završni rad
KLINIČKE I BIOKEMIJSKE ZNAČAJKE PRETILOSTI U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM

Kristina Ilinović (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Katedra za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku