Paginacija

FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI I STRAH OD PADOVA KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI I STRAH OD PADOVA KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
Dorotea Šulavjak
Padovi predstavljaju jedan od vodećih uzroka morbiditeta i mortaliteta kod osoba starije životne dobi. Procjenjuje se da 30-40% osoba iznad 65 godina doživi najmanje jedan pad godišnje. Istraživanja navode kako više od 30% padova zahtijeva medicinsku pomoć, a skoro 70% njih ostavlja određenu razinu onesposobljenosti. Cilj istraživanja je procijeniti učestalost padova i straha od padova kod osoba starije životne dobi te istražiti povezanost padova i straha od padova s...
FUNKCIONALNI ISHODI REHABILITACIJE OSOBA S AMPUTACIJOM DONJIH UDOVA
FUNKCIONALNI ISHODI REHABILITACIJE OSOBA S AMPUTACIJOM DONJIH UDOVA
Miro Dragović
Cilj: Cilj rada je procijeniti uspješnost rehabilitacijskog procesa osoba s amputacijom donjih udova. Metode i ispitanici: U istraživanju je sudjelovalo 60 ispitanika s unilateralnom amputacijom donjeg uda zaprimljenih u Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC Zagreb u periodu od siječnja do svibnja 2019. godine. Mobilnost je ispitana Testom predvidive pokretljivosti amputirane osobe bez proteze kojim se procjenjuju funkcionalne sposobnosti pojedinca, dodjeljujući...
FUNKCIONALNI STATUS BOLESNIKA NAKON ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA
FUNKCIONALNI STATUS BOLESNIKA NAKON ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA
Oleg Jajić
Cilj: Utvrditi utjecaj životne dobi na oporavak funkcionalnog statusa bolesnika nakon preboljelog ishemijskog moždanog udara u ranoj fazi rehabilitacije. Utvrditi oporavak funkcionalne neovisnosti nakon rane rehabilitacije i utjecaj visokog tlaka na oporavak bolesnika. Ispitanici i metode: Retrospektivno istraživanje obuhvatilo je 60 bolesnika koji su liječeni na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra u Rijeci s dijagnozom ishemijskog moždanog udara u razdoblju od...
FUNKCIONALNI STATUS PACIJENTA U KIRURŠKOJ JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
FUNKCIONALNI STATUS PACIJENTA U KIRURŠKOJ JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
Igor Šafar
Danas se fokus procjene općeg stanja pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja s tradicionalne procjene patofiziološkog statusa postepeno okreće procjeni preostalih funkcionalnih sposobnosti pa se tako razvijaju moderni sustavi vrednovanja funkcionalnog statusa u jedinici intenzivnog liječenja (engl. CPAx ICU functional outcome measure, DEMMI score, PFIT scale). Evaluacija funkcionalnog statusa označava evaluaciju fizioloških ograničenja organa ili organskih sustava, evaluaciju...
GASTROENTEROLOŠKE BOLESTI KOD DJECE
GASTROENTEROLOŠKE BOLESTI KOD DJECE
Katarina Pereško
Gastroenterološke bolesti odnosno bolesti probavnog sustava danas se sve češće javljaju kako kod odraslih tako i kod djece te su time sve veći problem današnjice. One zahvaćaju usnu šupljinu, jednjak, želudac, dvanaesnik, tanko crijevo, debelo crijevo, jetru, žučnjak, žučovode i gušteraču. Gastroenterološke bolesti mogu biti prirođene, neke mogu započeti u najranijoj životnoj dobi, a neke se mogu pojaviti kasnije tijekom života. Vrlo je važno na vrijeme prepoznati i...
GESTACIJSKI DIJABETES MELITUS
GESTACIJSKI DIJABETES MELITUS
Magdalena Branilović
Od prvog poznatog evidentiranog slučaja gestacijskog dijabetesa koji je zabilježen u knjizi »De diabete mellito, graviditatis symptomate« autora Heinricha G. Bennewitza 1824. godine, pa sve do danas istraženi su mnogi aspekti najčešćeg metaboličkog poremećaja u trudnoći. Njegovi komorbiditeti daleko nadilaze u majčino zdravlje i zdravlje potomstva, stoga prevencija gestacijskog dijabetesa mora biti obuhvaćena javno zdravstvenim aktivnostima. Učestalost poremećaja metabolizma...
GLAVOBOLJE KOD DJECE
GLAVOBOLJE KOD DJECE
Lucija Šoštarić
Baš kao i kod odraslih, tako se i kod djece mogu pojaviti različiti tipovi glavobolja. Uključujući migrene,a li i glavobolje povezane sa stresom (tenzijske). Djeca mogu patiti i od dnevnih kroničnih glavobolja. Glavna podjela glavobolja je na primarne, odnosno javljaju se kao primarna bolest i sekundarne, odnosno uzrok su neke druge bolesti. Pod primarne glavobolje podrazumijevaju se migrene i tenzijske glavobolje. Pod sekundarne glavobolje podrazumijevaju se posttraumatske glavobolje,...
HIPERBARIČNA OKSIGENOTERAPIJA U CIJELJENJU RANA
HIPERBARIČNA OKSIGENOTERAPIJA U CIJELJENJU RANA
Dragan Ćalić
Rane predstavljaju veliki teret bolesnicima, medicinskom osoblju te cjelokupnom zdravstvenom i ekonomskom sustavu. Usporeni tijek cijeljenja rane najčešće je posljedica kompleksnih lokalnih i sistemskih uzroka. Vodeći uzroci sporog cijeljenja su slabija prokrvljenost tkiva, posljedično tome lokalna hipoksija te kolonizacija patogenih multirezistentnih mikroorganizama. Rane su veliki i učestali klinički problem koji iziskuje produženu hospitalizaciju i visoke troškove liječenja. ...
HIPERTENZIJA U TRUDNOĆI
HIPERTENZIJA U TRUDNOĆI
Jelena Zorić
Tema ovog završnog rada je hipertenzija u trudnoći. Hipertenzija je stanje trajno povišenog krvnog tlaka. Hipertenzija sama po sebi je bolest intenzivnog karaktera koja zahtjeva posebnu pažnju i skrb, posebice u trudnoći. U sklopu rada je provedeno istraživanje u OB Pula na uzorku trudnoća uspješno dovršenih u petogodišnjem razdoblju. Cilj istraživanja je bio utvrditi učestalost ove bolesti u trudnoći s posebnim osvrtom na nekoliko parametara poput dobi trudnice, načina...
HISTOLOŠKE TEHNIKE ZA PRIKAZ ŽIVČANOG TKIVA
HISTOLOŠKE TEHNIKE ZA PRIKAZ ŽIVČANOG TKIVA
Ilda Pozderac
Cilj ovog istraživanja je vizualizacija histološke građe živčanog tkiva pomoću različitih tehnika bojenja, kao i otkrivanje pogodnosti ovih tehnika za diferenciranje pojedinih komponenti koje nalazimo u živčanom tkivu. Živčano tkivo nalazimo u građi središnjeg i perifernog živčanog sustava. Središnji živčani sustav čine mozak i kralježnična moždina, dok se periferni živčani sustav sastoji od živčanih vlakana koji formiraju živce te od malih nakupina perikariona...
HITNA STANJA U PEDIJATRIJI
HITNA STANJA U PEDIJATRIJI
Katarina Kuterovac
Cilj završnog rada je prikupiti podatke o znanju studenata Fakulteta zdravstvenih studija o hitnim stanjima u pedijatriji. Ispitivanjem su obuhvaćeni studenti preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. Podatci su dobiveni anonimnim anketnim ispitivanjem studenata. U radu su se koristili slijedeći podatci : dob, spol, radni status, smjer i godina studija, te znanje i iskustvo rada o hitnim stanjima u pedijatriji. Prikupljeni podatci korišteni su...
HITNA STANJA U PERINATOLOGIJI
HITNA STANJA U PERINATOLOGIJI
Marina Miljuš
Kod hitnih stanja u perinatologiji, neposredno su u opasnosti život majke i djeteta. Pojava komplikacije može nastati u ranoj trudnoći, kasnoj trudnoći, porodu te babinju. Najčešći simptom koji se pojavljuje je krvarenje koje može biti različitog intenziteta i vremena trajanja, ovisno o bolesti. Prema mjestu krvarenja razlikujemo vaginalno krvarenje, intrauterino i intraabdominalno. Zatim su tu simptomi abdominalne boli i kloničko-toničkih grčeva. Hitna stanja kod kojih dolazi...

Paginacija