Paginacija

BIHEVIORALNI ČIMBENICI RIZIKA ZA RAZVOJ OSTEOARTRITISA
BIHEVIORALNI ČIMBENICI RIZIKA ZA RAZVOJ OSTEOARTRITISA
Lana Kvaternik
Prevalencija osteoartritisa (OA) raste iz razloga koji nisu u potpunosti objašnjeni. OA je moguće evolucijska bolest neusklađenosti, koja je danas češća nego u prošlosti. Budući da lijek za OA još ne postoji važna je strategija prevencije kojom nastojimo mijenjati određene bihevioralne čimbenike. Na taj način možemo pokušati smanjiti prevalenciju bolesti koja poprima razmjere epidemije. Osteoartritis danas je najčešća bolest zglobova koja zahvaća 17% populacije,...
BLIZANAČKA TRUDNOĆA
BLIZANAČKA TRUDNOĆA
Klara Ćurković
U ovom radu govorit će se o blizanačkim trudnoćama. Blizanci mogu biti dizigoti ili monozigoti. U današnje vrijeme sve je veća učestalost blizanačke trudnoće. Većina trudnoća započinje kao blizanačka, no u prvom tromjesečju može doći do nestanka jednog blizanca što se još naziva vanishing twin. Bitno je trudnoću dijagnosticirati što ranije radi poznavanja stvarne učestalosti blizanaca i prevencije mogućih komplikacija. Nadzor trudnoće jako je bitan i zahtijeva posebnu...
BOL I NAJČEŠĆE TEHNIKE OBEZBOLJAVANJA U PORODU
BOL I NAJČEŠĆE TEHNIKE OBEZBOLJAVANJA U PORODU
Aida Delić
Priroda je ženama omogućila jedan od najljepših i najvažnijih zadataka u životu a to je rađanje i majčinstvo. Bol koju žene osjete pri porodu, najčešće opisuju kao najveću i najgoru bol koju su osjetile u svom životu, a brojni su čimbenici koji utječu na intenzitet boli koji raste s napretkom poroda. Zbog velike količine analgetika u organizmu smanjena je osjetljivost i promijenjena percepcija na bol, što omogućuje majci da porod završi bez dodatnih analgetika i metoda...
BRONHOSKOPIJA U DJECE
BRONHOSKOPIJA U DJECE
Danijela Višnić
Cilj istraživanja je na osnovu prikupljenih podataka koja su vremenski grupirana u četiri desetogodišnja razdoblja uočiti da li na broj učinjenih bronhoskopskih pregleda imaju utjecaj postavljene zdravstvene indikacije, životna dob i spol ispitanika. Želimo i ustanoviti kroz isto promatrano razdoblje koliki je broj učinjenih bronhoskopija i koji je udio između krute i fleksibilne bronhoskopije te broj zabilježenih komplikacija u ovisnosti o korištenoj bronhoskopskoj...
CARSKI REZ-UČESTALOST I OPORAVAK NAKON CARSKOG REZA
CARSKI REZ-UČESTALOST I OPORAVAK NAKON CARSKOG REZA
Tina Volkmer Komadina
Oporavak nakon carskog reza za novopečene majke može biti vrlo težak, osobito pribrojimo li fizičkim poteškoćama i one emocionalne koje se mogu javiti nakon poroda putem carskog reza. Zahvaljujući napretku medicine, carski rez doprinio je većem broju živorođene zdrave djece, ali i majki. Iako ima svoje prednosti pred vaginalnim porodom, kao što je potpuno bezbolan porod, isto tako ima i svoje nedostatke. Problemi koji se mogu javiti nakon carskog reza, najvidljiviji su...
CIJEPLJENJE - STAVOVI STUDENATA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA
CIJEPLJENJE - STAVOVI STUDENATA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA
Anita Mičuda
Uvod: Cijepljenje je jedan od najučinkovitijih i ekonomski najprihvatljiviji načina zaštite kako pojedinca tako i cijele populacije od određenih zaraznih bolesti. Primarni cilj cijepljenja protiv neke bolesti je njezino smanjenje i naposljetku njihov nestanak. U razvijenim zemljama, gdje postoji organizirano cijepljenje, došlo je do istrebljenja određenih zaraznih bolesti, a drugima se znatno smanjila pojavnosti. Odluka hoće li osoba cijepiti sebe ili svoje dijete je jedna od...
CISTIČNA FIBROZA
CISTIČNA FIBROZA
Ivana Marinović
Cistična fibroza je nasljedna bolest koja uzrokuje simptome respiratornog i gastrointestinalnog sustava. Uzrokovana je mutacijom gena, a dijagnosticira se pretragom znoja ili otkrivanjem mutacije cistične fibroze kod bolesnika s karakterističnim simptomima. Liječi se simptomatski jer lijek za cističnu fibrozu još nije otkriven te liječenje traje doživotno. Sestrinska skrb oboljele djece od cistične fibroze počinje u ranom djetinjstvu zatim traje kroz cijeli život i sve faze...
CISTIČNA FIBROZA
CISTIČNA FIBROZA
Viktorija Čović
Tema ovoga rada jest cistična fibroza (CF). U radu se spominju teorijske odrednice cistične fibroze, odnosno govori se o pojmu i vrsti ove bolesti. Ističu se specifičnosti cistične fibroze, te simptomi, kao što su uporni kašalj, infekcije dišnog sustava koje se ponavljaju, nepotpuna probava hrane koja je popraćena obilnim i masnim stolicama intenzivnog mirisa, nadutost, slabije tjelesno napredovanje unatoč dobrom teku i velikom unosu hrane itd. Treba napomenuti da je cistična...
CISTIČNA FIBROZA I SESTRINSTVO
CISTIČNA FIBROZA I SESTRINSTVO
Patricia Matacin
Završni rad teme cistična fibroza i sestrinstvo napisan je vezano za kolegij koji se naziva Zdravstvena njega djeteta, a održava se tijekom druge godine redovnog studija sestrinstva. U prvom dijelu završnog rada se nalazi opći dio koji sadrži povijest otkrića cistične fibroze, genetsku podlogu cistične fibroze, klinički dio te zdravstvenu njegu djeteta sa cističnom fibrozom u koji je također uključen holistički pristup djetetu i obitelji. Drugi dio rada sadržava...
CT ANGIOGRAFIJA U PERIFERNOJ ARTERIJSKOJ BOLESTI
CT ANGIOGRAFIJA U PERIFERNOJ ARTERIJSKOJ BOLESTI
Karlo Mandić
Periferna CT angiografija je pretraga koja danas ima široku primjenu u kliničkoj praksi zahvaljujući razvoju tehnologije u zadnjih dvadesetak godina. Uvođenje multidetektorskih CT uređaja (MDCT) je omogućilo primjenu periferne CT angiografije sve češće, što se može pripisati trima svojstvima MDCT-a: njegovu mogućnost da proizvodi veliku količinu volumetrijskih podataka u jako kratkom vremenu, visokoj rezoluciji, mogućnost stvaranja multiplnaranih i trodimenzionalnih (3D)...
DEBLJINA, DIJABETES I RAK
DEBLJINA, DIJABETES I RAK
Ana Maras
Završni rad podijeljen je na tri tematske cjeline. Prva cjelina jest debljina. Debljina je bolest koja je sve učestalija u današnjem društvu i predstavlja sve veću opasnost za zdravstveno stanje čovjeka. Način života i prehrana, samo su neki od uzročnika, a žalosno je što se epidemija iz dana u dan sve više širi i sve mlađa populacija obolijeva. Neke od bolesti koje debljina nosi kao posljedice su : šećerna bolest Tip II – što je ujedno i iduća obrađena tema rada,...
DEKUBITUS-ETIOLOGIJA I METODE LIJEČENJA
DEKUBITUS-ETIOLOGIJA I METODE LIJEČENJA
Matea Bolić
Tema ovog preglednog rada je dekubitus. U uvodu rada ukratko je objašnjena anatomija cijeljenja rane te definicija i kratka podjela samih rana. U razradi teme iznesene su osnovne činjenice o dekubitusu, opisana je anatomija kože i patofiziološki proces nastanka dekubitusa. Navedeni su i razjašnjeni čimbenici rizika koji uzrokuju nastanak dekubitusa i mjesta na kojima dekubitus nastaje. Opisani su stupnjevi dekubitusa i njihovi simptomi uz dodatke slika za lakši uvid u izgled rane....

Paginacija