Pages

UČINAK NEURODINAMIČKIH VJEŽBI I MEDICINSKIH VJEŽBI U LIJEČENJU KRONIČNE KRIŽOBOLJE
UČINAK NEURODINAMIČKIH VJEŽBI I MEDICINSKIH VJEŽBI U LIJEČENJU KRONIČNE KRIŽOBOLJE
Barbara Kercan
Križobolja je veliki medicinski i socio-ekonomski problem. Učestalost boli u križima navela je mnoge stručnjake da s pravom govore o „civilizacijskoj bolesti“ ili čak „bolesti stoljeća“. Kroničnu križobolju najčešće uzrokuju degenerativne promjene intervertebralnog diska, kralježaka te sakroilijakalnog zgloba, dok lumboishijalgiju najčešće uzrokuje hernijacija intervertebralnog diska (2). Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje učinkovitosti neurodinamičkih vježbi...
UČINKOVITOST EKSCENTRIČNIH VJEŽBI U LIJEČENJU TENISKOG LAKTA
UČINKOVITOST EKSCENTRIČNIH VJEŽBI U LIJEČENJU TENISKOG LAKTA
Josip Draženović
Uvod: Teniski lakat (lateralni epikondilitis) je često viđena dijagnoza, bilježi se da je prisutno u 1% do 3% odraslih osoba. Pošto ne postoji standardni protokol u liječenju teniskog lakta, program fizikalne terapije ostaje kao primarni način liječenja. Cilj istraživanja je utvrditi utjecaj ekscentričnih vježbi jačanja ekstenzora šake na smanjenje boli i povećanje funkcije u osoba s teniskim laktom, te usporediti učinkovitost ekscentričnih vježbi i vježbi istezanja...
UČINKOVITOST GLASOVNE REHABILITACIJE KOD DISFUNKCIJE GLASNICA
UČINKOVITOST GLASOVNE REHABILITACIJE KOD DISFUNKCIJE GLASNICA
Astrid Rodin
UVOD: Ljudska se komunikacija zasniva na kvaliteti glasa. Poremećaj i oštećenje glasa mogu utjecati na samopouzdanje, psihičko zdravlje i kvalitetu života. Cilj istraživanja je da se dokaže uspješnost glasovne rehabilitacije kao metode terapije kod promuklosti i poboljšanju kvalitete života. METODE I ISPITANICI: Sudjelovalo je 36 ispitanika. Sa svim ispitanicima proveden je otorinolaringološki (ORL) pregled, ocijenilo se objektivno stanje glasnica i glasa kroz GRBAS ...
UČINKOVITOST HIPERBARIČNE OKSIGENE TERAPIJE U LIJEČENJU DIJABETIČKOG STOPALA
UČINKOVITOST HIPERBARIČNE OKSIGENE TERAPIJE U LIJEČENJU DIJABETIČKOG STOPALA
Branko Peterlić
Dijabetičko stopalo je najčešća komplikacija šećerne bolesti, odnosno dijabetesa. Pojava ove vrlo teške i neugodne komplikacije uvjetovana je prvenstveno vremenskim razdobljem u kojem osoba boluje od dijabetesa, te načinima i adekvatnosti njenog liječenja. Istraživanja pokazuju da se kod gotovo 25% pacijenata sa dijabetesom, tijekom života pojavi neki manji ili veći problem vezan za stopala, dok je vjerojatnost amputacije noge ili njenog dijela, za 10 do 20 puta veća kod...
UČINKOVITOST INHALATORNE TERAPIJE KOD DJECE S ASMATSKIM TEGOBAMA
UČINKOVITOST INHALATORNE TERAPIJE KOD DJECE S ASMATSKIM TEGOBAMA
Suzana Habijanec Adrić
Cilj ovoga rada je prikazati učinkovitost inhalatorne terapije kod djece s astmatskim tegobama nakon završene rehabilitacije u trajanju 21 dan, koji su bili hospitalizirani na dječjem odjelu Thalassotherapije Crikvenica, u 2017. godini. Prikazat će se njihovi nalazi spirometrije kod dolaska i kod odlaska na liječenje, način provođenja inhalatorne terapije i lijekovi koji se koriste u svrhu inhalatornog liječenja. Istraživanje će se provesti na dječjem odjelu Thalassotherapije...
UČINKOVITOST KINESIOTAPING-A U SMANJENJU LIMFEDEMA RUKE NAKON OPERACIJE KARCINOMA DOJKE
UČINKOVITOST KINESIOTAPING-A U SMANJENJU LIMFEDEMA RUKE NAKON OPERACIJE KARCINOMA DOJKE
Matea Štimac
Uvod i cilj istraživanja: Karcinom dojke je najčešći invazivni karcinom kod žena, a drugi glavni uzrok smrtnosti žena. Najčešća posljedica operacije karcinoma dojke je limfedem ruke. Postoji nekoliko načina liječenja limfedema kao što su manualna limfna drenaža, kompresivno bandažiranje, terapijske vježbe, no u ovom istraživanju cilj je bio ispitati učinkovitost kinesiotape-a na smanjenje limfedema ruke nakon operacije karcinoma dojke. Materijali i metode: Ispitanice su...
UČINKOVITOST LIJEČENJA BOLA TERAPIJOM UDARNOG VALA
UČINKOVITOST LIJEČENJA BOLA TERAPIJOM UDARNOG VALA
Jan Nemrava
Uvod i cilj: Terapija udarnim valom (TUV) (od engl. shockwave therapy) je neinvazivna metoda temeljena namehaničkim pulsevima koji se u obliku vala šire kroz ljudsko tijelo te izazivaju mikroskopske intersticijalne i ekstracelularne biološke učinke među kojima je i regeneracija tkiva. Takva vrsta terapije je učinkovita metoda liječenja lokaliziranih mišićno-koštanih patologija kao što su: epikondilitis, plantarni fascitis, poremećaj rotatorne manšete, trigger točke, niz...
VALIDACIJA BODYRECOG PROGRAMSKE PLATFORME ZA ANTROPOLOŠKA MJERENJA U SPORTSKOJ MEDICINI
VALIDACIJA BODYRECOG PROGRAMSKE PLATFORME ZA ANTROPOLOŠKA MJERENJA U SPORTSKOJ MEDICINI
Lea Bušac
Uvod i cilj istraživanja: Ozljede donjih ekstremiteta i ozljede lumbalnog dijela leđa najčešće su opisivane ozljede u sinkroniziranom klizanju. Kako bi rehabilitacijski proces postao što uspješniji, koriste se antropometrijska mjerenja. Razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije razvijene su i digitalne antropološke metode te je stoga cilj istraživanja bio usporediti standardnu i novu digitalnu metodu antropološkog mjerenja. Metode istraživanja: U istraživanju je...
VAŽNOST MOBILIZACIJE PATELE PRI TOTALNOJ ENDOPROTEZI KOLJENA U POSTOPERATIVNOJ REHABILITACIJI
VAŽNOST MOBILIZACIJE PATELE PRI TOTALNOJ ENDOPROTEZI KOLJENA U POSTOPERATIVNOJ REHABILITACIJI
Denis Jezernik
Cilj istraživanja je utvrditi utjecaj mobilizacije patele na pokretljivost i bolnost kod totalne endoproteze koljena u postoperativnoj rehabilitaciji. U istraživanju su sudjelovali pacijenti s Nex gen totalnim endoprotezama koljena bez zamjene patele u postoperativnoj rehabilitaciji. Slučajnim odabirom pacijenti (n=60) su podijeljeni u 2 grupe po 30 ispitanika, od kojih se kod grupe A uz ostale terapijske postupke provodila mobilizacija patele, dok su se kod grupe B provodili terapijski...
VJEŽBANJE I KVALITETA ŽIVOTA ŽENA S OSTEOPOROZOM
VJEŽBANJE I KVALITETA ŽIVOTA ŽENA S OSTEOPOROZOM
Barbara Zoretić Kanjir
Osteoporoza je sistemska, metaboličko progresivna, koštana bolest koja je karakterizirana smanjenom koštanom gustoćom te oštećenjem koštane mikroarhitekture čime postoji povećan rizik od nastanka frakture kostiju. Ovisno o tipu osteoporoze, bolest može biti uzrokovana manjkom hormona estrogena koji je važan u reguliranju ugradnje kalcija u kost ili se može javit i procesom starenja, kao posljedica smanjenja aktivnosti i broja osteoblasta. Uzroci osteoporoze mogu biti i neke...
VRIJEME POTREBNO ZA PRIPREMU INSTRUMENATA ZA RAZLIČITE OPERACIJSKE ZAHVATE-RETROSPEKTIVNA ANALIZA JEDNOGODIŠNJEG RAZDOBLJA U OPĆOJ BOLNICI ˝DR. TOMISLAV BARDEK˝KOPRIVNICA
VRIJEME POTREBNO ZA PRIPREMU INSTRUMENATA ZA RAZLIČITE OPERACIJSKE ZAHVATE-RETROSPEKTIVNA ANALIZA JEDNOGODIŠNJEG RAZDOBLJA U OPĆOJ BOLNICI ˝DR. TOMISLAV BARDEK˝KOPRIVNICA
Kristina Lukačević
Cilj ove studije bio je usporediti vrijeme u kojem medicinska sestra instrumentarka priprema bolesnika i operacijsku dvoranu za različite operacije iz područja ginekologije, abdominalne i vaskularne kirurgije. Također ustvrditi postoji li vremenska razlika u pripremi i trajanju laparoskopskih operacija u odnosu na klasične, otvorene. Materijali i metode: Ovom retrospektivnom studijom obuhvaćeno je 647 podataka o operacijama izvedenim tijekom 2017. godine u Općoj bolnici...
ZADACI OPERACIJSKE SESTRE-TEHNIČARA U OFTALMOLOŠKOJ SALI
ZADACI OPERACIJSKE SESTRE-TEHNIČARA U OFTALMOLOŠKOJ SALI
Tamara Mustačka-Bačić
U ovom radu opisivati će se organizacija rada u oftalmološkoj sali, tko čini operacijski tim, te kakvi se operativni zahvati provode. Definirati će se pojmovi antisepse, asepse, dezinfekcije i sterilizacije te načini njihovog provođenja u oftalmološkoj sali. Posebna važnost pridodati će se održavanju i steriliziranju instrumenata, pripremi phaco uređaja, te jednako važnim postupkom koji se danas često podcjenjuje, jest higijena ruku, a ono što je bitno za ovu tematiku je...

Pages