Pages

"STAVOVI STUDENATA O KONTRACEPCIJI"
"STAVOVI STUDENATA O KONTRACEPCIJI"
Emily Vujica
Zaštita reproduktivnog zdravlja u adolescenciji zauzima posebno mjesto u zdravstvenoj zaštiti. Na zdravlje reproduktivnog sustava u toj dobi, ali i kasnije, najveću ulogu ima spolno ponašanje. Obzirom na relativnu spolnu zrelost, a istovremeno i relativnu emocionalnu nestabilnost te pretežno i nedostatak znanja o odgovornom spolnom ponašanju, adolescente se svrstava u skupinu povećanog rizika od ozbiljnih oboljenja reproduktivnog sustava. Osnovni cilj ovog istraživanja jest...
ADOLESCENCIJA I RIZIČNO SPOLNO PONAŠANJE
ADOLESCENCIJA I RIZIČNO SPOLNO PONAŠANJE
Martina Levanić
Adolescencija je burno razdoblje u životu svake osobe u kojem ista psihički sazrijeva, a to bitno utječe na njen daljnji život. Spolnost je veoma bitan dio adolescencije i u njoj postoji puno eksperimentiranja koje može dovesti do rizičnog ponašanja i njegovih posljedica. Istraživanje je provedeno na Fakultetu Zdravstvenih studija u Rijeci, a ispitanici su bili studenti preddiplomskog stručnog studija sestrinstva prve, druge i treće godine, na redovnom i izvanrednom studiju....
ALOSTATSKO OPTEREĆENJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U PSIHIJATRIJI
ALOSTATSKO OPTEREĆENJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U PSIHIJATRIJI
Tomislav Bočkor
Izazovi sestrinske profesije u današnje vrijeme jako su zahtjevni i stresni. Kontinuirano izlaganje stresu izaziva niz reakcija u ljudskom tijelu koje mogu imati negativne posljedice. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati postoji li razlika u oboljenju i doživljavanju stresa prema spolu, dobi, duljini radnog staža i stručnoj spremi te da li postoji povezanost između oboljenja i spola, dobi i duljine radnog staža. Ispitivanje je provedeno na 142 medicinske sestre i tehničara...
ALTERNATIVNE METODE OBEZBOLJAVANJA U PORODU
ALTERNATIVNE METODE OBEZBOLJAVANJA U PORODU
Zlata Premar
Porod je jedan od najljepših događaja i kao takav treba predstavljati pozitivno iskustvo u životu žene. Primalja svojim radom može pospješiti što bezbolniji i manje nelagodan porod osiguravajući različite uvjete. Nefarmakološkim metodama se postiže smanjenje, a ne uklanjanje boli jer bol sama po sebi ne može nikad nestati. Alternativnim metodama pripadaju: tehnike ugode i opuštanja, tehnike disanja, način rađanja, akupunktura, homeopatija, TENS i hipnoporođaj. Glavni cilj...
ANALIZA DOZE ZRAČENJA KOD PRETRAGA NEUROKRANIJA IZVEDENE U TEHNICI IZVEDBE "DUAL ENERGY"  I "SINGLE ENERGY" KOMPJUTORIZIRANOM TOMOGRAFIJOM
ANALIZA DOZE ZRAČENJA KOD PRETRAGA NEUROKRANIJA IZVEDENE U TEHNICI IZVEDBE "DUAL ENERGY" I "SINGLE ENERGY" KOMPJUTORIZIRANOM TOMOGRAFIJOM
Nikolina Brkić
Dual-energy kompjuterizirana tomografija (DECT) predstavlja novu tehniku izvedbe kombinirajući visoke i niske napone za snimanje različitih organa pacijenta. Dok kod single-energy CT-a (SECT) jedna rengenska cijev stvara heterogeni snop s različitim energijama, DECT proizvodi dva energijska spektra. Kako bi postigli dvije vrijednosti napona, takav CT uređaj zahtijeva različitu građu gantry-a. Postoji nekoliko načina kako postići dvije različite vrijednosti napona: dual-energy CT s...
ANALIZA INFORMIRANOSTI PACIJENATA O RADIOLOŠKIM PRETRAGAMA KOMPJUTORSKOM TOMOGRAFIJOM I MAGNETNOM REZONANCIJOM
ANALIZA INFORMIRANOSTI PACIJENATA O RADIOLOŠKIM PRETRAGAMA KOMPJUTORSKOM TOMOGRAFIJOM I MAGNETNOM REZONANCIJOM
Lara Lukežić
Cilj: Ispitivanje pacijenata anketiranjem koliko su upoznati s pojmom informiranog odnosno obaviještenog pristanka, koliko imaju saznanja o preporučenoj pretrazi od strane liječnika koji ih je uputio na pretragu, da li su pročitali i razumjeli izjavu o suglasnosti, da li su se informirali kod svog liječnika o nedoumicama oko pretrage i da li imaju strah od pretrage magnetnom rezonancom (MR) i kompjutorskom tomografijom (CT). Metode: Ispitivanje se provodilo anketnim upitnikom...
ANALIZA MATERNALNOG MORTALITETA U SVIJETU
ANALIZA MATERNALNOG MORTALITETA U SVIJETU
Magdalena Vučko
Maternalni mortalitet je omjer umrlih žena od posljedica trudnoće, poroda i puerperija na 100 000 poroda. Neprihvatljiv broj žena u današnje vrijeme umire u svijetu od posljedica komplikacija trudnoće, poroda i puerperija. Prema istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u 2017. godini 295 000 žena umrlo je od posljedica trudnoće, poroda i puerperija u svijetu. Visoki postotak maternalnog mortaliteta u nekim područjima pripisuje se nemogućnošću pristupa kvalitetnom...
ANALIZA PRVE LINIJE LIJEČENJA METASTATSKOG HER-2 POZITIVNOG RAKA DOJKE
ANALIZA PRVE LINIJE LIJEČENJA METASTATSKOG HER-2 POZITIVNOG RAKA DOJKE
Vlasta Predovan
Rak dojke je najučestaliji rak u žena i ujedno vodeći uzrok smrti žena oboljelih od malignih oboljenja. Prema podatcima Globocan-a iz 2012.godine 1,7 milijuna žena oboljelo je od raka dojke, a 522 000 ih je umrlo. Procjenjuje se da je od 2008. godine incidencija raka dojke porasla za više od 20%, a smrtnost za 14%. Prema podatcima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2015. godinu, s udjelom od 26% među sijelima karcinoma, karcinom dojke je najučestaliji karcinom u...
ANALIZA RAZINE VITAMINA 25 (OH) D U SERUMU U ODRASLOJ POPULACIJI
ANALIZA RAZINE VITAMINA 25 (OH) D U SERUMU U ODRASLOJ POPULACIJI
Jasmina Kušar Takač
Vitamin D je drevna molekula odnosno smatra se najstarijim prohormonom na Zemlji i podržava svaki obliku života, od fitoplanktona, zooplanktona do ljudske vrste. Biološka svojstva ovog vitamina sežu puno dalje od održavanja homeostaze fosfata i kalcija. Pojava neadekvatnog statusa vitamina D povezana je sa smanjenim izlaganjem suncu, niskim prehrambenim unosom i starenjem. Geografski položaj različitih zemalja kao položaj kontinentalnog dijela Republike Hrvatske, čimbenik je rizika...
ANESTEZIJA TIJEKOM PORODA U RODILJA SA SRČANIM BOLESTIMA
ANESTEZIJA TIJEKOM PORODA U RODILJA SA SRČANIM BOLESTIMA
Andrea Grganić
Žene s kardiovaskularnim bolestima imaju rizik od srčanih komplikacija tijekom trudnoće i poroda. Srčane bolesti kompliciraju od 1 do 4 % trudnoća u žena bez postojećih abnormalnosti srca. Procjena rizika trebala bi se provesti kod tih žena, a liječenje u trudnoći i porodu treba planirati u skladu s tim. Trudnoća sama po sebi uzrokuje razne prilagodbe kardiovaskularnog sustava, kao naprimjer povećanje intravaskularnog volumena i povećanje srčanog minutnog volumena za 50%....
ANGIOGRAFIJA KOMPJUTERSKOM TOMOGRAFIJOM U DIJAGNOSTICI ATEROSKLEROTSKE BOLESTI KAROTIDNIH ARTERIJA
ANGIOGRAFIJA KOMPJUTERSKOM TOMOGRAFIJOM U DIJAGNOSTICI ATEROSKLEROTSKE BOLESTI KAROTIDNIH ARTERIJA
Ana Blaž
Ateroskleroza je najveća i najvažnija bolest arterija koja može započeti u mladosti te zahvatiti velike i srednje velike arterije, karakteriziraju ju poremećaji u funkciji endotela, promjene u tunici intimi te vaskularne upale. Prepoznatljiva je po prisutnosti lezije zvane aterom ili aterosklerotski plak koji svojom progresijom dovodi do sve ozbiljnijih posljedica i u konačnici može dovesti do smrti, stoga je ključno na vrijeme postaviti dijagnozu i prepoznati vrstu plaka....
ANKSIOZNOST U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE
ANKSIOZNOST U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE
Kristina Surina
U ovom radu ispitivali smo povezanost anksioznosti i dentalne anksioznosti, te utjecaja tih dvaju stanja na dentalne navike i informiranost pacijenata o dentalnim zahvatima. Kako se ordinaciju dentalne medicine često povezuje s negativnim stanjima (anksioznošću i dentalnom anksioznošću) isptanika koja u konačnici rezultiraju slabim i kasnim odazivima na štetu pacijenta i njihovog orofacijalnog stanja, pokušali smo ispitati je li to doista tako ili se pomalo mijenja odnos prema...

Pages