Pages

PREHRAMBENI OBRAZAC DJECE UKLJUČENE U REDOVITE IZVANŠKOLSKE NESPORTSKE AKTIVNOSTI
PREHRAMBENI OBRAZAC DJECE UKLJUČENE U REDOVITE IZVANŠKOLSKE NESPORTSKE AKTIVNOSTI
Magdalena Šitum
Prehrana školske djece, kao jedne od ranjivijih skupina populacije, od velike je važnosti. Uravnoteženost, raznolikost te specifične nutritivne potrebe obilježja su pravilne prehrane djece školske dobi. Sve veća uključenost u izvanškolske aktivnosti potencijalno može imati negativan utjecaj na kvalitetu prehrane. Cilj je istraživanja ispitati u kojoj se mjeri djeca od 5-8 razreda pridržavaju smjernica pravilne prehrane te usporediti prehranu osnovnoškolaca i onih koji osim...
PREHRANA TRUDNICA
PREHRANA TRUDNICA
Barbara Malašević
Pravilna prehrana preduvjet je za optimalni rast i razvoj, a time i formiranje zdrave odrasle osobe. Svako životno razdoblje specifično je po svojim prehrambenim potrebama kao i socijalnim i psihološkim čimbenicima koji se odražavaju na zdravlje pojedinca. Briga o zdravlju prije trudnoće i uravnotežena prehrana i primjereno povećanje tjelesne mase u trudnoći ključni su preduvjeti za uspješan rast fetusa, porod i razvoj djeteta. Prehrani u trudnoći potrebno je posvetiti dovoljno...
PREHRANA U TRUDNOĆI
PREHRANA U TRUDNOĆI
Mihaela Čuma
U današnje vrijeme sve se više pažnje pridodaje namirnicama koje se unose u organizam. Prehrana ima iznimnu važnost kroz cjelokupan život pa tako i u trudnoći. Manjak određenih suplemenata kroz trudnoću može se odraziti na zdravlje žene i djeteta. Preporuke za zdravu prehranu su različite ali jedna od najbitnijih je da prehrana bude raznovrsna i uravnotežena. Žene kroz trudnoću nikako ne bi trebale jesti za dvoje, nego povećati svoj dnevni unos za samo 200 do 300 kcal koliko...
PRETILOST KOD DJECE
PRETILOST KOD DJECE
Matea Jambrek
Svjetska zdravstvena organizacija pretilost definira kao bolest kod koje se višak masnog tkiva nakuplja u tolikoj mjeri da ugroţava zdravlje. Kako bi se uvidjela ozbiljnost pretilosti kao javnozdravstvenog problema postoje epidemiološki podaci koji pokazuju kako je u Europskoj Uniji svaki treći jedanaestogodišnjak ima prekomjernu tjelesnu masu ili je pretio. Za Republiku Hrvatsku postoje podaci iz 2016. godine koji govore kako 33% djeĉaka i 20% djevojĉica ima prekomjernu tjelesnu masu...
PREVALENCIJA NASTANKA OZLJEDA KOLJENA KOD REKREATIVNIH TRKAČA PODRUČJA GRADA OSIJEKA
PREVALENCIJA NASTANKA OZLJEDA KOLJENA KOD REKREATIVNIH TRKAČA PODRUČJA GRADA OSIJEKA
Stjepan Singer
Bavljenje sportom i rekreativnim aktivnostima nikada nije bilo popularnije nego sada, a taj znatan porast popularnosti itekako može biti primjećen kod trčanja. Iz razloga visoke popularnosti i raširenosti trčanja, nerijetko dolazi i do nastanka ozljeda. Trkačke ozljede mogu nastati na svim dijelovima donjeg ekstremiteta: u područjima kao što su potkoljenica, natkoljenica, gležanj, prepone, kuk i zdjelica, te zglob koljena - za kojeg se pokazalo iznimno visoki postotak ozljeđenosti,...
PREVALENCIJA OVISNOSTI O PSIHOAKTIVNIM TVARIMA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI TIJEKOM DESETOGODIŠNJEG PERIODA (2007-2017G)
PREVALENCIJA OVISNOSTI O PSIHOAKTIVNIM TVARIMA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI TIJEKOM DESETOGODIŠNJEG PERIODA (2007-2017G)
Nataša Vuković
Psihoaktivne tvari i njihova dostupnost mogu se smatrati „smrtonosnom kugom“ modernog života. Još u davnoj povijesti poznato je poznato je njihovo konzumiranje bilo u medicinske, umjetničke svrhe ili iz čiste zabave posebice kanabisa i kokaina. Problemi ovisnosti i svijest prema razvijanju metoda suzbijanja ovisnosti javlja se u drugoj polovici 20. stoljeća. Ovisnost je psihofizička bolest koja dovodi do određenog životnog stila koji ugrožava osobu koja ga provodi, održavaju...
PRIJEVREMENI POROĐAJ I STANJE PREMATURNOG NOVOROĐENČETA
PRIJEVREMENI POROĐAJ I STANJE PREMATURNOG NOVOROĐENČETA
Matea Zeba
Prijevremeni porođaj se definira kao rođenje djeteta prije navršenih 37 tjedana trudnoće, a donja granica je 22 tjedna ili porođajna težina ≥ 500 grama. Prijevremeni porođaj je vodeći uzrok neonatalnog morbiditeta i mortaliteta, te je najveći problem i izazov suvremene perinatologije. Cilj ovoga rada je bio utvrditi stanje novorođenčadi iz prijevremenih porođaja, posebno usporediti gestacijsku dob i težinu prematurusa s njegovom vitalnosti nakon porođaja. Također, cilj je...
PRIKAZ PRVE GODINE RADA CENTRA ZA PODVODNU I HIPERBARIČNU MEDICINU-USPJEŠNOST LIJEČENJA
PRIKAZ PRVE GODINE RADA CENTRA ZA PODVODNU I HIPERBARIČNU MEDICINU-USPJEŠNOST LIJEČENJA
Emanuela Marcucci
Ciljevi istraživanja: retrospektivno analizirati podatke pacijenata liječenih hiperbaričnim kisikom u Centru za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, Kliničkog bolničkog centara Rijeka u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. Krajnji cilj je potvrditi pretpostavke o uspješnosti liječenja hiperbaričnim kisikom. Ispitanici i metode: U ovome istraživanju su se analizirati podaci dobiveni iz Integriranog bolničkog informacijskog sustava (IBIS) i dokumentacije...
PRIMALJSKA SKRB KOD POBAČAJA – PRIMALJSKA NJEGA U GINEKOLOGIJI
PRIMALJSKA SKRB KOD POBAČAJA – PRIMALJSKA NJEGA U GINEKOLOGIJI
Jasminka Mrculin
Pobačaj namjerni (lat. abruptio gravidatis) prekid trudnoće do 10 tjedna trudnoće od začeća. Gledano kroz povijest žene uvijek našle načina na koji će prekinuti neželjenu trudnoću. Tokom povijesti mnoge žene su umirale zbog posljedica prekida trudnoće. Religije imaju različite stavove prema pobačaju. U nekim je zemljama zabranjeno namjerno prekidanje trudnoće a u nekima je dozvoljeno do 10 ili 12 tjedna trudnoće i to u tercijarnim zdravstvenim ustanovama i od educiranog...
PRIMJENA ANTIPSIHOTIKA KOD SHIZOFRENIH BOLESNIKA
PRIMJENA ANTIPSIHOTIKA KOD SHIZOFRENIH BOLESNIKA
Sanja Marić Renko
Shizofrenija je duševna bolest koja se manifestira poremećajima funkcije mozga, poremećajima percepcije, afekta, mišljenja i ponašanja, a koja je multifaktorijalno uzrokovana. Naziv shizofrenija izvodi se iz grčkih riječi shizo cijepam i fren duša, razum. Antipsihotici su lijekovi koji se primjenjuju u liječenju shizofrenije, a djeluju da način da kontroliraju simptome bolesti, osiguravaju stabilnu remisiju i odgađaju nove relapse bolesti. Antipsihotici prve generacije učinkom na...
PRIPREMA BOLESNIKA ZA OPERATIVNI ZAHVAT
PRIPREMA BOLESNIKA ZA OPERATIVNI ZAHVAT
Matilda Rudec
Svrha prijeoperacijske pripreme je pripremiti bolesnika za operacijski zahvat, odnosno osigurati bolesniku najbolju fizičku i psihološku spremnost za predstojeći operacijski zahvat, a to podrazumijeva zajedničku suradnju svih članova zdravstvenog tima. Preoperativna priprema pacijenta za operacijski zahvat uključuje niz laboratorijskih i dijagnostičkih pretraga, a to uključuje i profilaksu određenim lijekovima i terapijskim postupcima, sve u svrhu što boljeg ishoda operacije i...
PRISUTNOST ANKSIOZNOSTI KOD STARIJIH OSOBA PRILIKOM ODLASKA I TIJEKOM BORAVKA U DOMU ZA STARIJE
PRISUTNOST ANKSIOZNOSTI KOD STARIJIH OSOBA PRILIKOM ODLASKA I TIJEKOM BORAVKA U DOMU ZA STARIJE
Petra Butinar
Cilj istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je utvrditi prisutnost anksioznosti korisnika doma za starije osobe s obzirom na njihovu spolnu pripadnosti, a također, važno je istaknuti i povezanost duljine vremenskog perioda i prilagodbe na novu okolinu s pojavom anksioznosti kod starijih osoba smještenih u domu za starije. Ispitanici i metode: Ispitanici su korisnici Doma za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, a istraživanje je provedeno u razdoblju od 19.07.2018. do 26.07.2018....

Pages