Paginacija

EVIDENTIRANJE I DOKUMENTIRANJE FIZIOTERAPIJSKIH PROCESA U NEURORAZVOJNOJ FIZIOTERAPIJI
EVIDENTIRANJE I DOKUMENTIRANJE FIZIOTERAPIJSKIH PROCESA U NEURORAZVOJNOJ FIZIOTERAPIJI
Mihovil Teskera
Medicinska dokumentacija predstavlja zapis kliničkih postupaka i njihove uspješnosti te je osnova kontrole kvalitete svake zdravstvene ustanove. U fizioterapijskoj dokumentaciji „mišljenje fizioterapeuta pri otpustu pacijenta“ je jedinstven i uniforman dokument koji bi trebao dobivati svaki pacijent uključen u habilitacijske/rehabilitacijske procese. Mišljenje pri otpustu pacijenta je važno jer sadrži esencijalne informacije koje fizioterapeut upućuje fizioterapeutu druge...
FEKALNA TRANSPLANTACIJA
FEKALNA TRANSPLANTACIJA
Lidija Šušnjar
Crijevna mikrobiota je složeni i dinamični ekosustav koji se sastoji od otprilike 1014 bakterija i čini otprilike 1 kg ukupne tjelesne mase čovjeka. Ideja o primjeni crijevne mikrobiote kao lijeka nije nova, a posljednji korak u razvoju te ideje su fekalne transplantacije kao metoda liječenja protiv infekcije bakterijom Clostridium difficile i upalnih bolesti crijeva. Rizični čimbenici za pojavu bolesti su starija životna dob, teške kronične bolesti, dugotrajan boravak u bolnici,...
FIZIOTERAPEUTI I BOLESTI STRUKE
FIZIOTERAPEUTI I BOLESTI STRUKE
Marija Klepac
Cilj ovog rada je utvrditi postoji li interakcija izmeĊu profesionalnog stresa i zadovoljstva poslom fizioterapeuta. Općenito govoreći, svi zdravstveni problemi utjeĉu na zadovoljstvo poslom te ujedno i na spremnost za nastavak rada i ostanka u profesiji. Osim bolesti struke, fiziĉki stres i psihosocijalni stres utjeĉu na zadovoljstvo poslom fizioterapeuta. Istraţivanje je provedeno na 82 fizioterapeuta od ĉega 69 ţena i 13 muškaraca, s radnim staţem duţim od 10 godina. Najviše...
FIZIOTERAPIJA OSOBA OBOLJELIH OD TURNER SINDROMA
FIZIOTERAPIJA OSOBA OBOLJELIH OD TURNER SINDROMA
Ivana Trupeljak
Turnerov sindrom ili sindrom urođene hipoplazije jajnika prvi put je opisao liječnik Henry Turner 1938. god. u Oklahomi. Radi se o kromosomopatiji s potpunom ili djelomičnom monosomijom kromosoma X, u fenotipski ženske osobe, a povezan je s jednom ili više kliničkih manifestacija. Turnerov sindrom zabilježen je u otprilike 1 na 2000 do 1 na 2500 živorođenih. Prenatalno se dijagnosticira amniocentezom ili uzorkovanjem korionskih resica, a postnatalno genskim testom kariotipizacije....
FIZIOTERAPIJA U LIJEČENJU PAREZE NERVUS FACIALIS
FIZIOTERAPIJA U LIJEČENJU PAREZE NERVUS FACIALIS
Stjepan Galović
Poticaj za pisanje ovog rada je nedostatak stručnih i znanstvenih radova na temu odabira i primjene fizioterapijskih procesa u liječenju Bellove kljenuti (pareze nervus facialis) na području Republike Hrvatske. Pregledom stručne literature a posebno baze podataka, primjećuje se da su mišljenja stručnjaka u pogledu odabira metode liječenja ovog stanja uvelike različita. Uzrok nastanka Bellove kljenuti je nepoznat odnosno idiopatski, te se zbog toga i načini liječenja razlikuju....
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA KOD LONGITUDINALNOG REDUKCIJSKOG DEFEKTA RADIJUSA
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA KOD LONGITUDINALNOG REDUKCIJSKOG DEFEKTA RADIJUSA
Paola Zustović
Longitudinalni redukcijski defekt radijusa odnosno radijalna displazija je naziv koji se koristi za opisivanje skupine kompleksnih prirođenih anomalija na području radijalne strane podlaktice. Ova anomalija sastoji se od spektra stanja koja variraju od hipoplazije palca do odsutne palčane kosti i palca te obuhvaća hipoplaziju povezanih mišića, ligamenata, tetiva, živaca i krvnih žila.(1) Ova se stanja mogu javljati kao izolirani defekti no uglavnom se javljaju u asocijaciji jedni s...
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA KOD OSTEOSARKOMA BEDRENE KOSTI
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA KOD OSTEOSARKOMA BEDRENE KOSTI
Miroslav Katinić
Osteosarkom je najčešći maligni tumor kostiju. Lokaliziran je u područjima brze koštane izmjene, najčešće u distalnom dijelu bedrene kosti i proksimalnom dijelu goljenične kosti, pretežno u mladih osoba između 10. i 25. godine, kada kosti intenzivno rastu. Suvremeno liječenje se sastoji od neoadjuvantne terapije, kompletne kirurške resekcije i adjuvantne terapije, sa sveukupnim petogodišnjim preživljenjem od 60%. Primjena imunoterapije i ciljane terapije poboljšala je...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD HONDROMALACIJE PATELE
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD HONDROMALACIJE PATELE
Ana-Marija Boca
Zglob koljena složeni je zglob koji nema koštanu stabilnost već njegovu stabilnost omogućuju mišići i ligamenti. Patela je najveća sezamoidna kost u tijelu, koja osigurava mobilno hvatište za tetivu m. quadriceps femoris i patelarnu svezu. Primarna biomehanička funkcija patele je poboljšanje učinkovitosti m. quadriceps femorisa povećanjem poluge ekstenzornog mehanizma. Hondromalacija patele bolest je hijaline hrskavice koja rezultira njenim omekšavanjem. Posljedično se događa...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OZLJEDA PREDNJEG KRIŽNOG LIGAMENTA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OZLJEDA PREDNJEG KRIŽNOG LIGAMENTA
Dean Švabić
Najveći i najsloženiji zglob u ljudskome tijelu jest koljeno, ali je i samim time jedan od zglobova na koji se vrši najveće opterećenje, krenuvši od same tjelesne težine čovjeka do vanjskih sila koje utječu na koljenski zglob prilikom pokretanja, podizanja tereta ili rađenja određene aktivnosti. Građa koljenog zgloba kompleksna je jer mora moći nositi teret, ali i pokretati se u mnogim smjerovima bez nastanka ozljeda. U sastavu koljenog zgloba nalaze se četiri krucijalna...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSOBA OBOLJELIH OD CISTIČNE FIBROZE
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSOBA OBOLJELIH OD CISTIČNE FIBROZE
Viktorija Jelica
Cistična fibroza je nasljedna bolest uzrokovana poremećajem CFTR gena, transmembranskog regulatora provodljivosti. Karakterizirana je gustim sekretom koji oblaže sluznicu unutarnjih organa i primarno zahvaća respiratorni, probavni i reproduktivni sustav. Gusti sekret oblaže sluznicu pluća stvarajući pogodno tlo za razvoj infekcija koje uzrokuju daljne propadanje plućnog tkiva, o čemu i ovisi ishod same bolesti. Bolest je potrebno što ranije prepoznati, a zatim i započeti...
FIZIOTERAPIJSKI PRISTUP U SVRHU POBOLJŠANJA TJELESNIH I MENTALNIH FUNKCIJA KOD OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
FIZIOTERAPIJSKI PRISTUP U SVRHU POBOLJŠANJA TJELESNIH I MENTALNIH FUNKCIJA KOD OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
Ana Bedeković
Intelektualne teškoće su teškoće koje su karakterizirane sa značajnim ograničenjima u intelektualnom funkcioniranju i adaptivnom ponašanju. Intelektualno funkcioniranje mjeri se pomoću IQ testa. Ograničenja u adaptivnom ponašanju mogu se utvrditi pomoću standardiziranih testova. Postoje četiri razine intelektualnih teškoća: blago, umjereno, teško, jako teško. Fizioterapija kao terapijska disciplina može uvelike pomoći u rješavanju tjelesnih i mentalnih ograničenja s...
FIZIČKA AKTIVNOST KOD KUĆE ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19
FIZIČKA AKTIVNOST KOD KUĆE ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19
Lucija Danilović
Fizička aktivnost je svaki pokret proizveden pomoću mišićno koštanog sustava i zahtijeva potrošnju energiju prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije. Fizička aktivnost ima mnoge pozitivne učinke na zdravlje kao što su: prevencija hipertenzije, bolesti kardiovaskularnog sustava, moždanog udara, dijabetesa, nastanka tumora, depresije, regulira težinu, reducira mogućnost padova i ozljeda prilikom pada. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da bi svatko trebao...

Paginacija