Pages

OČUVANJE PLODNOSTI KOD MALIGNIH OBOLJENJA
OČUVANJE PLODNOSTI KOD MALIGNIH OBOLJENJA
Ana Čović
Zahvaljujući uspješnim programima probira, napretku medicine te suvremenim protokolima liječenja, preživljenje oboljelih od malignih bolesti znatno je produljeno te se sve više pozornosti posvećuje poboljšanju svih oblika kvalitete života. Posebna pozornost posvećuje se očuvanju reproduktivnoga zdravlja. U svrhu očuvanja plodnosti, kod žena se primjenjuju tehnike zamrzavanja zametaka i jajnih stanica, zamrzavanje tkiva jajnika s kasnijom retransplantacijom, supresija jajnika...
PASIVNA IMUNIZACIJA INFEKCIJE UZROKOVANE RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM U NEDONOŠČADI
PASIVNA IMUNIZACIJA INFEKCIJE UZROKOVANE RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM U NEDONOŠČADI
Suzana Poljak-Pernjek
Uvod: Infekcija donjeg respiratornog trakta uzrokovana respiratornim sincicijskim virusom naziva se bronhiolitis i vodeći je uzrok hospitalizacije u zimskim mjesecima tijekom prve godine života. Pasivna imunoprofilaksa RSV infekcije provodi se u visoko rizične dojenčadi palivizumabom prema određenim indikacijama. Palivizumab je jedino imunoprofilaktičko sredstvo koje je trenutno odobreno za prevenciju bronhiolitisa uzrokovanih RSV-om. Cilj rada: Primarni cilj ovog rada bio je...
PERKUTANA LITOTRIPSIJA U LIJEČENJU UROLITIJAZE
PERKUTANA LITOTRIPSIJA U LIJEČENJU UROLITIJAZE
Sanja Juretić
Urolitijaza je jedna od najstarijih poznatih bolesti jer su kamenci urinarnog sustava od davnina značajan problem za ljudsku populaciju. Tijekom 20. stoljeća učestalost urolitijaze raste, a odgovornom se najčešće smatra prehrana bogata životinjskim proteinima i pročišćenim ugljikohidratima. U osnovi kamenci se sastoje od proteinskog matriksa i kristalizirajućeg materijala. Kamenci mogu biti kalcijski (sastavljeni od kalcijevog fosfata ili oksalata), struvitni, uratni, cistinski...
POBOLJŠANJE RAZINE SAMOSTALNOSTI NAKON REHABILITACIJE PACIJENATA SA ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM
POBOLJŠANJE RAZINE SAMOSTALNOSTI NAKON REHABILITACIJE PACIJENATA SA ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM
Anja Grbić
Moţdani udar je karakteriziran naglim razvojem ţarišnog neurološkog deficita, a simptomi ovise o veličini i mjestu oštećenja mozga, ali i o vremenu proteklom od nastanka moţdanog udara do trenutka procjene. Terapija pacijenata sa moţdanim udarom treba početi odmah tijekom prve faze akutnog liječenja u jedinicama za intenzivno liječenje. Pri kraju akutnog liječenja potrebno je započeti s početnom rehabilitacijom u bolnici, ambulantno, stacionarno ili u domu bolesnika....
PODRŠKA MAJCI NAKON PORODA DJETETA S DOWN SINDROMOM
PODRŠKA MAJCI NAKON PORODA DJETETA S DOWN SINDROMOM
Antonia Jelovica
Novorođenče sa Down sindromom zahtijeva posebnu pedijatrijsku, neonatološku i primaljsku skrb. Nakon što neonatolog kariotipom utvrdi DS novorođenče se upućuje na pretrage koje će pojasniti kakvo je liječenje potrebno, jer su komplikacije sa srcem najčešće i potrebno ih je prve prepoznati. Zbog hipotonije orofacijalne muskulature novorođenče ima poteškoće s dojenjem koje je potrebno uočiti na vrijeme. Zdravstveni djelatnici dužni su pružiti psihičku potporu roditeljima,...
POJAVNOST ALERGIJSKIH BOLESTI KOD DJECE NA PODRUČJU GRADA KNINA
POJAVNOST ALERGIJSKIH BOLESTI KOD DJECE NA PODRUČJU GRADA KNINA
Petar Đurđević
Alergija je preosjetljivost organizma, odnosno imunološog sustava, na supstance koje su uglavnom bezopasne, a nazivaju se alergeni i mogu biti peludi biljaka, plijesni, prašina, dlaka i izmet životinja i hrana. Dijagnostika alergijskih reakcija dijeli se na in vivo i in vitro laboratorijsku dijagnostiku. In vivo dijagnostika uključuje alergijske testove (ubodni testovi, intradermalno testiranje), dok in vitro testovi uključuju laboratorijsku dijagnostiku. Od alergijskih...
POLIMORFIZAM rs689466 U GENU PTGS2 ZA CIKLOOKSIGENAZU-2 I OVISNOST O PUŠENJU U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM
POLIMORFIZAM rs689466 U GENU PTGS2 ZA CIKLOOKSIGENAZU-2 I OVISNOST O PUŠENJU U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM
Petra Posavec
Cilj istraživanja: Oslabljen odgovor kože na niacin i pojačano stanje upalnog odgovora impliciraju abnormalno funkcioniranje metaboličke kaskade enzima citosolne fosfolipaze A2 (cPLA2) i ciklooksigenaze-2 (COX-2) i/ili poremećenu aktivnost enzima COX-2. Poremećena aktivnost cPLA2/COX-2 metaboličke kaskade i/ili COX-2 enzima mogli bi pridonijeti poremećenoj dopaminergičkoj neurotransmisiji koja je prisutna u shizofreniji, kao i ovisnosti o pušenju. U ovom završnom radu ispitali smo...
POLIMORFIZMI GENA ZA ČIMBENIK NEKROZE TUMORA ALFA U ŽENA SA SPONTANIM PRIJEVREMENIM PORODOM
POLIMORFIZMI GENA ZA ČIMBENIK NEKROZE TUMORA ALFA U ŽENA SA SPONTANIM PRIJEVREMENIM PORODOM
Katarina Mance
Cilj: Čimbenik nekroze tumora alfa (engl. Tumor Necrosis Factor Alfa, TNF-alfa) kao ključni proupalni citokin, koji ima ulogu u regulaciji stanične diferencijacije, proliferacije i smrti, te kod upale, urođenih i stečenih imunoloških odgovora, važan je u regulaciji poroda tako što sudjeluje u remodeliranju cerviksa i fetalnih membrana promicanjem produkcije degradacije kolagena. U našem istraživanju istraživali smo genetičku povezanost između polimorfizama gena za TNF-alfu u...
POLOŽAJI RODILJE TIJEKOM PRVOG I DRUGOG POROĐAJNOG DOBA
POLOŽAJI RODILJE TIJEKOM PRVOG I DRUGOG POROĐAJNOG DOBA
Valentina Heroić
Ovaj pregledni rad sadrži kratki pregled prvog i drugog porođajnog doba koji su bitni za daljnju razradu rada. Rad opisuje položaje rodilje tijekom prvog i drugog porođajnog doba koji joj olakšavaju pojavu prvih pravilnih trudova kao i sami porod. Također sadrži uloge primalje kao i partnera tijekom sudjelovanja u porodu. Detaljnije se opisuje porod na stolčiću kao i porod u vodi zbog toga što u današnje vrijeme svjedočimo tome da upravo u ovim uvjetima i položajima sve više...
POREMEĆAJ PREHRANE KOD ADOLESCENTA: SUSTAVNI PREGLED ISTRAŽIVANJA
POREMEĆAJ PREHRANE KOD ADOLESCENTA: SUSTAVNI PREGLED ISTRAŽIVANJA
Daniela Katarinčić
Sustavni pregled istraživanja poremećaja prehrane proveden je s ciljem identificiranja ključnih studija, autora, te sistematiziranja spoznaja i preporuka za daljnja istraživanja. Korištene su internacionalne baze podataka WOS i EBSCO Discovery Service koristeći ključne riječi za razdoblje od 2000. – 2018. godine. Pretraga je napravljena u svibnju 2018. godine. Sustavni pregled sadrži ukupno 28 istraživanja objavljenih na engleskom jeziku. Postojeća istraživanja moguće je...
POREMEĆAJI PREHRANE KOD UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI
POREMEĆAJI PREHRANE KOD UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI
Kristina Semeš Pajić
Period adolescencije za svaku mladu osobu predstavlja izazovno i burno životno razdoblje popraćeno tjelesnim i psihičkim promjenama te ulaskom u svijet odraslih. Mnoge mlade osobe u potrazi za sobom nailaze na probleme te postaju nezadovoljne i imaju manjak samopoštovanja. Uslijed navedenih osjećaja može doći do razvoja simptoma karakterističnih za poremećaje u hranjenju među kojima se posebno ističu anoreksija i bulimija nervoza. Cilj istraživanja je dobiti uvid u...
POREMEĆAJI SPAVANJA U SMJENSKOM RADU KOD MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
POREMEĆAJI SPAVANJA U SMJENSKOM RADU KOD MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
Marko Rimac
U zadnja četiri desetljeća zastupljenost smjenskog rada značajno je porasla. Poremećaji spavanja najčešća su posljedica smjenskog rada. Cilj ovog istraživanja je ispitati razlike u kvaliteti spavanja između medicinskih sestara/tehničara koji rade u smjenskom radu naspram medicinskih sestara/tehničara koji rade samo jutarnju smjenu, te ispitati postoje li razlike u odnosu na dob, spol, radni staž, ta utjecaj stresa na spavanje. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine po 50...

Pages