Paginacija

DEMENCIJA - IZAZOV DANAŠNJICE
DEMENCIJA - IZAZOV DANAŠNJICE
Anica Župarić
Demencija je skup simptoma koji ukazuju na progresivne promjene u mozgu koji se očituju kao kognitivni i funkcionalni poremećaji. Nažalost, demenciju nije moguće izliječiti. Ona je progresivna pojava koja potpuno mijenja bolesnu osobu. Zato je važno znati sve moguće simptome i stadije demencije kroz koje će vjerojatno oboljela osoba proći. Kako bolest napreduje, a time i ozbiljnost simptoma, povećava se i opseg aktivnosti vezanih uz skrb o bolesniku. U posljednjoj etapi bolesti...
DEPRESIJE I ANKSIOZNOSTI
DEPRESIJE I ANKSIOZNOSTI
Angela Mikulandra
U današnje vrijeme mnogo ljudi boluje od depresije i anksioznosti, no najveći izazov predstavlja prepoznavanje ovih bolesti, a često i neadekvatno liječenje. Osobe koje boluju od ovih poremećaja nerijetko nailaze na odbijanje i nerazumijevanje okoline, pogotovo na prostorima Balkana gdje su depresije i anksioznosti još uvijek tabu tema. Također, još jedan od problema je osjećaj srama i strah od mišljenja okoline ukoliko osoba posjeti psihijatra. Odbijanje i nerazumijevanje uzrokuju...
DIJABETES I INZULINSKA REZISTENCIJA – ANALIZA SADRŽAJA FACEBOOK GRUPA
DIJABETES I INZULINSKA REZISTENCIJA – ANALIZA SADRŽAJA FACEBOOK GRUPA
Milena Vidušin
Cilj rada: Cilj ovog istraživanja bio je istražiti osobitosti i aktivnosti komunikacije vezane uz dijabetes na društvenoj mreži Facebook. Metode: Ovo istraživanje provedeno je u razdoblju od 1. siječnja do 1. lipnja 2020. Istraživanje je započelo upisivanjem ključnih riječi „dijabetes i inzulinska rezistencija“ u Facebook pretraživač grupa, da bi se dobio uvid u broj grupa, aktivnosti unutar grupa te njihov broj članova. Istraživač se potom uključio u 4 grupe koje su...
DIJETOTERAPIJA BUBREŽNIH BOLESNIKA NA DIJALIZI
DIJETOTERAPIJA BUBREŽNIH BOLESNIKA NA DIJALIZI
Marija Malović
Bubrežne bolesti često nastupaju podmuklo i tiho pa se bolesnici javljaju u poodmaklom stadiju bolesti. Najčešće bolesti koje se javljaju su akutni i kronični nefritis, bubrežni kamenci, nefrotski sindrom, degenerativne bolesti i bubrežni tumori. U liječenje se koristi medikamentozna terapija, a u terminalnoj fazi bolesti dijaliza i transplantacija bubrega. Nutritivna potpora je značajan faktor u procesu liječenja. Cilj ovog rada bio je opisati opće prehrambeno-nutritivne...
DINAMIČKA SCINTIGRAFIJA S 99mTcMAG3 KOD TRANSPLANTIRANOG BUBREGA
DINAMIČKA SCINTIGRAFIJA S 99mTcMAG3 KOD TRANSPLANTIRANOG BUBREGA
Damira Bosilj
Dinamička scintigrafija transplantiranog bubrega je dijagnostička nuklearno medicinska metoda indicirana kod pacijenata sa sumnjom na poremećaj funkcije ili drugih poteškoća u radu transplantiranog bubrega i ima važnu ulogu u praćenju njegove funkcije. U radu je opisana priprema pacijenta i radiofarmaka te je detaljno opisan način izvođenja pretrage. Retrospektivno su analizirani podaci i nalazi 40 pacijenata s transplantiranim bubregom upućenih na dinamičku scintigrafiju u...
DISKRIMINACIJA OSJETA NA MIŠIĆIMA STRAŽNJE LOŽE NATKOLJENICE KOD STUDENTA FIZIOTERAPIJE
DISKRIMINACIJA OSJETA NA MIŠIĆIMA STRAŽNJE LOŽE NATKOLJENICE KOD STUDENTA FIZIOTERAPIJE
Ana Brnić
Doživljavanje različitih osjeta, poput dodira, zvuka, boli, topline i mnogih drugih omogućuje nam ulaz signala u živčani sustav uz pomoć osjetnih receptora koji zamjećuju osjetne podražaje. S obzirom na doživljavanje različitih osjeta razlikujemo pet vrsta osjetnih receptora: mehanoreceptori, koji zamjećuju mehaničku deformaciju samog receptora ili stanica u njihovoj blizini; zatim termoreceptori koji zamjećuju promjenu temperature; nociceptori zamjećuju tkivna oštećenja bez...
DISTOCIJA RAMENA
DISTOCIJA RAMENA
Sonja Šestak
Distocija ramena (DR) je hitno stanje i kao takvo zahtijeva puno znanja, spretnosti i dobru komunikaciju između članova tima kako bi se reagiralo u najkraćem mogućem vremenu sa što manje negativnih posljedica kako za majku tako i dijete. Rad u rađaoni je izazov i poziv te zahtijeva spremnost svakog ponaosob te spremnost i uigranost u međusobnom radu kao tima. Posebice u hitnim situacijama. Često na spomen DR sudionici tog poroda navode strah, šok i paniku. Postavlja se pitanje jesu...
DISTRIBUCIJA PRITISKA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK DEKUBITUSA KOD OSOBA S OZLJEDOM KRALJEŽNIČNE MOŽDINE
DISTRIBUCIJA PRITISKA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK DEKUBITUSA KOD OSOBA S OZLJEDOM KRALJEŽNIČNE MOŽDINE
Ivana Uvodić
Cilj ovog istraživanja je mjerenje parametara relevantnih za sjedenje korisnika u kolicima za osobe sa invaliditetom, nakon ozljede kralježnične moždine (skr. OKM). Redistribucija pritiska mjerena je kod 20 odraslih osoba sa OKM-om u sjedećem položaju, u kolicima s antidekubitalnim jastukom. Mjereno je i 20 zdravih ispitanika na standardiziranoj podlozi bez leđnog naslona i oslonca za ruke. Uspoređivane su vrijednosti maksimalnog pritiska na sjednim kvrgama i trtičnom dijelu, ukupna...
DOJENJE NA JAVNOM MJESTU
DOJENJE NA JAVNOM MJESTU
Kristina Franjković
Majčino mlijeko je najbolja prehrana za dojenčad i dojenje je preporučen način hranjenja djece. Kako bi se dijete moglo hraniti samo dojenjem, majke se često suočavaju sa situacijama gdje moraju hraniti dojenčad na javnim mjestima, bilo da su unutra ili na otvorenom. Međutim, dojenje u javnosti nije uvijek prihvaćeno. Mnogi kulturni, pravni, društveni i vjerski čimbenici igraju ulogu u prihvaćanju dojenja u javnosti. Stoga razina prihvaćenosti dojenja u javnosti može imati...
DOPRINOS NACIONALNOG PROGRAMA PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
DOPRINOS NACIONALNOG PROGRAMA PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Kristina Maretić
Rak debelog crijeva jedan je od najčešćih karcinoma i pretežno je jednako zastupljen i kod muškaraca i kod žena i samim time predstavlja ozbiljan zdravstveni problem u zemljama sa zapadnjačkim stilom života. Epidemiološka istraživanja pokazala su da pušenje, prehrana, višak tjelesne težine, fizička neaktivnost i postotak nasljednih čimbenika čine rizik za nastanak raka debelog crijeva. Isto tako pokazalo se da prevencija ima značajnu ulogu u sprječavanju nastanka...
EDUCIRANOST VJEŽBAČA U TERETANI O MOGUĆIM OZLJEDAMA I ŠTETNOSTI SUPSTANCI ZA POVEĆANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
EDUCIRANOST VJEŽBAČA U TERETANI O MOGUĆIM OZLJEDAMA I ŠTETNOSTI SUPSTANCI ZA POVEĆANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
Kristina Klasan
Vježbanje u teretanama i fitness centrima se danas smatra jednom od najpopularnijih aktivnosti rekreacije te omogućava bavljenjem tjelesnom aktivnošću kako u rekreativnom smislu tako i u profesionalnom smjeru. Osim toga, smatra je i oblikom sportske aktivnosti, a time, kao i u svakom sportu, poznate su ozljede u teretanama. Zbog toga neizmjerno je važno spomenuti ulogu fizioterapeuta u teretanama, kako bi se ozljeđivanje svelo na minimum. Osim ozljeda, vježbači u teretanama...
EDUKACIJA FIZIOTERAPEUTA NAKON FORMALNOG OBRAZOVANJA
EDUKACIJA FIZIOTERAPEUTA NAKON FORMALNOG OBRAZOVANJA
Jadranka Combaj
Uvod: Kako bi bili u korak s novitetima u struci fizioterapeuta važno je konstantno obnavljanje i usvajanje novih znanja. Cilj: Cilj ovog istraživanja je utvrditi postotak i vrstu edukacija fizioterapeuta nakon formalnog obrazovanja te utvrditi postoji li razlika kod edukacije nakon formalnog obrazovanja ovisno o stupnju obrazovanja, spolu te dobi, u sklopu rada također su obuhvaćene najčešće edukacije i razlozi zbog kojih fizioterapeuti odabiru dodatne edukacije nakon formalnog...

Paginacija