Paginacija

ANTENATALNA ZAŠTITA I ISHOD TRUDNOĆE
ANTENATALNA ZAŠTITA I ISHOD TRUDNOĆE
Ivana Marković
CILJ RADA: je utvrditi razinu antenatalne skrbi i usporediti ih s ishodom trudnoće i stanjem novorođenčeta METODE: Istraživanje je provedeno u lipnju 2018. u KBC-u Split na Klinici za ženske bolesti i porode uvidom u medicinsku dokumentaciju (trudničke knjižice i liste novorođenčeta) te popunjavanjem unaprijed pripremljenog obrasca za uzimanje podataka. Obuhvaćeno je 50 babinjača i njihove novorođenčadi 51 (1 blizanačka trudnoća) za vrijeme hospitalizacije koje su slučajnim...
ANTIRABIČNA ZAŠTITA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U PERIODU OD 2003.-2017. GODINE
ANTIRABIČNA ZAŠTITA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U PERIODU OD 2003.-2017. GODINE
Suzi Erniša
U ovom radu opisane su karakteristike bjesnoće, njeno utvrđivanje i postupci sa životinjom na koju se sumnja da je zaražena bjesnoćom, te osobama koje su došle u kontakt sa takovom životinjom ili su ozlijeđene od strane iste. Rad je pisan sa epidemiološkog gledišta, a korišteni su podaci Zavoda za javno zdravstvo Istarske Županije (Instituto di sanita publica della regione Istriana) – Službe za Epidemiologiju. Za period od 2003. do 2017. godine obrađeni su dostupni...
ANTROPOMETRIJSKE OSOBITOSTI PREMATURNE NOVOROĐENČADI
ANTROPOMETRIJSKE OSOBITOSTI PREMATURNE NOVOROĐENČADI
Marina Hudi
Fiziološka trudnoća traje 280 dana ili 40 tjedana, a svaki porod koji uslijedi prije 37. tjedna naziva se prijevremeni porod. Dijete rođeno do 36+6 tjedna naziva nedonoščetom ili prematurusom. Djeca rođena u tom periodu spadaju u kategoriju ugroženog novorođenčeta jer nisu dosegla dovoljan stupanj razvijenosti organa i organskog sustava. Medicina i tehnologija ubrzano se razvijaju i gestacijska dob preživljavanja djece je smanjena, no svake godine oko 1 milion nedonoščadi umre...
ANTROPOMETRIJSKE OSOBITOSTI TERMINSKE NOVOROĐENČADI
ANTROPOMETRIJSKE OSOBITOSTI TERMINSKE NOVOROĐENČADI
Kristina Luketić
Primalje su vodile skrb o porođaju, trudnoći, babinju, novorođenčetu ali i o drugim ženskim bolestima. U trenutku komplikacije bio bi pozvan liječnik. Trudnoća traje 40 tjedna, 10 lunarnih mjeseci ili 280 dana. Definiranjem terminske trudnoće uzimamo u obzir standardnu devijaciju od ukupno 5 tjedana. To znači da svako novorođenče koje je rođeno nakon 37 tjedna gestacije do navršenog 42. tjedna gestacije, smatra se terminsko novorođenče. Novorođenče je dijete u prvih 4...
ARHITEKTONSKE BARIJERE U GRADU RIJECI 2019. GODINE
ARHITEKTONSKE BARIJERE U GRADU RIJECI 2019. GODINE
Nikola Lukić
Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti iz 2016. god. propisani su uvjeti o tome na koji način sve javne ustanove moraju riješiti problem pristupačnosti osobama s invaliditetom U radu su iznošeni problemi s kojima se susreću osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti zbog arhitektonskih barijera. Njih u Primorsko-goranskoj županiji ima 20140 osoba tj. 7% stanovništva. Kroz rad pobliže se upoznaju tri...
ARHITEKTONSKE BARIJERE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U SPORTSKIM OBJEKTIMA GRADA RIJEKE
ARHITEKTONSKE BARIJERE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U SPORTSKIM OBJEKTIMA GRADA RIJEKE
Vita Košpić
Kada se govori o osobama s invaliditetom, najčešće ih se definira kao osobe s trajnim ograničenjem u obavljanju neke fizičke, ali i psihičke funkcije. Njihov invaliditet posljedica je oštećenja: vida, sluha, govorno-glasovne komunikacije, mišićno-koštanog sustava, središnjeg živčanog sustava i perifernog živčanog sustava, intelektualna oštećenja i autizam. Ovisno o vrsti i težini oštećenja, osoba će se koristiti ortopedskim pomagalom kao što su: invalidska kolica,...
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA-EDUKACIJA PACIJENTA VEZANO ZA RIZIČNE ČIMBENIKE
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA-EDUKACIJA PACIJENTA VEZANO ZA RIZIČNE ČIMBENIKE
Irena Tamarut
Arterijska hipertenzija je često stanje koje može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Utječe na sve vitalne organe, a vodeći je faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. U uvodnom djelu ovog rada osvrnuti ćemo se na anatomiju i fiziologiju srčanog mišića i bubrega, s posebnim osvrtom na kronično bubrežno zatajenje, definirati pojam hipertenzije i prikazati njezin utjecaj na pojedine organe. U nastavku rada obraditi čemo ulogu medicinske sestre-tehničara u edukaciji bolesnika s...
ARTIFICIJALNI POBAČAJ I PRAVO NA PRIZIV SAVJESTI  U PRIMALJSTVU
ARTIFICIJALNI POBAČAJ I PRAVO NA PRIZIV SAVJESTI U PRIMALJSTVU
Josipa Haraminec
Artificijelni pobačaj je svaki namjerni prekid trudnoće, neovisno o kojoj gestacijskoj dobi se radi. Prekid trudnoće dijeli se namedikamentni i kirurški. Medikamentni način je proces uz korištenje tableta mifepristona i misoprostola. U kriruške načine spadaju pobačaj vakum ekstrakcijom, dilatacija i evakuacija, te pobačaj induciranim porodom korištenjem intraamnijske tekućine; prostanglandin F2 ili intra-amnijska hiperosmola urea. S obzirom da se radi o zasebnom entitetu koji ima...
ATEROSKLEROZA-BOLEST DANAŠNJICE
ATEROSKLEROZA-BOLEST DANAŠNJICE
Mate Marasović
Ateroskleroza je bolest koju uzrokuje lokalno zadebljanje arterijske stijenke nastalo formiranjem aterosklerotskog plaka. Radi se o najčešćoj vrsti oštećenja arterija koja za posljedicu ima smanjen protok krvi do tkiva, što predstavlja ozbiljan rizik razvoja brojnih komplikacija. Komplikacije ateroskleroze predstavljaju razvoj brojnih kardiovaskularnih bolesti koje su broj jedan u svijetu po broju smrtnih slučajeva koje izazivaju. Upravo zbog velikog javnozdravstvenog problema kojeg...
AUTIZAM U DJETINJSTVU
AUTIZAM U DJETINJSTVU
Dajana Suvajac
Poremećaj iz autističnog spektra je neurorazvojni poremećaj koji djeluje na razvoj socijalnih interakcija, komunikacijskih i motoričkih vještina te učenje i ponašanje uz ograničene interese i stereotipije. Prosječno vrijeme dijagnosticiranja poremećaja iz spektra autizma jest u dobi djeteta od tri godine, iako se odstupanja u razvoju karakteristična za ovaj poremećaj mogu uočiti i u dobi od 12 mjeseci. Procjenjuje se da se 1/160 djece u svijetu suočava s navedenim poremećajem....
BAKTERIJSKI BIOFILM NA KROMIRANIM PERLATORIMA
BAKTERIJSKI BIOFILM NA KROMIRANIM PERLATORIMA
Tamara Dokmanović
Voda u bolničkom distribucijskom sustavu može biti rezervoar potencijalno patogenih mikroorganizama koji mogu dovesti do razvoja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Stoga su mikrobiološki analizirani uzorci vodovodne vode te kromirani perlatori s 15 slavina uzorkovanih u jedinicama intenzivnog liječenja KBC Rijeka. Od ukupnog broja obrađenih uzoraka vode, zbog prevelikog UBK, četiri uzorka (27%) bila su mikrobiološki neprihvatljiva. Postupkom membranske filtracije iz svih je...
BENIGNE BOLESTI DOJKE
BENIGNE BOLESTI DOJKE
Matea Horvat
Glavna tema ovog preglednog rada su benigni tumori dojke te bolnost u istim. Kako bi mogli shvatiti glavnu tematiku obrade, važno je razmotriti što su točno dojke te koji je njihov udio u tijelu žene, upalne bolesti, komplikacije i liječenje istih. Naime, bolnost u dojkama je nositelj značajnog morbiditeta i jedan od najčešćih razloga javljanja u ambulantu. Važna je njezina diferencijalna dijagnostička razlika od bolnosti koja prati malignu bolest. Danas, u žena je...

Paginacija