Pages

FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSOBA OBOLJELIH OD CISTIČNE FIBROZE
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSOBA OBOLJELIH OD CISTIČNE FIBROZE
Viktorija Jelica
Cistična fibroza je nasljedna bolest uzrokovana poremećajem CFTR gena, transmembranskog regulatora provodljivosti. Karakterizirana je gustim sekretom koji oblaže sluznicu unutarnjih organa i primarno zahvaća respiratorni, probavni i reproduktivni sustav. Gusti sekret oblaže sluznicu pluća stvarajući pogodno tlo za razvoj infekcija koje uzrokuju daljne propadanje plućnog tkiva, o čemu i ovisi ishod same bolesti. Bolest je potrebno što ranije prepoznati, a zatim i započeti...
FUNKCIONALNI STATUS BOLESNIKA NAKON ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA
FUNKCIONALNI STATUS BOLESNIKA NAKON ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA
Oleg Jajić
Cilj: Utvrditi utjecaj životne dobi na oporavak funkcionalnog statusa bolesnika nakon preboljelog ishemijskog moždanog udara u ranoj fazi rehabilitacije. Utvrditi oporavak funkcionalne neovisnosti nakon rane rehabilitacije i utjecaj visokog tlaka na oporavak bolesnika. Ispitanici i metode: Retrospektivno istraživanje obuhvatilo je 60 bolesnika koji su liječeni na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra u Rijeci s dijagnozom ishemijskog moždanog udara u razdoblju od...
GASTROENTEROLOŠKE BOLESTI KOD DJECE
GASTROENTEROLOŠKE BOLESTI KOD DJECE
Katarina Pereško
Gastroenterološke bolesti odnosno bolesti probavnog sustava danas se sve češće javljaju kako kod odraslih tako i kod djece te su time sve veći problem današnjice. One zahvaćaju usnu šupljinu, jednjak, želudac, dvanaesnik, tanko crijevo, debelo crijevo, jetru, žučnjak, žučovode i gušteraču. Gastroenterološke bolesti mogu biti prirođene, neke mogu započeti u najranijoj životnoj dobi, a neke se mogu pojaviti kasnije tijekom života. Vrlo je važno na vrijeme prepoznati i...
GLAVOBOLJE KOD DJECE
GLAVOBOLJE KOD DJECE
Lucija Šoštarić
Baš kao i kod odraslih, tako se i kod djece mogu pojaviti različiti tipovi glavobolja. Uključujući migrene,a li i glavobolje povezane sa stresom (tenzijske). Djeca mogu patiti i od dnevnih kroničnih glavobolja. Glavna podjela glavobolja je na primarne, odnosno javljaju se kao primarna bolest i sekundarne, odnosno uzrok su neke druge bolesti. Pod primarne glavobolje podrazumijevaju se migrene i tenzijske glavobolje. Pod sekundarne glavobolje podrazumijevaju se posttraumatske glavobolje,...
HIPERTENZIJA U TRUDNOĆI
HIPERTENZIJA U TRUDNOĆI
Jelena Zorić
Tema ovog završnog rada je hipertenzija u trudnoći. Hipertenzija je stanje trajno povišenog krvnog tlaka. Hipertenzija sama po sebi je bolest intenzivnog karaktera koja zahtjeva posebnu pažnju i skrb, posebice u trudnoći. U sklopu rada je provedeno istraživanje u OB Pula na uzorku trudnoća uspješno dovršenih u petogodišnjem razdoblju. Cilj istraživanja je bio utvrditi učestalost ove bolesti u trudnoći s posebnim osvrtom na nekoliko parametara poput dobi trudnice, načina...
HISTOLOŠKE TEHNIKE ZA PRIKAZ ŽIVČANOG TKIVA
HISTOLOŠKE TEHNIKE ZA PRIKAZ ŽIVČANOG TKIVA
Ilda Pozderac
Cilj ovog istraživanja je vizualizacija histološke građe živčanog tkiva pomoću različitih tehnika bojenja, kao i otkrivanje pogodnosti ovih tehnika za diferenciranje pojedinih komponenti koje nalazimo u živčanom tkivu. Živčano tkivo nalazimo u građi središnjeg i perifernog živčanog sustava. Središnji živčani sustav čine mozak i kralježnična moždina, dok se periferni živčani sustav sastoji od živčanih vlakana koji formiraju živce te od malih nakupina perikariona...
HITNA STANJA U PEDIJATRIJI
HITNA STANJA U PEDIJATRIJI
Katarina Kuterovac
Cilj završnog rada je prikupiti podatke o znanju studenata Fakulteta zdravstvenih studija o hitnim stanjima u pedijatriji. Ispitivanjem su obuhvaćeni studenti preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. Podatci su dobiveni anonimnim anketnim ispitivanjem studenata. U radu su se koristili slijedeći podatci : dob, spol, radni status, smjer i godina studija, te znanje i iskustvo rada o hitnim stanjima u pedijatriji. Prikupljeni podatci korišteni su...
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU NA HEMODIJALIZI
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU NA HEMODIJALIZI
Natalija Božičković
Cilj ovog rada je prikazati važnost holističkog pristupa u zdravstvenoj skrbi hemodijaliziranih pacijenata, budući je takav pristup bitan čimbenik pri uspostavi pozitivnog terapijskog procesa u radu medicinske sestre i bolesnika. Uloga medicinske sestre u holističkom pristupu je nezamjenjiva budući da bolesnik od nje kao ravnopravnog člana terapijskog tima dobiva jasne upute, stručnu pomoć o novonastalom stanju i na takav se način lakše suočava s vlastitom bolesti, ulažući i...
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU S DEPRESIJOM
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU S DEPRESIJOM
Gabrijela Cukrov-Renčić
Cilj ovog rada je prikazati važnost holističkog pristupa u zdravstvenoj skrbi bolesnika koji boluju od depresije. Vodeći se smjernicama dostupnim iz elektroničkih baza podataka iz razvijenih zemalja, poput Sjedinjenih Američkih Država, u kojima medicinske sestre imaju mogućnost uključivanja u holistička udruženja, u kojima dobivaju šire znanje i edukaciju o holističkom pristupu i holističkoj skrbi u provođenju zdravstvene skrbi bolesnika. Sukladno podacima Svjetske zdravstvene...
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU SA SRČANOM DEKOMPENZACIJOM
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU SA SRČANOM DEKOMPENZACIJOM
Blaženka Mazzanti
Srce (lat. Cor) je mišićni organ, veličine stisnute ljudske šake, koji pumpa krv kroz krvne žile cirkulatornog sustava. Krv opskrbljuje tijelo kisikom i hranjivim tvarima te pomaže u uklanjanju metaboličkog otpada. Kada govorimo o fiziologiji, nju dijelimo na fiziološku ulogu srca, koja je osiguravanje cirkulacije, i samu fiziologiju srca, a to su srčani ciklus i električna provodljivost srca. Srčana dekompenzacija (zatajenje srca ili srčana insuficijencija) je stanje u kojem...
HOLISTIČKI PRISTUP OSOBI S ALZHEIMEROVOM BOLESTI
HOLISTIČKI PRISTUP OSOBI S ALZHEIMEROVOM BOLESTI
Petra Kuna
Alzheimerova bolest je neizlječiva, uzrokuje propadanje mozga, kako napreduje dovodi do gubitka pamćenja, te do promjena osobnosti i ponašanja osobe koja je oboljela . Bolest koja iscrpljuje obitelj i samog oboljelog. Početni znakovi su zaboravljivost, dezorijentiranost u vremenu i prostoru, osobe nisu u mogućnosti da žive samostalno, te su ovisne o skrbi i njezi druge osobe. Postanu socijalno izolirani zbog svog ponašanja koje je društvu neprihvatljivo. Znakovi i simptomi:...
HOLISTIČKI PRISTUP PREMA RODITELJIMA NEDONOŠČADI TIJEKOM HOSPITALIZACIJE NJIHOVA DJETETA
HOLISTIČKI PRISTUP PREMA RODITELJIMA NEDONOŠČADI TIJEKOM HOSPITALIZACIJE NJIHOVA DJETETA
Tamara Sertić
Cilj ovog rada je istražiti i ocijeniti razinu poznavanja terminologije holizma, njegove primjene u svakodnevnom radu medicinskih sestara i medicinskih tehničara te koliko holistički pristup utječe na spremnost roditelja pri dolasku njihova djeteta kući. Istraživanje je obuhvatilo 227 ispitanika i provedeno je online anketom koja je sadržavala 22 pitanja od kojih je jedno bilo otvorenog tipa. Postavljene su dvije hipoteze o holističkom pristupu prema roditeljima nedonoščadi...

Pages