završni rad
HISTOLOŠKE TEHNIKE ZA PRIKAZ ŽIVČANOG TKIVA

Ilda Pozderac (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Katedra za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku