Pages

POROD IZVAN ZDRAVSTVENE  USTANOVE
POROD IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE
Silvija Tisaj Pigac
U ovom završnom radu prikazan je normalan tijek poroda, nabrojene su moguće komplikacije koje se mogu javiti za vrijeme trudnoće i tijekom poroda, opisani su zadaci primalje, zbrinjavanje novorođenčeta nakon poroda, opisan je porod izvan zdravstvene ustanove i koji su zadaci primalje, te sam provela upitnik između studentica Bridging programa o porodu izvan zdravstvene ustanove kako bih saznala njihovo mišljenje. Porođaj predstavlja prekid trudnoće nakon 28 tjedana. Prema...
POSTMORTALNA ANALIZA BETA-HIDROKSIMASLAČNE KISELINE KAO POMOĆ KOD ODREĐIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI
POSTMORTALNA ANALIZA BETA-HIDROKSIMASLAČNE KISELINE KAO POMOĆ KOD ODREĐIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI
Milena Ćurković
U forenzičkoj/sudskoj medicini ponekad je klasična obdukcija nedostatna da se utvrdi pravi uzrok smrti te se u tim slučajevima moraju provesti i dodatne laboratorijske pretrage. Osim toksikološke, histopatološke mikroskopske pretrage, molekularne dijagnostike koristi se i biokemijska laboratorijska pretraga kao pomoć u utvrđivanju uzroka smrti. Određivanjem koncentracija pojedinih biokemijskih markera u tjelesnim tekućinama možemo pojasniti vrijeme i uzrok smrti odnosno sistemske...
POSTOPERATIVNA REHABILITACIJA BOLESNIKA OPERIRANIH NA SRCU
POSTOPERATIVNA REHABILITACIJA BOLESNIKA OPERIRANIH NA SRCU
Anamarija Velčić Tasić
Kardiovaskularne bolesti su najčešći uzrok mortaliteta u Hrvatskoj i u svijetu. Na prvom mjestu je ishemijska bolest srca, a u prvih deset vodećih uzroka mortaliteta su i cerebrovaskularne bolesti i srčano zatajenje. Ako konzervativna terapija ne daje rezultate indiciran je kardiokirurški zahvat. Najčešće izvođeni kardiokirurški zahvati su za liječenje komplikacija ishemijske bolesti srca, bolesti srčanih zalistaka i kongenitalnih srčanih grešaka. Zahvati su često teški i...
POTREBNI UVJETI ZA AKREDITACIJU SUDSKO MEDICINSKOG LABORATORIJA
POTREBNI UVJETI ZA AKREDITACIJU SUDSKO MEDICINSKOG LABORATORIJA
Adriana Ban
Sudsko medicinski/forenzički laboratoriji u Republici Hrvatskoj koji rade po nalozima pravosuđa u svrhu akreditacije usklađuju se s internacionalnom normom ISO/IEC 17025: 2005. koju je propisala Internacionalna organizacija za standardizaciju (ISO) u suradnji sa Internacionalnom elektrotehničkom komisijom (IEC). Preporuka za kliničke forenzične laboratorije je usklađivanje s normom ISO/IEC 17020. Postoje internacionalne smjernice i za standardizaciju sudskomedicinskih obdukcija u...
POVEZANOST IZMEĐU GUSTOĆE KOSTI I UPALNOG INDEKSA PREHRANE KOD ŽENA
POVEZANOST IZMEĐU GUSTOĆE KOSTI I UPALNOG INDEKSA PREHRANE KOD ŽENA
Ivana Pavičić
Zdrave kosti se konstantno obnavljaju te je pravilna prehrana važan faktor za odvijenje ovog procesa. Protuupalna prehrana osmišljena je u svrhu unapređenja zdravlja te sprječavanja nastanka i razvoja kroničnih bolesti povezanih sa nepravilnom prehranom. Pravilna prehrana bazirana na protuupalnoj piramidi i promjene loših prehrambenih navika dugoročna su strategija za prevenciju upale i nastanak osteoporoze. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati mineralnu gustoću kostiju,...
POVEZANOST KLASIFIKACIJSKIH SUSTAVA GRUBIH MOTORIČKIH FUNKCIJA I MANUALNE SPOSOBNOSTI U DJECE SA SPASTIČNOM CEREBRALNOM PARALIZOM
POVEZANOST KLASIFIKACIJSKIH SUSTAVA GRUBIH MOTORIČKIH FUNKCIJA I MANUALNE SPOSOBNOSTI U DJECE SA SPASTIČNOM CEREBRALNOM PARALIZOM
Jelena Špionjak
UVOD: Djeca s cerebralnom paralizom (CP) imaju teškoće s izvođenjem pokreta i kretanja, što ih ograničava u izvođenju funkcionalnih aktivnosti i sudjelovanju. Prema bio-psihosocijalnom modelu djetetu s CP treba pristupiti holistički, odnosno promatrati funkcioniranje svih razvojnih područja te njihovu međusobnu povezanost. Klasifikacijski sustavi grubih motoričkih funkcija (GMFCS) i manualne sposobnosti (MACS) opisuju razinu funkcioniranja djeteta s cerebralnom paralizom u...
POVEZANOST TJELESNE AKTIVNOSTI I PRAVILNE PREHRANE
POVEZANOST TJELESNE AKTIVNOSTI I PRAVILNE PREHRANE
Karmen Beljan
Porast učestalosti kroničnih nezaraznih bolesti razlog je sve veće zainteresiranosti stručnjaka u promicanju provođenja redovite tjelesne aktivnosti i pravilne prehrane, posebno kod djece i mladih, kako bi se od najranije životne dobi stvorile pozitivne životne navike. Tjelesna aktivnost glavna je karika u očuvanju i poboljšanju zdravlja, unapređenju mentalnih i kognitivnih sposobnosti te u razvijanju pozitivnog sportskog duha. Ljudsko tijelo se treba neprekidno pokretati, radi...
POVEZANOST TJELESNE AKTIVNOSTI I SAMOPOŠTOVANJA KOD ADOLESCENATA
POVEZANOST TJELESNE AKTIVNOSTI I SAMOPOŠTOVANJA KOD ADOLESCENATA
Magdalena Kustor-Štetić
U današnje vrijeme sve se više naglašava važnost tjelesne aktivnosti i brojna istraživanja potvrđuju značaj njene uloge u postizanju, odnosno očuvanju zdravlja. Uloga tjelesne aktivnosti je značajna u svim fazama života, a naročito je presudna u ranijoj dobi, djetinjstvu i adolescenciji jer je bitan preduvjet razvoja. Iako je izravna povezanost između tjelesne aktivnosti i zdravlja odavno poznata i višestruko dokazana, jedan od glavnih problema suvremenog čovjeka je upravo...
POVIŠENA TEMPERATURA U PORODU
POVIŠENA TEMPERATURA U PORODU
Lucija Marčinko
Trudnoća je stanje u kojem dolazi do promjena u tijelu žene. Razne komplikacije koje se mogu javiti tijekom trudnoće i poroda te njihov ishod mogu povećati rizik od razvoja različitih kroničnih oboljenja i komplikacija novorođenčeta i majke. Povišena tjelesna temperatura koja se može javiti tijekom trudnoće i poroda zahtjeva pozornost i savjetovanje s liječnikom. Temperatura iznad 39°C ukazuje na infekciju i zahtjeva liječničku intervenciju kako bi se izbjegle dodatne...
POŠTIVANJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU I PRAĆENJU UČENIKA U MEDICINSKOJ ŠKOLI ANTE KUZMANIĆA ZADAR-STUDIJA SLUČAJA
POŠTIVANJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU I PRAĆENJU UČENIKA U MEDICINSKOJ ŠKOLI ANTE KUZMANIĆA ZADAR-STUDIJA SLUČAJA
Anita Mišković
Uvod: Cilj ovog rada je istražiti da li se i koliko poštuje Pravilnik ocjenjivanju i praćenju učenika u strukovnoj medicinskoj školi kroz ocjenjivanje učenika tijekom školske godine, te da li razina pedagoškog obrazovanja profesora/nastavnika i strukovnih stručnjaka utječe na poštivanje Pravilnika ocjenjivanju i praćenju učenika u strukovnoj školi. Materijali i metode: Ispitanici su profesori opće obrazovnih predmeta i stručni nastavnici predavači zdravstvene njege i...
PREGLED PRIMALJSTVA KROZ 20. STOLJEĆE
PREGLED PRIMALJSTVA KROZ 20. STOLJEĆE
Sanja Zatezalo
Najstarija medicinska struka, primaljstvo, kao i pomoć ženi prilikom poroda staro je kao i čovječanstvo. Neškolovane ali iskusne žene svoje su umijeće prenosile sa generacije na generaciju mlađim primaljama pa je nerijetko ovo zanimanje ostajalao u obiteljima. Pohađajući tečajeve,a kasnije i škole i fakultete primalje su ovo cijenjeno zanimanje usavršile do onoga što nam je danas poznato. O trudnoći, porodu, babinju i reanimaciji novorođenčeta mnogo toga znamo danas a...
PREHRAMBENE NAVIKE I ZNANJE O PREHRANI STUDENATA ZDRAVSTVENOG USMJERENJA
PREHRAMBENE NAVIKE I ZNANJE O PREHRANI STUDENATA ZDRAVSTVENOG USMJERENJA
Monika Peronja
Promjene vezane za stil života i navike koje se stječu tijekom studiranja mogu imati dugoročan utjecaj na zdravstveni status pojedinaca radi čega je važno ispitati znanja studenata o prehrani i njenom utjecaju na zdravlje te ispitati prehrambene navike studentske populacije kako bi se utvrdila potreba za daljnjom edukacijom o pravilnoj prehrani. U istraživanju je sudjelovalo 96 studenta zdravstvenog usmjerenja Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Anketiranje se provelo pomoćuGeneral...

Pages