Posavec, Petra: POLIMORFIZAM rs689466 U GENU PTGS2 ZA CIKLOOKSIGENAZU-2 I OVISNOST O PUŠENJU U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja