Pages

HOLISTIČKI PRISTUP PRI LIJEČENJU I ZDRAVSTVENOJ SKRBI KOD BOLESNIKA S KRONIČNIM BUBREŽNIM ZATAJENJEM KOJI VRŠI POSTUPKE PERITONEALNE DIJALIZE
HOLISTIČKI PRISTUP PRI LIJEČENJU I ZDRAVSTVENOJ SKRBI KOD BOLESNIKA S KRONIČNIM BUBREŽNIM ZATAJENJEM KOJI VRŠI POSTUPKE PERITONEALNE DIJALIZE
Ksenija Jozić
Holizam (grč. holos sav, cio) predstavlja načelo prema kojemu živo biće predstavlja cjelinu, nesvodljivu na dijelove. Već je Hipokrat(prije gotovo 2.500 godina)zastupao tezu da “najprije treba liječiti dušu, a tek onda tijelo” te da bolesniku treba “ponuditi najprije riječ, a tek nakon toga i lijek” Suvremena medicina je svjesna činjenice da se liječi čovjek, a ne bolest, to nam pokazuje i činjenica da se kod iste bolesti koju imaju različiti ljudi ne postižu isti...
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ SKRBI PREMA DJETETU S ANUS PRAETEROM
HOLISTIČKI PRISTUP U ZDRAVSTVENOJ SKRBI PREMA DJETETU S ANUS PRAETEROM
Alma Rožajac
Patologija čovjeka i njegova življenja znatno je izmijenjena posljednjih godina, osobito u ekonomski i civilizacijski razvijenim zemljama. Napredak prirodnih znanosti te razna tehnološka dostignuća omogućili su bitan napredak medicine. Nova, bolja te usavršenija tehnologija i dijagnostika, novije, bolje mogućnosti liječenja i životni uvjeti doveli su do eradikacije nekih bolesti. No, suvremeni život doveo je do porasta patologije crijevnih bolesti. Uz način življenja,...
HORMONSKA NADOMJESNA TERAPIJA U MENOPAUZI
HORMONSKA NADOMJESNA TERAPIJA U MENOPAUZI
Laura Ćosić
Menopauza je prirodno razdoblje u životu žene, a ne bolest. Ona je rezultat smanjne proizvodnje spolnih hormona u jajnicima i to progesterona, estrogena i testosterona. Period u kojem većina žena ulazi u menopauzu je dob od 45 do 55 godina. Veliki broj žena se najviše tuži na valove vrućine i noćno znojenje. Najunčikovitiji način liječenja upravo tih simptoma je hormonska nadomjesna terapija. Valovi vrućine se mogu umanjiti čak za 80%-90% pojavnosti. Hormonska nadomjesna...
HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB
HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB
Nada Božić
Smrt za svaku osobu je zastrašujuća jer dolazi do gubitka identiteta, a i samoga sebe. Smrt označava prestanak životnih funkcija i gubitak voljene osobe. Pogađa obitelj, prijatelje i druge osobe koje se susretnu sa smrću. Većina ljudi umire u bolnicama, hospicijima, staračkim domovima. Rijetko tko se odluči na smrt kod kuće od obitelji i umirućih. S obzirom da postoji kvaliteta života, trebalo bi postojati i dostojanstvo umiranja. Susret sa smrću pogađa i zdravstvene djelatnike...
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KARCINOMA DOJKE U MUŠKARACA
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KARCINOMA DOJKE U MUŠKARACA
Karla Dokozić Pavić
Karcinom dojke u muškaraca daleko je rjeđi nego kod žena i čini oko 0,1 % ukupnog broja svih karcinoma u muškaraca, odnosno između 0,6 i 1 % svih karcinoma dojke.. Otkrivanje karcinoma dojke kod muškaraca događa se u kasnoj fazi bolesti, a najčešće se radi o hormonski ovisnim tumorima dojke. Cilj ovoga rada je analiza incidencije raka dojke u muškarca s obzirom na vrstu receptora i prognoza za liječenje kod ukupnog broja bolesnika, hospitaliziranih na Klinici za kirurgiju,...
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KRONIČNE POSTOPERATIVNE BOLI U PREPONI NAKON OPERACIJE INGUINALNE HERNIJE OVISNE O UPOTREBI KIRURŠKE TEHNIKE
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KRONIČNE POSTOPERATIVNE BOLI U PREPONI NAKON OPERACIJE INGUINALNE HERNIJE OVISNE O UPOTREBI KIRURŠKE TEHNIKE
Željka Mijolović
Incidencija i karakteristike kronične poslijeoperacijske boli nakon operacije preponske kile glavna su tema ovog rada. Cilj rada je prikazivanje incidencije kronične poslijeoperacijske boli u Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka u ovisnostii o upotrebi kirurške tehnike. Istraživanje je na 370 ispitanika i provedeno je na Klinici za kirurgiju KBC-a Rijeka u razdoblju od 01.10.2017. do 30.04.2018.g. Na uzorku od 370 ispitanika Lichtenstein tehnika provedena je na 300,...
INTEGRACIJA DJETETA S CELIJAKIJOM U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
INTEGRACIJA DJETETA S CELIJAKIJOM U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Jelena Andesilić
Celijakija je bolest tankog crijeva kronične etiologije koja nastaje kao upalni odgovor uslijed poremećaja u imunološkom odgovoru sluznice crijeva na gliadin, komponentu bjelančevine glutena koja se nalazi u pšenici, raži, ječmu i zobi. Osnovna metoda liječenja celijakije je doživotno provođenje bezglutenske dijete. Predškolska ustanova kao odgojno obrazovna ustanova osigurava svakom djetetu uvjete za ostvarenje individualnih potreba, mogućnosti i interesa. Kako bi bolest bila...
INTENZIVNA SKRB U NOVOROĐENAČKOJ DOBI
INTENZIVNA SKRB U NOVOROĐENAČKOJ DOBI
Vedrana Jelica
Jedinica intenzivne skrbi novorođenčadi provodi brzo i djelotvorno liječenje s ciljem održavanja istih na životu. Navedeni ciljevi od cjelokupnog zdravstvenog osoblja, kao i medicinskih sestara/tehničara zahtijevaju visoku razinu znanja, vještina i poznavanja aparature te rukovanja istom, intervencijama održavanja na životu te primjenu terapije prema osobnosti stanja zbog kojeg je novorođenče smješteno u jedinicu intenzivne skrbi. Kako bi medicinske sestre/tehničari pružili...
INTERVALNI TRENING DOVODI DO POBOLJŠANJA FUNKCIONALNOG
 KAPACITETA KARDIOLOŠKIH PACIJENATA
INTERVALNI TRENING DOVODI DO POBOLJŠANJA FUNKCIONALNOG KAPACITETA KARDIOLOŠKIH PACIJENATA
Ivana Zgrablić
Bolesti krvožilnog sustava danas su najvažniji uzrok smrtnosti, kao i prerane nesposobnosti za rad u većini industrijaliziranih zemlja zapadne Europe i Sjeverne Amerike. Republika Hrvatska, zemlja u tranziciji, svojom socio-ekonomskom dinamikom također postaje zemlja s velikim brojem oboljelih od krvožilnih bolesti uz visoku stopu smrtnosti. S obzirom na navedeno, neupitna je važnost dobro organizirane i kontinuirane rehabilitacije kao i provođenje mjera sekundarne...
INTRAUTERINA INSEMINACIJA
INTRAUTERINA INSEMINACIJA
Marija Jurjević
Medicinski pomognuta oplodnja (MPO) obuhvaća biomedicinske postupke kojima se liječi 70 – 80 % uzroka neplodnosti kod jednog ili oba partnera, a primjenjuje se kad su svi drugi oblici liječenja bili bezuspješni. Najjednostavnija metoda u postupku liječenja medicinski pomognutom oplodnjom (MPO) je inseminacija, može se izvoditi s homolognim ili heterolognim sjemenom. Intrauterina inseminacija (IUI) s homolognim sjemenom općenito je prihvaćena i poželjna kao tretman prvog izbora,...
KINEZITERAPIJSKI PRISTUP KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
KINEZITERAPIJSKI PRISTUP KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
Marta Turkalj
Pregradnja kosti (njeno stvaranje i razgradnja) stalan je proces. Kod osteoporoze je koštana masa smanjena, što dokazuje da je razgradnja kosti brža od stvaranja osobito u postmenopauzalnih žena, budući da je tada i brzina stvaranja spongiozne kosti smanjena. Čimbenici rizika koji to mogu ubrzati su u prvom redu pad razine estrogena, endokrini poremećaji, ali i pušenje ili povećana količina masnog tkiva odnosno pretilost. Cilj ovog istraživanja je putem anamnestičke ankete i...
KIRURŠKO LIJEČENJE AKUTNOG APENDICITISA
KIRURŠKO LIJEČENJE AKUTNOG APENDICITISA
Krista Jurić
Ovaj rad govori o bolestima crvuljka (apendiksa) slijepog crijeva. Pretežno se opisuje akutni apendicitis kao najčešće oboljenje apendiksa ali spomenute su i rjeđe bolesti poput tumora. U uvodu je ukratko opisana anatomija kao i fiziologija crvuljka. Razrada teme započinje s kratkom poviješću apendiksa te koji su liječnici zaslužni za operacije apendiksa kakve se danas izvode. Nadalje, govori se i o patologiji apendiksa u trudnoći i kod djece te samom uzroku nastajanja upale te...

Pages