Pages

LABORATORIJSKE I KLINIČKE OSOBINE BOLESNIKA LIJEČENIH ZBOG SEPSE U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI KBC RIJEKA U RAZDOBLJU 2013. - 2017.
LABORATORIJSKE I KLINIČKE OSOBINE BOLESNIKA LIJEČENIH ZBOG SEPSE U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI KBC RIJEKA U RAZDOBLJU 2013. - 2017.
Maja Stankovič
Cilj ovoga rada je prikazati laboratorijske i kliničke pokazatelje sepse u pacijenata liječenih u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka u razdoblju 2013. – 2017., njihovu spolnu i dobnu zastupljenost te mogući utjecaj kroničnih bolesti na oboljenje i ishod sepse, kao i utvrditi najčešću etiologiju sepse u ispitanika. Sepsa je sistemski upalni odgovor organizma na infekciju. Kako bi se postavila sumnja na infekciju, trebaju biti zadovoljena barem dva od sljedećih znakova:...
LIJEČENJE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE NA ODJELU INTENZIVNOG LIJEČENJA
LIJEČENJE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE NA ODJELU INTENZIVNOG LIJEČENJA
Sanja Komušanac
Cilj rada je prikazati patogenezu, dijagnostiku, liječenje i prevenciju bubrega te način liječenja na odjelu intenzivnog liječenja. Uvodni dio rada obrađuje rad u odjelu intenzivnog liječenja, ustroj posla, potreban kadar te težinu bolesnika koji se liječe u odjelu intenzivnog liječenja. Nadalje rad opisuje bubreg, njegovu anatomiju i fiziologiju te funkcije koje obavlja. Rad govori o razlikama između akutnog i kroničnog bubrežnog zatajenja, koji bolesnici imaju...
LIJEČENJE KUĆNIM KONCENTRATOROM KISIKA
LIJEČENJE KUĆNIM KONCENTRATOROM KISIKA
Tamara Dundović
Hipoksemija je jedan od čestih uzroka smrti u zemljama u razvoju. Međutim, troškovno učinkoviti načini za rješavanje hipoksije i hipoksemije su zanemareni u trenutnim globalnim strategijama. Istraživanja su pokazala da poboljšana opskrba kisikom i rano otkrivanje hipoksije drastično smanjuje stopu smrtnosti. Koncentratori kisika jedan su od najjeftinijih i najdostupnijih izvora kisika u zdravstvenim ustanovama, ali i u kućnim uvjetima gdje su napajanja pouzdana. Provođenje i...
LIJEČENJE RADIKALNOM RADIOTERAPIJOM BOLESNIKA S RAKOM PROSTATE
LIJEČENJE RADIKALNOM RADIOTERAPIJOM BOLESNIKA S RAKOM PROSTATE
Tino Tafra
Tema ovog završnog rada je prikaz liječenja radioterapijom karcinoma prostate. Karcinom prostate je drugi najčešći karcinom s obzirom na incidenciju raka u muškaraca, a što se tiče mortaliteta nalazi se takoĎer na drugom mjestu raka u muškaraca. Obzirom na navedeno veliki broj oboljelih zahtjeva pravovremeno, što ranije postavljanje dijagnoze. Metode koje koristimo u postavaljanju dijagnoze su: odreĎivanje vrijednosti prostata specifičnog antigena, transrektalni ultrazvuk, CT i...
LIJEČENJE RADIKALNOM TERAPIJOM BOLESNICA S RAKOM DOJKE
LIJEČENJE RADIKALNOM TERAPIJOM BOLESNICA S RAKOM DOJKE
Filip Dujmić
Karcinom dojke je najučestaliji malignom u ţena u svijetu. Stopa preţivljenja varira diljem svijeta, ali je i dalje treći po učestalosti uzrok smrti ţena. U najvećem broju slučajeva etiologija raka dojke ostaje nepoznata. Postoji nekoliko do sada poznatih čimbenika rizika, meĎu kojima su najizraţeniji starija ţivotna dob i pozitivna obiteljska anamneza. Cilj preventivnih mamografskih pregleda je otkrivanje raka dojke u ranoj fazi bolesti kada je svrha liječenja potpuno...
LOKALIZACIJA PROTEINA PVR I TESTIRANJE ANTI-PVR PROTUTIJELA
LOKALIZACIJA PROTEINA PVR I TESTIRANJE ANTI-PVR PROTUTIJELA
Ilara Mlinar
Poliovirusni receptor (PVR) je stanični površinski protein uključen u nekoliko procesa u ljudskom organizmu, poput stanične pokretljivosti i imunološkog nadzora. S obzirom na njegovu pojačanu izraženost na gotovo svim vrstama stanica tumora, kao i na činjenicu da tumorske stanice luče topivi oblik poliovirusnog receptora, njegova uloga u razvoju tumora je predmet intenzivnog istraživanja. Osim što utječe na biologiju tumorskih stanica koje ga izražavaju, npr. u vidu...
LUMBALNI BOLNI SINDROM-KIRURŠKO I KONZERVATIVNO LIJEČENJE
LUMBALNI BOLNI SINDROM-KIRURŠKO I KONZERVATIVNO LIJEČENJE
Petra Pilčić
Križobolja je najčešći razlog traženja medicinske intervencije, drugi je po redu uzrok izostajanja s posla i povezana je s visokim direktnim i indirektnim troškovima, pa je veliki zdravstveni, socijalni i ekonomski problem koji utječe na kvalitetu života. Konzervativno liječenje boli u lumbalnoj kralježnici tradicionalno je empirijski te je kratkoročni cilj smanjenje boli. Nakon prestanka akutne boli slijedi prava rehabilitacija fizioterapijom.Cilj fizioterapijskog tretmana trebao...
MALIGNI TUMORI MOZGA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA
MALIGNI TUMORI MOZGA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA
Mirna Katić
Tumor mozga je abnormalna izraslina koja može zahvatiti različite dijelove živčanog sustava. Tumor mozga može se pojaviti u svakoj dobnoj skupini. Dijele se na primarne i sekundarne tumore. Primarni tumori mogu nastati iz raznih dijelova tkiva mozga a sekundarni su metastaze drugih tumora.(npr. tumora pluća) Primarne tumore možemo podijeliti na glijalne i neglijalne. Najmaligniji tumor mozga je glioblastom. Uzroci nastanka tumora mozga još uvijek nisu poznati iako se smatra da neki...
MIŠLJENJE STUDENTA SESTRINSTVA O UTJECAJU TEŽINE STANJA BOLESNIKA NA STRES KOD ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U JEDINICAMA INTENZIVNE NJEGE
MIŠLJENJE STUDENTA SESTRINSTVA O UTJECAJU TEŽINE STANJA BOLESNIKA NA STRES KOD ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U JEDINICAMA INTENZIVNE NJEGE
Šime Ševerdija
Općenito je poznato kako je posao zdravstvenih djelatnika zahtjevan, odgovoran i stresan. Uz svakodnevni opseg posla, uz sami fizički rad, zdravstveni djelatnici se nose i sa emotivnim teretom. Isto tako, njihov posao na odjelima visokog rizika kao što su jedinice intenzivne njege smatra se još stresnijim jer se tamo susreću sa pacijentima koji su u težim stanjima. Cilj ovog rada je prikazati mišljenja studenata Sestrinstva o tome koliko je učestalo prisutan stres kod zdravstvenog...
MOBING I SAGORIJEVANJE MEDICINSKIH SESTARA NA RADNOM MJESTU
MOBING I SAGORIJEVANJE MEDICINSKIH SESTARA NA RADNOM MJESTU
Silvija Pirić
Sestrinstvo XXI. stoljeća uvelike se razlikuje od sestrinstva Florence Nightingale Viktorijankog doba. Sestrinstvo se razvilo u profesiju, regulirano je zakonima Europske unije i Republike Hrvatske. Iako je sestrinstvo samostalna profesija ono spada u pomažuća zanimanja. Napretkom medicine, novih spoznaja i tehnologija napredovalo je i sestrinstvo. Moderna Hrvatska po mnogočemu zaostaje za ostatkom zapadnog svijeta primjerice u plaćama, uvjetima rada, odnosno zdravstvene njege i...
MODEL KLINIČKIH SMJERNICA ZA TERAPIJU SENZORNE INTEGRACIJE S TERAPIJSKIM PSOM U DJECE S RAZVOJNIM POREMEĆAJEM KOORDINACIJE
MODEL KLINIČKIH SMJERNICA ZA TERAPIJU SENZORNE INTEGRACIJE S TERAPIJSKIM PSOM U DJECE S RAZVOJNIM POREMEĆAJEM KOORDINACIJE
Mihaela Grubišić
Djeca s razvojnim poremećajem koordinacije pokazuju simptome disfunkcije senzorne integracije ili dispraksije koja je senzorički uvjetovan motorički poremećaj. Razvojni poremećaj koordinacije je stanje u kojem djeca imaju poteškoće s motoričkom koordinacijom i specifičnim aspektima učenja, gdje te poteškoće nisu posljedica intelektualne nesposobnosti, pervazivnog razvojnog poremećaja i nekog drugog poznatog zdravstvenog stanja. Cilj ovog rada je postavljanje standarda i prikaz...
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA NEISSERIAE GONORRHOEAE U NASTAVNOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA NEISSERIAE GONORRHOEAE U NASTAVNOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Matija Kovačević
Infekcije Neisseria gonorrhoeae jedne su od najučestalijih spolno prenosivih infekcija u svijetu, a nedijagnosticirane i neliječene infekcije povezane su s upalnom bolesti zdjelice koja može dovesti do neplodnosti. Infekcija N.gonorrhoeae također je povezana s olakšanim prijenosom ostalih spolno prenosivih bolesti (HIV, Chlamydia trachomatis). N.gonorrhoeae je gram negativni diplokok koji svojim površinskim strukturama penetrira u mukozu i preživljava unutar polimorfonukleara te...

Pages