Pages

MPO - MEDICINSKI POMOGNUTA OPLODNJA
MPO - MEDICINSKI POMOGNUTA OPLODNJA
Anamarija Djurkov
Oplodnja je postupak spajanja muške i ženke spolne stanice. Zbog utjecaja životnih uvjeta kod mladih se umanjila želja te odgodila reprodukcija, što je dovelo kasnije do neplodnosti. Neplodnost je izostanak trudnoće nakon jedne godine redovitog nezaštićenog spolnog odnosa. Glavni čimbenici neplodnosti su dob i odgađanje rađanja, debljina, pušenje, alkohol, epigenetski učinci, bolesti reprodukcijskog sustava, spolne bolesti itd. Da bi se uzrok neplodnosti otkrio i liječio oba...
MR ANGIOGRAFIJA
MR ANGIOGRAFIJA
Ana Idžanović
Magnetska rezonanca (MR) je radiološka neinvazivna metoda oslikavanja koja omogućuje multiplanarni prikaz tijela. MR angiografija je pretraga koja se izvodi uređajem za magnetsku rezonancu, čime se dobije prikaz krvnih žila u tijelu. Metode kojima se to postiže mogu biti bezkontrastne i kontrastne. U bezkontrastne metode spadaju Black blood angiografija, Time of Flight angiografija i Phase-Contrast (PC-MRA) angiografija. Tehnika „Time of Flight MRA“ (TOF MRA) je potpuno...
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP BOLESNIKU S AMIOTROFIČNOM LATERALNOM SKLEROZOM
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP BOLESNIKU S AMIOTROFIČNOM LATERALNOM SKLEROZOM
Silvia Dorkić
Amiotrofična lateralna skelroza (ALS) je neuromuskularna bolest i najčešći je oblik bolesti motornog neurona. Incidencija u Europi je 2.16/100 000 stanovnika. Češće se javlja kod muškog spola. Može biti sporadična i nasljedna. Najčešće se javlja u srednjoj i starijoj životnoj dobi. Od postavljanja dijagnoze do smrti bolesnika prođe 3-5 godina. Simptomi bolesti odgovaraju simptomima oštećenja gornjeg i donjeg motoneurona. Točan uzrok bolesti je nepoznat. Povezuje se s...
MUŠKARCI U SESTRINSKOM ZANIMANJU
MUŠKARCI U SESTRINSKOM ZANIMANJU
Karlo Damiš
Sestrinstvo je kompleksna i zahtjevna profesija. Za njezino struĉno i odgovorno obavljanje potrebno je mnogo znanja, strpljenja i humanosti. Još su u antiĉkim vremenima muškarci dostojno i vjerno obavljali ovaj posao. S vremenom, sestrinstvo je postalo feminizirano zanimanje, naroĉito nakon uspjeha i poţrtvovnosti Florence Nightingale. U današnje je vrijeme vrlo malo muških studenata sestrinstva i muških medicinskih sestara, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Muškarac se u...
NAVIKE HRANJENJA I ČIMBENICI IZBORA HRANE KOD ADOLESCENATA U UČENIČKOM DOMU
NAVIKE HRANJENJA I ČIMBENICI IZBORA HRANE KOD ADOLESCENATA U UČENIČKOM DOMU
Martina Stojaković
Adolescenija je razdoblje života u kojem se događaju razne promjene s kojima sočavanje nikad nije lako,a često se ono reflektira na izbor hrane. U adolescenciji dolazi do intenzivnog rasta i razvoja prehrambenih navika kod adolescenata,te biranje hrane koja je obilježena nutritivnim vrijednostima u smislu energije, a koja je relativno veća od bilo koje faze ljudskog života. Iako roditelji i dalje imaju ključni utjecaj na prehrambene navike adolescenata i vršnjački i širi...
NUTRITIVNI STATUS I STATUS VITAMINA D KOD PACIJENATA S MOŽDANIM UDAROM
NUTRITIVNI STATUS I STATUS VITAMINA D KOD PACIJENATA S MOŽDANIM UDAROM
Borjana Marjanović
Starenje uzrokuje brojne tjelesne i psihološke promjene koje mogu utjecati na nutritivne potrebe i nutritivni status. Pacijentovu kvalitetu života uvelike može narušiti i disfagija uzrokovana moždanim udarom. Vitamin D djeluje na mnoge komponente kardiovaskularnog sustava uključujući i regulaciju arterijskog tlaka. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi nutritivni status i status vitamina D kod pacijenata koji su pretrpjeli moždani udar. Očekivane su niže koncentracije vitamina...
OBOLJELI OD MULTIPLOG MIJELOMA SA ASPEKTA SESTRINSKE SKRBI
OBOLJELI OD MULTIPLOG MIJELOMA SA ASPEKTA SESTRINSKE SKRBI
Jasna Čačić
Multipli mijelom predstavlja deset do petnaest posto svih hematoloških bolesti. To je napredni tumor koji se sastoji od više istih stanica – klonova koji su nastali od jednog imunoglobulina. Bolest se očituje degenerativnim promjenama kostiju, bolovima, anemijom, učestalim infekcijama, povećanjem razine kalcija te mogućim bubrežnim zatajenjem i drugim komplikacijama. Značajke u dijagnostici ove bolesti predstavljaju testovi za probir i postavljanje dijagnoze, procjena veličine...
OBRASCI PIJENJA I RIZIČNA PONAŠANJA VEZANA UZ PIJENJE ALKOHOLA KOD STUDENATA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
OBRASCI PIJENJA I RIZIČNA PONAŠANJA VEZANA UZ PIJENJE ALKOHOLA KOD STUDENATA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Aleksandra Musulin
Alkoholizam je bolest i ono zahtjeva liječenje kao i svaka druga bolest. Osoba koja konzumira alkohol u bilo kojem smislu ne može racionalno funkcionirati među svojom sredinom nego se uslijed konzumacije alkohola javljaju socijalna oštećenja, problemi u obitelji, problemi na poslu, financijske i ostale poteškoće koje onemogućavaju bilo kojoj osobi da provodi svoj normalan način života, rada i funkcioniranja u zajednici. Poseban naglasak se stavlja na mlađu studentsku populaciju...
ODNOS FIZIČKE OGRANIČENOSTI I KVALITETE ŽIVOTA U OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
ODNOS FIZIČKE OGRANIČENOSTI I KVALITETE ŽIVOTA U OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
Sara Frank Radošević
Multipla skleroza (MS) je kronična, autoimunosna, demijelinizacijska bolest koja pogađa mlađu odraslu populaciju te dovodi do neuroloških deficita koji narušuju kvalitetu svakidašnjeg života. Tijekom bolesti pojavljuje se niz različitih simptoma, ali najteže posljedice dolaze zbog fizičke nesposobnosti. Funkcionalnim testovima za procjenu različitih aspekata svakidašnjeg života (fizičkih, emocionalnih, kognitivnih i psihosocijalnih) pojedinaca oboljelih od MS fizioterapeut...
ODREĐIVANJE PROTUTIJELA NA EPSTEIN-BARROV VIRUS RAZLIČITIM IMUNOTESTOVIMA
ODREĐIVANJE PROTUTIJELA NA EPSTEIN-BARROV VIRUS RAZLIČITIM IMUNOTESTOVIMA
Marijan Barišić
Epstein-Barrov virus (EBV) je jedan od najučestalijih uzročnika virusnih infekcija u ljudi. Specifična EBV-protutijela se mogu detektirati različitim serološkim postupcima u serumu zaraženih osoba metodama kao što su enzimski imunotest (EIA, engl. enzyme immunoassay), kemiluminiscentni imunotest (CLIA, engl. chemiluminescent immunoassay) i dr. Za definiranje faze infekcije najčešće se koriste testovi za određivanje IgM i IgG protutijela na antigen virusne kapside (VCA) EBV-a te...
OKUPACIONA TERAPIJA-UTJECAJ BOJA NA LJUDSKO ZDRAVLJE I RASPOLOŽENJE
OKUPACIONA TERAPIJA-UTJECAJ BOJA NA LJUDSKO ZDRAVLJE I RASPOLOŽENJE
Žaklina Tomić
Ovaj rad će objasniti pojam okupacione terapije, koja je usmjerena na pojedinca i njegovo postizanje maksimalne neovisnosti u svojim svakodnevnim aktivnostima, te poboljšanje kvalitete života. U tu svrhu okupaciona terapija koristi kreativne tehnike, koje imaju za cilj ispuniti vrijeme korisnika - pacijenta u ustanovama ili bolnicama, te se često može čuti da okupacioni terapeuti „nešto rade“ sa korisnicima, iako je istina mnogo kompleksnija. Na primjer, boje se nalaze svugdje u...
OPEKLINE KOD DJECE
OPEKLINE KOD DJECE
Lucija Bajac
Opekline zahvaćaju najveći organ na ljudskom tijelu, koţu. Uloga koţe je višestruka, štiti od ulaska mikroorganizama i štetnih tvari, termoregulacijska, pomaţe u odrţavanju temperature, proizvodi vitamin D koji je vaţan za regulaciju kalcija u organizmu, izluĉuje razne tvari. GraĊena je od tri dijela, epidermis, dermis i hypodermis. Mala koliĉina masti, koju sadrţi djeĉja koţa, nije toliko uĉinkovita prepreka u gubitku tekućine, pa mala izloţenost višoj temperaturi moţe...

Pages