Paginacija

HOLISTIČKI PRISTUP PRI ZDRAVSTVENOJ SKRBI ZA PACIJENTA S OPEKLINAMA
HOLISTIČKI PRISTUP PRI ZDRAVSTVENOJ SKRBI ZA PACIJENTA S OPEKLINAMA
Marica Krmek
Opekline su ozbiljan javno zdravstveni problem jer često uz njih dođe do nastanka drugih oštećenja i komplikacija od kojih je svakako najgora smrtni ishod. Opekotine mogu biti površinske pa sve do dubokih koje će zahvatiti sve slojeve kože, a moguće i mišiće te lokomotorni sustav. Dubina opeklina ovisi o površini zahvaćene kože, njenom nastanku, trajanju podložnosti izvoru topline. Ozljede mogu biti uzrokovane termalnim putem od kojih su najčešće vruće tekućine i vruća...
HOLISTIČKI PRISTUP PRIJEVREMENO ROĐENOM DJETETU
HOLISTIČKI PRISTUP PRIJEVREMENO ROĐENOM DJETETU
Tanja Mladjan
Normalna trudnoća traje 40 tjedana, a prijevremeni porod je onaj koji je započeo nakon navršenih 28 tjedana trudnoće te prije navršenih 37 tjedana trudnoće. Vođeći je uzrok neonatalne smrtnosti. Prognoza preživljavanja prijevremeno rođene djece uvelike ovisi o prenatalnoj i neonatalnoj skrbi za dijete. Jedinice za intenzivno liječenje novorođenčadi stresno su okruženje za sve pa tako i za samu nedonoščad. Medicinski pregledi i prerano odvajanje od majke otežavaju život...
HOLISTIČKI PRISTUP PSIHIJATRIJSKOM BOLESNIKU
HOLISTIČKI PRISTUP PSIHIJATRIJSKOM BOLESNIKU
Tanja Basler
Unatoč napretku medicine u posljednjem stoljeću, suvremena medicina i dalje ne pronalazi brz i dobar, odnosno najefikasniji način liječenja određenih bolesti i stanja. O važnosti pronalaska adekvatnog načina pristupa i liječenja psihijatrijskih bolesnika govori i podatak kako je na listi deset najčešćih bolesti sa značajnim utjecajem na radnu sposobnost stanovništva pet mentalnih bolesti. Posljedično bolesti dolazi do narušenih familijarnih i društvenih odnosa, otežanog...
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ NJEZI KOD PACIJENATA SA UROSTOMOM
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ NJEZI KOD PACIJENATA SA UROSTOMOM
Amra Kraljić
Anatomija urinarnog sustava, anatomija mokraćnog mjehura, karcinom mokraćnog mjehura, metode liječenja i tehnike operiranja, trajna vanjska derivacija urina, rane i kasne postoperativne komplikacije kod urostome. Holistički pristup u zdravstvenoj skrbi, holistički pristup u pripremi bolesnika za operativni zahvat te zbrinjavanje i skrb nakon operativnog zahvata i ugradnje stome. Sveobuhvatno zbrinjavanje pacijenta na psihološkoj, socijalnoj i ekonomskoj razni kroz holistički pristup u...
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ SKRBI PREMA DJETETU S ANUS PRAETEROM
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ SKRBI PREMA DJETETU S ANUS PRAETEROM
Alma Rožajac
Patologija čovjeka i njegova življenja znatno je izmijenjena posljednjih godina, osobito u ekonomski i civilizacijski razvijenim zemljama. Napredak prirodnih znanosti te razna tehnološka dostignuća omogućili su bitan napredak medicine. Nova, bolja te usavršenija tehnologija i dijagnostika, novije, bolje mogućnosti liječenja i životni uvjeti doveli su do eradikacije nekih bolesti. No, suvremeni život doveo je do porasta patologije crijevnih bolesti. Uz način življenja,...
HOLISTIČKI PRISTUP UMIRUĆEM PACIJENTU
HOLISTIČKI PRISTUP UMIRUĆEM PACIJENTU
Manuela Kiršić Širol
Palijativna skrb jedna je od novijih grana medicine i u središtu stavlja bolesnike koji umiru i u završnom su stadiju svoje bolesti. Organizacija palijativne skrbi potrebna je na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. Cilj ove skrbi je poboljšati kvalitetu bolesnikova života i njegove obitelji, olakšati bolesniku patnju, bol i druge simptome. Ovaj pristup bolesniku je isključivo holistički gdje se u središte stavlja umiruća osoba. Palijativna skrb počinje...
HOLISTIČKI PRISTUP ZDRAVSTVENOJ NJEZI BOLESNIKA S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLESTI PLUĆA
HOLISTIČKI PRISTUP ZDRAVSTVENOJ NJEZI BOLESNIKA S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLESTI PLUĆA
Ilijana Lončar
Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je bolest koju karakterizira smanjenje protoka zraka kroz dišne putove koje nije potpuno reverzibilno, obično je progresivno i povezano s neprimjerenim upalnim odgovorom pluća na štetne čestice ili plinove, a egzacerbacije i komorbiteti doprinose ukupnoj težini bolesti. KOPB je javnozdravstveni problem, na ljestvici uzroka smrtnost je na šestom mjestu. Kronična opstruktivna plućna bolest je bolest koja se može spriječiti i liječiti,...
HOLISTIČKI PRISTUP ŽENI OBOLJELOJ OD RAKA DOJKE
HOLISTIČKI PRISTUP ŽENI OBOLJELOJ OD RAKA DOJKE
Stanislava Mavrinac
U Hrvatskoj kao i u svijetu mnoge pacijentice obolijevaju od tumora dojke. Tumor dojke može biti benigan ili maligan. Obolijevaju pacijentice svih dobnih skupina, važno je otkriti maligni karcinom u što ranijoj fazi. Karcinom dojke je svakim danom u porastu, veliku ulogu zauzimaju prevencija, edukacija pacijentica, dijagnostika i lijecenje. Važnu ulogu na putu ozdravljenja pacijentice oboljele od karcinoma dojke ima holistički pristup zdravstvenog radnika. Holističkim pristupom...
HORMONSKA NADOMJESNA TERAPIJA U MENOPAUZI
HORMONSKA NADOMJESNA TERAPIJA U MENOPAUZI
Laura Ćosić
Menopauza je prirodno razdoblje u životu žene, a ne bolest. Ona je rezultat smanjne proizvodnje spolnih hormona u jajnicima i to progesterona, estrogena i testosterona. Period u kojem većina žena ulazi u menopauzu je dob od 45 do 55 godina. Veliki broj žena se najviše tuži na valove vrućine i noćno znojenje. Najunčikovitiji način liječenja upravo tih simptoma je hormonska nadomjesna terapija. Valovi vrućine se mogu umanjiti čak za 80%-90% pojavnosti. Hormonska nadomjesna...
HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB
HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB
Nada Božić
Smrt za svaku osobu je zastrašujuća jer dolazi do gubitka identiteta, a i samoga sebe. Smrt označava prestanak životnih funkcija i gubitak voljene osobe. Pogađa obitelj, prijatelje i druge osobe koje se susretnu sa smrću. Većina ljudi umire u bolnicama, hospicijima, staračkim domovima. Rijetko tko se odluči na smrt kod kuće od obitelji i umirućih. S obzirom da postoji kvaliteta života, trebalo bi postojati i dostojanstvo umiranja. Susret sa smrću pogađa i zdravstvene djelatnike...
HUNTINGTONOVA BOLEST
HUNTINGTONOVA BOLEST
Iva Šušnjar
Huntingtonova bolest predstavlja nasljednu (autosomno-dominantnu) progresivnu i neumitno fatalnu neurodegenerativnu bolest, koja dovodi do propadanja i smrti živčanih stanica u mozgu. Mutacija u genu huntingtin sastoji se od višestrukih ponavljanja nukleotidnih baza citozina, adenina i gvanina, a mutirani gen se prenosi na 50% potomaka što označava autosomno dominantno nasljeđivanje. Mutirani huntingtin gen dovodi do proizvodnje mutiranog proteina Huntingtin koji se postupno...
IDIOPATSKA FIBROZA PLUĆA
IDIOPATSKA FIBROZA PLUĆA
Mihael Krog
Idiopatska plućna fibroza (IPF) je česta bolest plućnog intersticija, neka istraživanja ga navode kao najčešći oblik intersticijske pneumonije i općenito spada u češte bolesti plućnog intersticija. Kao što samo ime bolesti govori, točna etiologija to jest uzrok oboljenja nije poznat. Zahvaljujući brojnim istraživanjima zadnjih desetljeća čiji broj je doživio nagli porast nakon uvođenja prve efektivne terapije došlo je do značajnog napretka u razumijevanju toka bolesti...

Paginacija