Pages

LIJEČENJE RADIKALNOM TERAPIJOM BOLESNICA S RAKOM DOJKE
LIJEČENJE RADIKALNOM TERAPIJOM BOLESNICA S RAKOM DOJKE
Filip Dujmić
Karcinom dojke je najučestaliji malignom u ţena u svijetu. Stopa preţivljenja varira diljem svijeta, ali je i dalje treći po učestalosti uzrok smrti ţena. U najvećem broju slučajeva etiologija raka dojke ostaje nepoznata. Postoji nekoliko do sada poznatih čimbenika rizika, meĎu kojima su najizraţeniji starija ţivotna dob i pozitivna obiteljska anamneza. Cilj preventivnih mamografskih pregleda je otkrivanje raka dojke u ranoj fazi bolesti kada je svrha liječenja potpuno...
LOKALIZACIJA PROTEINA PVR I TESTIRANJE ANTI-PVR PROTUTIJELA
LOKALIZACIJA PROTEINA PVR I TESTIRANJE ANTI-PVR PROTUTIJELA
Ilara Mlinar
Poliovirusni receptor (PVR) je stanični površinski protein uključen u nekoliko procesa u ljudskom organizmu, poput stanične pokretljivosti i imunološkog nadzora. S obzirom na njegovu pojačanu izraženost na gotovo svim vrstama stanica tumora, kao i na činjenicu da tumorske stanice luče topivi oblik poliovirusnog receptora, njegova uloga u razvoju tumora je predmet intenzivnog istraživanja. Osim što utječe na biologiju tumorskih stanica koje ga izražavaju, npr. u vidu...
LUMBALNI BOLNI SINDROM-KIRURŠKO I KONZERVATIVNO LIJEČENJE
LUMBALNI BOLNI SINDROM-KIRURŠKO I KONZERVATIVNO LIJEČENJE
Petra Pilčić
Križobolja je najčešći razlog traženja medicinske intervencije, drugi je po redu uzrok izostajanja s posla i povezana je s visokim direktnim i indirektnim troškovima, pa je veliki zdravstveni, socijalni i ekonomski problem koji utječe na kvalitetu života. Konzervativno liječenje boli u lumbalnoj kralježnici tradicionalno je empirijski te je kratkoročni cilj smanjenje boli. Nakon prestanka akutne boli slijedi prava rehabilitacija fizioterapijom.Cilj fizioterapijskog tretmana trebao...
MALIGNI TUMORI MOZGA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA
MALIGNI TUMORI MOZGA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA
Mirna Katić
Tumor mozga je abnormalna izraslina koja može zahvatiti različite dijelove živčanog sustava. Tumor mozga može se pojaviti u svakoj dobnoj skupini. Dijele se na primarne i sekundarne tumore. Primarni tumori mogu nastati iz raznih dijelova tkiva mozga a sekundarni su metastaze drugih tumora.(npr. tumora pluća) Primarne tumore možemo podijeliti na glijalne i neglijalne. Najmaligniji tumor mozga je glioblastom. Uzroci nastanka tumora mozga još uvijek nisu poznati iako se smatra da neki...
MIŠLJENJE STUDENTA SESTRINSTVA O UTJECAJU TEŽINE STANJA BOLESNIKA NA STRES KOD ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U JEDINICAMA INTENZIVNE NJEGE
MIŠLJENJE STUDENTA SESTRINSTVA O UTJECAJU TEŽINE STANJA BOLESNIKA NA STRES KOD ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U JEDINICAMA INTENZIVNE NJEGE
Šime Ševerdija
Općenito je poznato kako je posao zdravstvenih djelatnika zahtjevan, odgovoran i stresan. Uz svakodnevni opseg posla, uz sami fizički rad, zdravstveni djelatnici se nose i sa emotivnim teretom. Isto tako, njihov posao na odjelima visokog rizika kao što su jedinice intenzivne njege smatra se još stresnijim jer se tamo susreću sa pacijentima koji su u težim stanjima. Cilj ovog rada je prikazati mišljenja studenata Sestrinstva o tome koliko je učestalo prisutan stres kod zdravstvenog...
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA NEISSERIAE GONORRHOEAE U NASTAVNOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA NEISSERIAE GONORRHOEAE U NASTAVNOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Matija Kovačević
Infekcije Neisseria gonorrhoeae jedne su od najučestalijih spolno prenosivih infekcija u svijetu, a nedijagnosticirane i neliječene infekcije povezane su s upalnom bolesti zdjelice koja može dovesti do neplodnosti. Infekcija N.gonorrhoeae također je povezana s olakšanim prijenosom ostalih spolno prenosivih bolesti (HIV, Chlamydia trachomatis). N.gonorrhoeae je gram negativni diplokok koji svojim površinskim strukturama penetrira u mukozu i preživljava unutar polimorfonukleara te...
MPO - MEDICINSKI POMOGNUTA OPLODNJA
MPO - MEDICINSKI POMOGNUTA OPLODNJA
Anamarija Djurkov
Oplodnja je postupak spajanja muške i ženke spolne stanice. Zbog utjecaja životnih uvjeta kod mladih se umanjila želja te odgodila reprodukcija, što je dovelo kasnije do neplodnosti. Neplodnost je izostanak trudnoće nakon jedne godine redovitog nezaštićenog spolnog odnosa. Glavni čimbenici neplodnosti su dob i odgađanje rađanja, debljina, pušenje, alkohol, epigenetski učinci, bolesti reprodukcijskog sustava, spolne bolesti itd. Da bi se uzrok neplodnosti otkrio i liječio oba...
MR ANGIOGRAFIJA
MR ANGIOGRAFIJA
Ana Idžanović
Magnetska rezonanca (MR) je radiološka neinvazivna metoda oslikavanja koja omogućuje multiplanarni prikaz tijela. MR angiografija je pretraga koja se izvodi uređajem za magnetsku rezonancu, čime se dobije prikaz krvnih žila u tijelu. Metode kojima se to postiže mogu biti bezkontrastne i kontrastne. U bezkontrastne metode spadaju Black blood angiografija, Time of Flight angiografija i Phase-Contrast (PC-MRA) angiografija. Tehnika „Time of Flight MRA“ (TOF MRA) je potpuno...
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP BOLESNIKU S AMIOTROFIČNOM LATERALNOM SKLEROZOM
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP BOLESNIKU S AMIOTROFIČNOM LATERALNOM SKLEROZOM
Silvia Dorkić
Amiotrofična lateralna skelroza (ALS) je neuromuskularna bolest i najčešći je oblik bolesti motornog neurona. Incidencija u Europi je 2.16/100 000 stanovnika. Češće se javlja kod muškog spola. Može biti sporadična i nasljedna. Najčešće se javlja u srednjoj i starijoj životnoj dobi. Od postavljanja dijagnoze do smrti bolesnika prođe 3-5 godina. Simptomi bolesti odgovaraju simptomima oštećenja gornjeg i donjeg motoneurona. Točan uzrok bolesti je nepoznat. Povezuje se s...
MUŠKARCI U SESTRINSKOM ZANIMANJU
MUŠKARCI U SESTRINSKOM ZANIMANJU
Karlo Damiš
Sestrinstvo je kompleksna i zahtjevna profesija. Za njezino struĉno i odgovorno obavljanje potrebno je mnogo znanja, strpljenja i humanosti. Još su u antiĉkim vremenima muškarci dostojno i vjerno obavljali ovaj posao. S vremenom, sestrinstvo je postalo feminizirano zanimanje, naroĉito nakon uspjeha i poţrtvovnosti Florence Nightingale. U današnje je vrijeme vrlo malo muških studenata sestrinstva i muških medicinskih sestara, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Muškarac se u...
NAVIKE HRANJENJA I ČIMBENICI IZBORA HRANE KOD ADOLESCENATA U UČENIČKOM DOMU
NAVIKE HRANJENJA I ČIMBENICI IZBORA HRANE KOD ADOLESCENATA U UČENIČKOM DOMU
Martina Stojaković
Adolescenija je razdoblje života u kojem se događaju razne promjene s kojima sočavanje nikad nije lako,a često se ono reflektira na izbor hrane. U adolescenciji dolazi do intenzivnog rasta i razvoja prehrambenih navika kod adolescenata,te biranje hrane koja je obilježena nutritivnim vrijednostima u smislu energije, a koja je relativno veća od bilo koje faze ljudskog života. Iako roditelji i dalje imaju ključni utjecaj na prehrambene navike adolescenata i vršnjački i širi...
NUTRITIVNI STATUS I STATUS VITAMINA D KOD PACIJENATA S MOŽDANIM UDAROM
NUTRITIVNI STATUS I STATUS VITAMINA D KOD PACIJENATA S MOŽDANIM UDAROM
Borjana Marjanović
Starenje uzrokuje brojne tjelesne i psihološke promjene koje mogu utjecati na nutritivne potrebe i nutritivni status. Pacijentovu kvalitetu života uvelike može narušiti i disfagija uzrokovana moždanim udarom. Vitamin D djeluje na mnoge komponente kardiovaskularnog sustava uključujući i regulaciju arterijskog tlaka. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi nutritivni status i status vitamina D kod pacijenata koji su pretrpjeli moždani udar. Očekivane su niže koncentracije vitamina...

Pages