Paginacija

IMAGE MEDICINSKE SESTRE U OČIMA STUDENTA SESTRINSTVA
IMAGE MEDICINSKE SESTRE U OČIMA STUDENTA SESTRINSTVA
Tea Horvat
Image medicinske sestre mijenja se zajedno sa razvitkom sestrinstva kao profesije, tehnologije i svijeta uopće, što utječe na studente sestrinstva i njihovo poimanje sestrinstva i vlastitog imidža. Osnovni je cilj ovog istraživanja bio ispitivanje razlike u mišljenjima studenata sestrinstva prve, druge i treće godine redovnog i izvanrednog studija Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. Od ukupno 225 studenata koji trenutno pohađaju preddiplomski stručni studij sestrinstva ispitano...
INCIDENCIJA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIVNOST KOD REDOVNIH I IZVANREDNIH STUDENTA SESTRINSTVA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA RIJEKA
INCIDENCIJA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIVNOST KOD REDOVNIH I IZVANREDNIH STUDENTA SESTRINSTVA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA RIJEKA
Job Rexal Perez Gaddi
Anksioznost i depresivnost su najveći problemi mentalnog zdravlja današnjice. Ubrzani tempo života i izloženosti velikom broju informacija već od mladosti mogu uzrokovati neke mentalne poremećaje. Ne dijagnosticiranjem i nemarom maleni simptomi mogu prerasti u kronične bolesti koje narušavaju kvalitetu života i budućnost osoba. Zbog čega su globalni javnozdravstveni problem, te im se zato pridodaje sve više važnosti. Cilj rada je utvrđivanje incidencije anksioznosti i...
INCIDENCIJA ATRIOVENTRIKULARNOG BLOKA U BOLESNIKA SA SINDROMOM BOLESNOG SINUSNOG ČVORA I UGRAĐENIM ELEKTROSTIMULATOROM SRCA
INCIDENCIJA ATRIOVENTRIKULARNOG BLOKA U BOLESNIKA SA SINDROMOM BOLESNOG SINUSNOG ČVORA I UGRAĐENIM ELEKTROSTIMULATOROM SRCA
Tamara Franović
Sindrom bolesnog sinusnog čvora je poremećaj funkcije sinusnog čvora koji se manifestrira širokim spektrom poremećaja ritma srca. Kod simptomatskih bolesnika jedini je način liječenja ugradnja elektrostimulatora srca. AAI način elektrostimulacije je prepoznat kao najfiziološkiji način elektrostimulacije, no rizik za njegovu primjenu predstavlja razvoj AV bloka. Ciljevi istraživanja:  procjena incidencije razvoja AV bloka kod bolesnika sa sindromom bolesnog sinusnog čvora;...
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KARCINOMA DOJKE U MUŠKARACA
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KARCINOMA DOJKE U MUŠKARACA
Karla Dokozić Pavić
Karcinom dojke u muškaraca daleko je rjeđi nego kod žena i čini oko 0,1 % ukupnog broja svih karcinoma u muškaraca, odnosno između 0,6 i 1 % svih karcinoma dojke.. Otkrivanje karcinoma dojke kod muškaraca događa se u kasnoj fazi bolesti, a najčešće se radi o hormonski ovisnim tumorima dojke. Cilj ovoga rada je analiza incidencije raka dojke u muškarca s obzirom na vrstu receptora i prognoza za liječenje kod ukupnog broja bolesnika, hospitaliziranih na Klinici za kirurgiju,...
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KRONIČNE POSTOPERATIVNE BOLI U PREPONI NAKON OPERACIJE INGUINALNE HERNIJE OVISNE O UPOTREBI KIRURŠKE TEHNIKE
INCIDENCIJA I KARAKTERISTIKE KRONIČNE POSTOPERATIVNE BOLI U PREPONI NAKON OPERACIJE INGUINALNE HERNIJE OVISNE O UPOTREBI KIRURŠKE TEHNIKE
Željka Mijolović
Incidencija i karakteristike kronične poslijeoperacijske boli nakon operacije preponske kile glavna su tema ovog rada. Cilj rada je prikazivanje incidencije kronične poslijeoperacijske boli u Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka u ovisnostii o upotrebi kirurške tehnike. Istraživanje je na 370 ispitanika i provedeno je na Klinici za kirurgiju KBC-a Rijeka u razdoblju od 01.10.2017. do 30.04.2018.g. Na uzorku od 370 ispitanika Lichtenstein tehnika provedena je na 300,...
INCIDENCIJA MEZOTELIOMA KOD PACIJENATA S PRETHODNO DIJAGNOSTICIRANOM AZBESTOZOM TEHNIKOM VISOKO REZOLUCIJSKE KOMPJUTERIZIRANE TOMOGRAFIJE
INCIDENCIJA MEZOTELIOMA KOD PACIJENATA S PRETHODNO DIJAGNOSTICIRANOM AZBESTOZOM TEHNIKOM VISOKO REZOLUCIJSKE KOMPJUTERIZIRANE TOMOGRAFIJE
Stela Klobas
Profesionalno okruženje može imati negativan utjecaj na zdravlje čovjeka, osobito rad u industriji. U vremenskom periodu od pedesetih do osamdesetih godina 21. stoljeća zbog dobrih svojstava i niske cijene azbest je imao široku primjenu u svakodnevnom životu. Osim u industrijama kao što su brodgrađevna, svemirska i elektroindustrija, azbest gradi krovove i zidove kuća, te se nalazi u malim kućanskim aparatima. U Republici Hrvatskoj zastupljen je bijeli azbest ili krizotil koji ima...
INFORMIRANOST ADOLESCENTA O TUMORIMA TESTISA
INFORMIRANOST ADOLESCENTA O TUMORIMA TESTISA
Antonija Popović
Tumori testisa su najčešći tumori u muškaraca mlađe dobi. Cilj istraživanja bio je ispitati upućenost adolescenata o tumorima testisa, poznavanje samopregleda i motiviranost da nauče više o toj bolesti. U istraživanje je bilo uključeno 116 studenata Sveučilišta u Rijeci. Prvu grupu (42 studenta) sačinjavali su studenti prve godine Odjela za informatiku, drugu grupu je sačinjavalo 44 studenata druge godine Odjela za informatiku, a 30 mladića ostale studentske populacije...
INFORMIRANOST TRUDNICA O ZDRAVOJ PREHRANI U TRUDNOĆI
INFORMIRANOST TRUDNICA O ZDRAVOJ PREHRANI U TRUDNOĆI
Petra Perović
Pravilna prehrana je bitna za zdravlje svakom čovjeku na svijetu. Desetljećima se radi na raznim programima edukacije i poticanja k zdravom načinu života koju uključuje umjerenu i raznovrsnu prehranu, unos dovoljne količine tekućine te tjelovježbu. U trudnoći su te stavke još bitnije zbog raznih promjena koje nastaju u svrhu omogućavanja rasta i razvoja ploda, zbog čega i raste potreba za hranjivim nutrijentima. Ovo anonimno anketno ispitivanje provedeno je na Klinici za...
INTEGRACIJA DJETETA S CELIJAKIJOM U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
INTEGRACIJA DJETETA S CELIJAKIJOM U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Jelena Andesilić
Celijakija je bolest tankog crijeva kronične etiologije koja nastaje kao upalni odgovor uslijed poremećaja u imunološkom odgovoru sluznice crijeva na gliadin, komponentu bjelančevine glutena koja se nalazi u pšenici, raži, ječmu i zobi. Osnovna metoda liječenja celijakije je doživotno provođenje bezglutenske dijete. Predškolska ustanova kao odgojno obrazovna ustanova osigurava svakom djetetu uvjete za ostvarenje individualnih potreba, mogućnosti i interesa. Kako bi bolest bila...
INTENZIVNA SKRB U NOVOROĐENAČKOJ DOBI
INTENZIVNA SKRB U NOVOROĐENAČKOJ DOBI
Vedrana Jelica
Jedinica intenzivne skrbi novorođenčadi provodi brzo i djelotvorno liječenje s ciljem održavanja istih na životu. Navedeni ciljevi od cjelokupnog zdravstvenog osoblja, kao i medicinskih sestara/tehničara zahtijevaju visoku razinu znanja, vještina i poznavanja aparature te rukovanja istom, intervencijama održavanja na životu te primjenu terapije prema osobnosti stanja zbog kojeg je novorođenče smješteno u jedinicu intenzivne skrbi. Kako bi medicinske sestre/tehničari pružili...
INTERNA KOMUNIKACIJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
INTERNA KOMUNIKACIJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Danijela Sokler
Uvod : Komunikacija je jedna od središnjih komponenti svake organizacije. Nedovoljna razmjena informacija dovodi do nesigurnosti i povećava otuđenost, a ponašanje zaposlenika ima značajan utjecaj na ugled organizacije. Iz navedenih razloga postavlja se pitanje kakva je interna komunikacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i kolika je razina zadovoljstva djelatnika komunikacijskom klimom. Ciljevi istraživanja: Glavni cilj rada bio je istražiti razinu zadovoljstva internom...
INTERVALNI TRENING DOVODI DO POBOLJŠANJA FUNKCIONALNOG
 KAPACITETA KARDIOLOŠKIH PACIJENATA
INTERVALNI TRENING DOVODI DO POBOLJŠANJA FUNKCIONALNOG KAPACITETA KARDIOLOŠKIH PACIJENATA
Ivana Zgrablić
Bolesti krvožilnog sustava danas su najvažniji uzrok smrtnosti, kao i prerane nesposobnosti za rad u većini industrijaliziranih zemlja zapadne Europe i Sjeverne Amerike. Republika Hrvatska, zemlja u tranziciji, svojom socio-ekonomskom dinamikom također postaje zemlja s velikim brojem oboljelih od krvožilnih bolesti uz visoku stopu smrtnosti. S obzirom na navedeno, neupitna je važnost dobro organizirane i kontinuirane rehabilitacije kao i provođenje mjera sekundarne...

Paginacija