Pages

DIJETOTERAPIJA BUBREŽNIH BOLESNIKA NA DIJALIZI
DIJETOTERAPIJA BUBREŽNIH BOLESNIKA NA DIJALIZI
Marija Malović
Bubrežne bolesti često nastupaju podmuklo i tiho pa se bolesnici javljaju u poodmaklom stadiju bolesti. Najčešće bolesti koje se javljaju su akutni i kronični nefritis, bubrežni kamenci, nefrotski sindrom, degenerativne bolesti i bubrežni tumori. U liječenje se koristi medikamentozna terapija, a u terminalnoj fazi bolesti dijaliza i transplantacija bubrega. Nutritivna potpora je značajan faktor u procesu liječenja. Cilj ovog rada bio je opisati opće prehrambeno-nutritivne...
DISKRIMINACIJA OSJETA NA MIŠIĆIMA STRAŽNJE LOŽE NATKOLJENICE KOD STUDENTA FIZIOTERAPIJE
DISKRIMINACIJA OSJETA NA MIŠIĆIMA STRAŽNJE LOŽE NATKOLJENICE KOD STUDENTA FIZIOTERAPIJE
Ana Brnić
Doživljavanje različitih osjeta, poput dodira, zvuka, boli, topline i mnogih drugih omogućuje nam ulaz signala u živčani sustav uz pomoć osjetnih receptora koji zamjećuju osjetne podražaje. S obzirom na doživljavanje različitih osjeta razlikujemo pet vrsta osjetnih receptora: mehanoreceptori, koji zamjećuju mehaničku deformaciju samog receptora ili stanica u njihovoj blizini; zatim termoreceptori koji zamjećuju promjenu temperature; nociceptori zamjećuju tkivna oštećenja bez...
DISTOCIJA RAMENA
DISTOCIJA RAMENA
Sonja Šestak
Distocija ramena (DR) je hitno stanje i kao takvo zahtijeva puno znanja, spretnosti i dobru komunikaciju između članova tima kako bi se reagiralo u najkraćem mogućem vremenu sa što manje negativnih posljedica kako za majku tako i dijete. Rad u rađaoni je izazov i poziv te zahtijeva spremnost svakog ponaosob te spremnost i uigranost u međusobnom radu kao tima. Posebice u hitnim situacijama. Često na spomen DR sudionici tog poroda navode strah, šok i paniku. Postavlja se pitanje jesu...
DISTRIBUCIJA PRITISKA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK DEKUBITUSA KOD OSOBA S OZLJEDOM KRALJEŽNIČNE MOŽDINE
DISTRIBUCIJA PRITISKA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK DEKUBITUSA KOD OSOBA S OZLJEDOM KRALJEŽNIČNE MOŽDINE
Ivana Uvodić
Cilj ovog istraživanja je mjerenje parametara relevantnih za sjedenje korisnika u kolicima za osobe sa invaliditetom, nakon ozljede kralježnične moždine (skr. OKM). Redistribucija pritiska mjerena je kod 20 odraslih osoba sa OKM-om u sjedećem položaju, u kolicima s antidekubitalnim jastukom. Mjereno je i 20 zdravih ispitanika na standardiziranoj podlozi bez leđnog naslona i oslonca za ruke. Uspoređivane su vrijednosti maksimalnog pritiska na sjednim kvrgama i trtičnom dijelu, ukupna...
DOJENJE NA JAVNOM MJESTU
DOJENJE NA JAVNOM MJESTU
Kristina Franjković
Majčino mlijeko je najbolja prehrana za dojenčad i dojenje je preporučen način hranjenja djece. Kako bi se dijete moglo hraniti samo dojenjem, majke se često suočavaju sa situacijama gdje moraju hraniti dojenčad na javnim mjestima, bilo da su unutra ili na otvorenom. Međutim, dojenje u javnosti nije uvijek prihvaćeno. Mnogi kulturni, pravni, društveni i vjerski čimbenici igraju ulogu u prihvaćanju dojenja u javnosti. Stoga razina prihvaćenosti dojenja u javnosti može imati...
DOPRINOS NACIONALNOG PROGRAMA PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
DOPRINOS NACIONALNOG PROGRAMA PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Kristina Maretić
Rak debelog crijeva jedan je od najčešćih karcinoma i pretežno je jednako zastupljen i kod muškaraca i kod žena i samim time predstavlja ozbiljan zdravstveni problem u zemljama sa zapadnjačkim stilom života. Epidemiološka istraživanja pokazala su da pušenje, prehrana, višak tjelesne težine, fizička neaktivnost i postotak nasljednih čimbenika čine rizik za nastanak raka debelog crijeva. Isto tako pokazalo se da prevencija ima značajnu ulogu u sprječavanju nastanka...
EDUCIRANOST VJEŽBAČA U TERETANI O MOGUĆIM OZLJEDAMA I ŠTETNOSTI SUPSTANCI ZA POVEĆANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
EDUCIRANOST VJEŽBAČA U TERETANI O MOGUĆIM OZLJEDAMA I ŠTETNOSTI SUPSTANCI ZA POVEĆANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
Kristina Klasan
Vježbanje u teretanama i fitness centrima se danas smatra jednom od najpopularnijih aktivnosti rekreacije te omogućava bavljenjem tjelesnom aktivnošću kako u rekreativnom smislu tako i u profesionalnom smjeru. Osim toga, smatra je i oblikom sportske aktivnosti, a time, kao i u svakom sportu, poznate su ozljede u teretanama. Zbog toga neizmjerno je važno spomenuti ulogu fizioterapeuta u teretanama, kako bi se ozljeđivanje svelo na minimum. Osim ozljeda, vježbači u teretanama...
EMPATIJA MEDICINSKIH SESTARA/ TEHNIČARA U RADU S KRONIČNIM BUBREŽNIM BOLESNICIMA
EMPATIJA MEDICINSKIH SESTARA/ TEHNIČARA U RADU S KRONIČNIM BUBREŽNIM BOLESNICIMA
Andrea Širola
Uvod: Empatija je bitan preduvjet za izgradnju dobrih odnosa zdravstvenih djelatnika i samog bolesnika. Izražava se kroz odnos prema drugima, a uključuje razumijevanje i podršku te pozitivne emocije prema drugima. Empatija je vještina koja se uči i razvija tokom cijeloga života. Cilj: Cilj ovog rada je saznati mišljenje i stavove medicinskih sestara/ tehničara o empatiji u radu s kroničnim bubrežnim bolesnicima na Zavodu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega...
ENTERALNA PREHRANA U BOLESNIKA LIJEČENIH NA ODJELU ZA INTENZIVNO LIJEČENJE KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA  U 2017.GODINI
ENTERALNA PREHRANA U BOLESNIKA LIJEČENIH NA ODJELU ZA INTENZIVNO LIJEČENJE KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA U 2017.GODINI
Vanda Malle
Uvod Osnovni je princip enteralne prehrane - ako je crijevo u funkciji, koristite ga. I male količine hrane u crijevnom lumenu mogu spriječiti atrofiju crijevnih resica, time permeabilnost crijevne zaštitne barijere, sprečavajući bakterijsku translokaciju i endotoksemiju koja može biti pokretač multisustavnog zatajenja organa. Sve su to razlozi da se enteralna prehrana primijeni i kod kardiokirurških bolesnika, koji su hemodinamski stabilni, s funkcionirajućim gastrointestinalnim...
EPIDURALNA ANALGEZIJA I REZULTATI IZ OPĆE BOLNICE KARLOVAC
EPIDURALNA ANALGEZIJA I REZULTATI IZ OPĆE BOLNICE KARLOVAC
Snježana Banić
Porođajna bol je prirodna bol koju ljudska bića prihvaćaju kao nešto uobičajeno jer je to najstarija bol koju ljudski rod poznaje. Sam porod djeluje stresno na majku i dijete a najviše zbog utjecaja boli. Idealno bi bilo kad bi postojala analgezija koja bi u potpunosti uklonila bol a da ne uzrokuje nuspojave kod majke i kod fetusa. Epiduralna analgezija u porodu je učinkovita analgezija koja u potpunosti blokira bol u trudu, ima minimalne nuspojave koje nisu životno ugrožavajuće...
EPIDURALNA ANALGEZIJA U DJEČJOJ KIRURGIJI
EPIDURALNA ANALGEZIJA U DJEČJOJ KIRURGIJI
Anita Štokić
Epiduralni blok ili analgezija je anesteziološki postupak koji se koristi sa smanjenje boli. Tehnika je potpuno jednostavna i sigurna ukoliko se izvodi pod pravilima struke sa strane stručne osobe liječnika anesteziologa. Anesteziolog je dužan prije izvođenja postupka objasniti roditeljima tehniku postavljanja katetera te moguće komplikacije i nuspojave, te od njih dobiti informirani pristanak koji su oni dužni „pročitati i potpisati“. Epiduralna analgezija je sve više u...
EPILEPSIJA U OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM
EPILEPSIJA U OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM
Dijana Purić
Istraživanja su pokazala da je kvaliteta života osoba s epilepsijom i cerebralnom paralizom umanjena što ovisi o vrsti napadaja, učestalosti pojave epileptičkih napadaja, dužini trajanja bolesti, kvaliteti kontrole napadaja te o neželjenim djelovanjima antiepileptičkih lijekova. Učestalijim pojavama epileptičkih napadaja osobe su ograničene u dnevnim aktivnostima, u tjelesnom, socijalnom i emocionalnom aspektu zbog čega dolazi do smanjenja kvalitete života pojedinca....

Pages