KIRURGIJI
EPIDURALNA ANALGEZIJA U DJEČJOJ KIRURGIJI
Anita Štokić
Epiduralni blok ili analgezija je anesteziološki postupak koji se koristi sa smanjenje boli. Tehnika je potpuno jednostavna i sigurna ukoliko se izvodi pod pravilima struke sa strane stručne osobe liječnika anesteziologa. Anesteziolog je dužan prije izvođenja postupka objasniti roditeljima tehniku postavljanja katetera te moguće komplikacije i nuspojave, te od njih dobiti informirani pristanak koji su oni dužni „pročitati i potpisati“. Epiduralna analgezija je sve više u...
EPILEPSIJA U OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM
EPILEPSIJA U OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM
Dijana Purić
Istraživanja su pokazala da je kvaliteta života osoba s epilepsijom i cerebralnom paralizom umanjena što ovisi o vrsti napadaja, učestalosti pojave epileptičkih napadaja, dužini trajanja bolesti, kvaliteti kontrole napadaja te o neželjenim djelovanjima antiepileptičkih lijekova. Učestalijim pojavama epileptičkih napadaja osobe su ograničene u dnevnim aktivnostima, u tjelesnom, socijalnom i emocionalnom aspektu zbog čega dolazi do smanjenja kvalitete života pojedinca....
EPIZIOTOMIJA U RODILIŠTU OB KARLOVAC-UTJECAJ PRIMALJSKE SKRBI I PRIMJENE PRIRODNIH METODA RAĐANJA
EPIZIOTOMIJA U RODILIŠTU OB KARLOVAC-UTJECAJ PRIMALJSKE SKRBI I PRIMJENE PRIRODNIH METODA RAĐANJA
Dijana Žilić
U radu se analizirao petogodišnji period u rađaonici OB Karlovac. Povod istraživanju bila je usporedba analize udjela epiziotomije 2007. i 2017.godine. Podaci koji su dobiveni odnosno, velike razlike dokaz su velikog iskoraka ka promjeni pristupa rađanju. One su rezultat ne samo napredovanja profesije već i promjene u razmišljanja naših klijentica. Osjeti se utjecaj strane literatura i promjene u stavu prema porodu. Analizom povijesnog pregleda gdje je ona od rutinskog,...
EVIDENTIRANJE I DOKUMENTIRANJE FIZIOTERAPIJSKIH PROCESA U NEURORAZVOJNOJ FIZIOTERAPIJI
EVIDENTIRANJE I DOKUMENTIRANJE FIZIOTERAPIJSKIH PROCESA U NEURORAZVOJNOJ FIZIOTERAPIJI
Mihovil Teskera
Medicinska dokumentacija predstavlja zapis kliničkih postupaka i njihove uspješnosti te je osnova kontrole kvalitete svake zdravstvene ustanove. U fizioterapijskoj dokumentaciji „mišljenje fizioterapeuta pri otpustu pacijenta“ je jedinstven i uniforman dokument koji bi trebao dobivati svaki pacijent uključen u habilitacijske/rehabilitacijske procese. Mišljenje pri otpustu pacijenta je važno jer sadrži esencijalne informacije koje fizioterapeut upućuje fizioterapeutu druge...
FIZIOTERAPIJA U LIJEČENJU PAREZE NERVUS FACIALIS
FIZIOTERAPIJA U LIJEČENJU PAREZE NERVUS FACIALIS
Stjepan Galović
Poticaj za pisanje ovog rada je nedostatak stručnih i znanstvenih radova na temu odabira i primjene fizioterapijskih procesa u liječenju Bellove kljenuti (pareze nervus facialis) na području Republike Hrvatske. Pregledom stručne literature a posebno baze podataka, primjećuje se da su mišljenja stručnjaka u pogledu odabira metode liječenja ovog stanja uvelike različita. Uzrok nastanka Bellove kljenuti je nepoznat odnosno idiopatski, te se zbog toga i načini liječenja razlikuju....

Pages