Pages

HOLISTIČKI PRISTUP PRI ZDRAVSTVENOJ SKRBI ZA PACIJENTA S OPEKLINAMA
HOLISTIČKI PRISTUP PRI ZDRAVSTVENOJ SKRBI ZA PACIJENTA S OPEKLINAMA
Marica Krmek
Opekline su ozbiljan javno zdravstveni problem jer često uz njih dođe do nastanka drugih oštećenja i komplikacija od kojih je svakako najgora smrtni ishod. Opekotine mogu biti površinske pa sve do dubokih koje će zahvatiti sve slojeve kože, a moguće i mišiće te lokomotorni sustav. Dubina opeklina ovisi o površini zahvaćene kože, njenom nastanku, trajanju podložnosti izvoru topline. Ozljede mogu biti uzrokovane termalnim putem od kojih su najčešće vruće tekućine i vruća...
HOLISTIČKI PRISTUP PRIJEVREMENO ROĐENOM DJETETU
HOLISTIČKI PRISTUP PRIJEVREMENO ROĐENOM DJETETU
Tanja Mladjan
Normalna trudnoća traje 40 tjedana, a prijevremeni porod je onaj koji je započeo nakon navršenih 28 tjedana trudnoće te prije navršenih 37 tjedana trudnoće. Vođeći je uzrok neonatalne smrtnosti. Prognoza preživljavanja prijevremeno rođene djece uvelike ovisi o prenatalnoj i neonatalnoj skrbi za dijete. Jedinice za intenzivno liječenje novorođenčadi stresno su okruženje za sve pa tako i za samu nedonoščad. Medicinski pregledi i prerano odvajanje od majke otežavaju život...
HOLISTIČKI PRISTUP PSIHIJATRIJSKOM BOLESNIKU
HOLISTIČKI PRISTUP PSIHIJATRIJSKOM BOLESNIKU
Tanja Basler
Unatoč napretku medicine u posljednjem stoljeću, suvremena medicina i dalje ne pronalazi brz i dobar, odnosno najefikasniji način liječenja određenih bolesti i stanja. O važnosti pronalaska adekvatnog načina pristupa i liječenja psihijatrijskih bolesnika govori i podatak kako je na listi deset najčešćih bolesti sa značajnim utjecajem na radnu sposobnost stanovništva pet mentalnih bolesti. Posljedično bolesti dolazi do narušenih familijarnih i društvenih odnosa, otežanog...
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ SKRBI PREMA DJETETU S ANUS PRAETEROM
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ SKRBI PREMA DJETETU S ANUS PRAETEROM
Alma Rožajac
Patologija čovjeka i njegova življenja znatno je izmijenjena posljednjih godina, osobito u ekonomski i civilizacijski razvijenim zemljama. Napredak prirodnih znanosti te razna tehnološka dostignuća omogućili su bitan napredak medicine. Nova, bolja te usavršenija tehnologija i dijagnostika, novije, bolje mogućnosti liječenja i životni uvjeti doveli su do eradikacije nekih bolesti. No, suvremeni život doveo je do porasta patologije crijevnih bolesti. Uz način življenja,...
HORMONSKA NADOMJESNA TERAPIJA U MENOPAUZI
HORMONSKA NADOMJESNA TERAPIJA U MENOPAUZI
Laura Ćosić
Menopauza je prirodno razdoblje u životu žene, a ne bolest. Ona je rezultat smanjne proizvodnje spolnih hormona u jajnicima i to progesterona, estrogena i testosterona. Period u kojem većina žena ulazi u menopauzu je dob od 45 do 55 godina. Veliki broj žena se najviše tuži na valove vrućine i noćno znojenje. Najunčikovitiji način liječenja upravo tih simptoma je hormonska nadomjesna terapija. Valovi vrućine se mogu umanjiti čak za 80%-90% pojavnosti. Hormonska nadomjesna...
HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB
HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB
Nada Božić
Smrt za svaku osobu je zastrašujuća jer dolazi do gubitka identiteta, a i samoga sebe. Smrt označava prestanak životnih funkcija i gubitak voljene osobe. Pogađa obitelj, prijatelje i druge osobe koje se susretnu sa smrću. Većina ljudi umire u bolnicama, hospicijima, staračkim domovima. Rijetko tko se odluči na smrt kod kuće od obitelji i umirućih. S obzirom da postoji kvaliteta života, trebalo bi postojati i dostojanstvo umiranja. Susret sa smrću pogađa i zdravstvene djelatnike...
HUNTINGTONOVA BOLEST
HUNTINGTONOVA BOLEST
Iva Šušnjar
Huntingtonova bolest predstavlja nasljednu (autosomno-dominantnu) progresivnu i neumitno fatalnu neurodegenerativnu bolest, koja dovodi do propadanja i smrti živčanih stanica u mozgu. Mutacija u genu huntingtin sastoji se od višestrukih ponavljanja nukleotidnih baza citozina, adenina i gvanina, a mutirani gen se prenosi na 50% potomaka što označava autosomno dominantno nasljeđivanje. Mutirani huntingtin gen dovodi do proizvodnje mutiranog proteina Huntingtin koji se postupno...
IDIOPATSKA FIBROZA PLUĆA
IDIOPATSKA FIBROZA PLUĆA
Mihael Krog
Idiopatska plućna fibroza (IPF) je česta bolest plućnog intersticija, neka istraživanja ga navode kao najčešći oblik intersticijske pneumonije i općenito spada u češte bolesti plućnog intersticija. Kao što samo ime bolesti govori, točna etiologija to jest uzrok oboljenja nije poznat. Zahvaljujući brojnim istraživanjima zadnjih desetljeća čiji broj je doživio nagli porast nakon uvođenja prve efektivne terapije došlo je do značajnog napretka u razumijevanju toka bolesti...
IMAGE MEDICINSKE SESTRE U OČIMA STUDENTA SESTRINSTVA
IMAGE MEDICINSKE SESTRE U OČIMA STUDENTA SESTRINSTVA
Tea Horvat
Image medicinske sestre mijenja se zajedno sa razvitkom sestrinstva kao profesije, tehnologije i svijeta uopće, što utječe na studente sestrinstva i njihovo poimanje sestrinstva i vlastitog imidža. Osnovni je cilj ovog istraživanja bio ispitivanje razlike u mišljenjima studenata sestrinstva prve, druge i treće godine redovnog i izvanrednog studija Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. Od ukupno 225 studenata koji trenutno pohađaju preddiplomski stručni studij sestrinstva ispitano...
INCIDENCIJA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIVNOST KOD REDOVNIH I IZVANREDNIH STUDENTA SESTRINSTVA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA RIJEKA
INCIDENCIJA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIVNOST KOD REDOVNIH I IZVANREDNIH STUDENTA SESTRINSTVA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA RIJEKA
Job Rexal Perez Gaddi
Anksioznost i depresivnost su najveći problemi mentalnog zdravlja današnjice. Ubrzani tempo života i izloženosti velikom broju informacija već od mladosti mogu uzrokovati neke mentalne poremećaje. Ne dijagnosticiranjem i nemarom maleni simptomi mogu prerasti u kronične bolesti koje narušavaju kvalitetu života i budućnost osoba. Zbog čega su globalni javnozdravstveni problem, te im se zato pridodaje sve više važnosti. Cilj rada je utvrđivanje incidencije anksioznosti i...
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KARCINOMA DOJKE U MUŠKARACA
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KARCINOMA DOJKE U MUŠKARACA
Karla Dokozić Pavić
Karcinom dojke u muškaraca daleko je rjeđi nego kod žena i čini oko 0,1 % ukupnog broja svih karcinoma u muškaraca, odnosno između 0,6 i 1 % svih karcinoma dojke.. Otkrivanje karcinoma dojke kod muškaraca događa se u kasnoj fazi bolesti, a najčešće se radi o hormonski ovisnim tumorima dojke. Cilj ovoga rada je analiza incidencije raka dojke u muškarca s obzirom na vrstu receptora i prognoza za liječenje kod ukupnog broja bolesnika, hospitaliziranih na Klinici za kirurgiju,...
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KRONIČNE POSTOPERATIVNE BOLI U PREPONI NAKON OPERACIJE INGUINALNE HERNIJE OVISNE O UPOTREBI KIRURŠKE TEHNIKE
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KRONIČNE POSTOPERATIVNE BOLI U PREPONI NAKON OPERACIJE INGUINALNE HERNIJE OVISNE O UPOTREBI KIRURŠKE TEHNIKE
Željka Mijolović
Incidencija i karakteristike kronične poslijeoperacijske boli nakon operacije preponske kile glavna su tema ovog rada. Cilj rada je prikazivanje incidencije kronične poslijeoperacijske boli u Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka u ovisnostii o upotrebi kirurške tehnike. Istraživanje je na 370 ispitanika i provedeno je na Klinici za kirurgiju KBC-a Rijeka u razdoblju od 01.10.2017. do 30.04.2018.g. Na uzorku od 370 ispitanika Lichtenstein tehnika provedena je na 300,...

Pages