Pages

ALTERNATIVNE METODE OBEZBOLJAVANJA U PORODU
ALTERNATIVNE METODE OBEZBOLJAVANJA U PORODU
Zlata Premar
Porod je jedan od najljepših događaja i kao takav treba predstavljati pozitivno iskustvo u životu žene. Primalja svojim radom može pospješiti što bezbolniji i manje nelagodan porod osiguravajući različite uvjete. Nefarmakološkim metodama se postiže smanjenje, a ne uklanjanje boli jer bol sama po sebi ne može nikad nestati. Alternativnim metodama pripadaju: tehnike ugode i opuštanja, tehnike disanja, način rađanja, akupunktura, homeopatija, TENS i hipnoporođaj. Glavni cilj...
ANALIZA DOZE ZRAČENJA KOD PRETRAGA NEUROKRANIJA IZVEDENE U TEHNICI IZVEDBE "DUAL ENERGY"  I "SINGLE ENERGY" KOMPJUTORIZIRANOM TOMOGRAFIJOM
ANALIZA DOZE ZRAČENJA KOD PRETRAGA NEUROKRANIJA IZVEDENE U TEHNICI IZVEDBE "DUAL ENERGY" I "SINGLE ENERGY" KOMPJUTORIZIRANOM TOMOGRAFIJOM
Nikolina Brkić
Dual-energy kompjuterizirana tomografija (DECT) predstavlja novu tehniku izvedbe kombinirajući visoke i niske napone za snimanje različitih organa pacijenta. Dok kod single-energy CT-a (SECT) jedna rengenska cijev stvara heterogeni snop s različitim energijama, DECT proizvodi dva energijska spektra. Kako bi postigli dvije vrijednosti napona, takav CT uređaj zahtijeva različitu građu gantry-a. Postoji nekoliko načina kako postići dvije različite vrijednosti napona: dual-energy CT s...
ANALIZA INFORMIRANOSTI PACIJENATA O RADIOLOŠKIM PRETRAGAMA KOMPJUTORSKOM TOMOGRAFIJOM I MAGNETNOM REZONANCIJOM
ANALIZA INFORMIRANOSTI PACIJENATA O RADIOLOŠKIM PRETRAGAMA KOMPJUTORSKOM TOMOGRAFIJOM I MAGNETNOM REZONANCIJOM
Lara Lukežić
Cilj: Ispitivanje pacijenata anketiranjem koliko su upoznati s pojmom informiranog odnosno obaviještenog pristanka, koliko imaju saznanja o preporučenoj pretrazi od strane liječnika koji ih je uputio na pretragu, da li su pročitali i razumjeli izjavu o suglasnosti, da li su se informirali kod svog liječnika o nedoumicama oko pretrage i da li imaju strah od pretrage magnetnom rezonancom (MR) i kompjutorskom tomografijom (CT). Metode: Ispitivanje se provodilo anketnim upitnikom...
ANALIZA PRVE LINIJE LIJEČENJA METASTATSKOG HER-2 POZITIVNOG RAKA DOJKE
ANALIZA PRVE LINIJE LIJEČENJA METASTATSKOG HER-2 POZITIVNOG RAKA DOJKE
Vlasta Predovan
Rak dojke je najučestaliji rak u žena i ujedno vodeći uzrok smrti žena oboljelih od malignih oboljenja. Prema podatcima Globocan-a iz 2012.godine 1,7 milijuna žena oboljelo je od raka dojke, a 522 000 ih je umrlo. Procjenjuje se da je od 2008. godine incidencija raka dojke porasla za više od 20%, a smrtnost za 14%. Prema podatcima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2015. godinu, s udjelom od 26% među sijelima karcinoma, karcinom dojke je najučestaliji karcinom u...
ANALIZA RAZINE VITAMINA 25 (OH) D U SERUMU U ODRASLOJ POPULACIJI
ANALIZA RAZINE VITAMINA 25 (OH) D U SERUMU U ODRASLOJ POPULACIJI
Jasmina Kušar Takač
Vitamin D je drevna molekula odnosno smatra se najstarijim prohormonom na Zemlji i podržava svaki obliku života, od fitoplanktona, zooplanktona do ljudske vrste. Biološka svojstva ovog vitamina sežu puno dalje od održavanja homeostaze fosfata i kalcija. Pojava neadekvatnog statusa vitamina D povezana je sa smanjenim izlaganjem suncu, niskim prehrambenim unosom i starenjem. Geografski položaj različitih zemalja kao položaj kontinentalnog dijela Republike Hrvatske, čimbenik je rizika...
ANESTEZIJA TIJEKOM PORODA U RODILJA SA SRČANIM BOLESTIMA
ANESTEZIJA TIJEKOM PORODA U RODILJA SA SRČANIM BOLESTIMA
Andrea Grganić
Žene s kardiovaskularnim bolestima imaju rizik od srčanih komplikacija tijekom trudnoće i poroda. Srčane bolesti kompliciraju od 1 do 4 % trudnoća u žena bez postojećih abnormalnosti srca. Procjena rizika trebala bi se provesti kod tih žena, a liječenje u trudnoći i porodu treba planirati u skladu s tim. Trudnoća sama po sebi uzrokuje razne prilagodbe kardiovaskularnog sustava, kao naprimjer povećanje intravaskularnog volumena i povećanje srčanog minutnog volumena za 50%....
ANKSIOZNOST U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE
ANKSIOZNOST U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE
Kristina Surina
U ovom radu ispitivali smo povezanost anksioznosti i dentalne anksioznosti, te utjecaja tih dvaju stanja na dentalne navike i informiranost pacijenata o dentalnim zahvatima. Kako se ordinaciju dentalne medicine često povezuje s negativnim stanjima (anksioznošću i dentalnom anksioznošću) isptanika koja u konačnici rezultiraju slabim i kasnim odazivima na štetu pacijenta i njihovog orofacijalnog stanja, pokušali smo ispitati je li to doista tako ili se pomalo mijenja odnos prema...
ANTENATALNA ZAŠTITA
ANTENATALNA ZAŠTITA
Lucija Stepić
Antenatalna zaštita definira se kao skup metoda i intervencija koje se pružaju trudnici tijekom trudnoće i za vrijeme poroda kako bi se osiguralo njeno zdravlje i zdravlje djeteta, s ciljem smanjenja morbiditeta i mortaliteta majki te perinatalnog morbiditeta i mortaliteta. Osnovni cilj rada je bilo ispitati i utvrditi učestalost odlaska na redovite liječničke preglede tijekom trudnoće te u kojoj mjeri redovita kontrola trudnoće ima utjecaj na daljnji tijek i ishod...
ANTENATALNA ZAŠTITA I ISHOD TRUDNOĆE
ANTENATALNA ZAŠTITA I ISHOD TRUDNOĆE
Ivana Marković
CILJ RADA: je utvrditi razinu antenatalne skrbi i usporediti ih s ishodom trudnoće i stanjem novorođenčeta METODE: Istraživanje je provedeno u lipnju 2018. u KBC-u Split na Klinici za ženske bolesti i porode uvidom u medicinsku dokumentaciju (trudničke knjižice i liste novorođenčeta) te popunjavanjem unaprijed pripremljenog obrasca za uzimanje podataka. Obuhvaćeno je 50 babinjača i njihove novorođenčadi 51 (1 blizanačka trudnoća) za vrijeme hospitalizacije koje su slučajnim...
ANTIRABIČNA ZAŠTITA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U PERIODU OD 2003.-2017. GODINE
ANTIRABIČNA ZAŠTITA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U PERIODU OD 2003.-2017. GODINE
Suzi Erniša
U ovom radu opisane su karakteristike bjesnoće, njeno utvrđivanje i postupci sa životinjom na koju se sumnja da je zaražena bjesnoćom, te osobama koje su došle u kontakt sa takovom životinjom ili su ozlijeđene od strane iste. Rad je pisan sa epidemiološkog gledišta, a korišteni su podaci Zavoda za javno zdravstvo Istarske Županije (Instituto di sanita publica della regione Istriana) – Službe za Epidemiologiju. Za period od 2003. do 2017. godine obrađeni su dostupni...
ARHITEKTONSKE BARIJERE U GRADU RIJECI 2019. GODINE
ARHITEKTONSKE BARIJERE U GRADU RIJECI 2019. GODINE
Nikola Lukić
Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti iz 2016. god. propisani su uvjeti o tome na koji način sve javne ustanove moraju riješiti problem pristupačnosti osobama s invaliditetom U radu su iznošeni problemi s kojima se susreću osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti zbog arhitektonskih barijera. Njih u Primorsko-goranskoj županiji ima 20140 osoba tj. 7% stanovništva. Kroz rad pobliže se upoznaju tri...
ARTIFICIJALNI POBAČAJ I PRAVO NA PRIZIV SAVJESTI  U PRIMALJSTVU
ARTIFICIJALNI POBAČAJ I PRAVO NA PRIZIV SAVJESTI U PRIMALJSTVU
Josipa Haraminec
Artificijelni pobačaj je svaki namjerni prekid trudnoće, neovisno o kojoj gestacijskoj dobi se radi. Prekid trudnoće dijeli se namedikamentni i kirurški. Medikamentni način je proces uz korištenje tableta mifepristona i misoprostola. U kriruške načine spadaju pobačaj vakum ekstrakcijom, dilatacija i evakuacija, te pobačaj induciranim porodom korištenjem intraamnijske tekućine; prostanglandin F2 ili intra-amnijska hiperosmola urea. S obzirom da se radi o zasebnom entitetu koji ima...

Pages