Pages

ALTERNATIVNE METODE OBEZBOLJAVANJA U PORODU
ALTERNATIVNE METODE OBEZBOLJAVANJA U PORODU
Zlata Premar
Porod je jedan od najljepših događaja i kao takav treba predstavljati pozitivno iskustvo u životu žene. Primalja svojim radom može pospješiti što bezbolniji i manje nelagodan porod osiguravajući različite uvjete. Nefarmakološkim metodama se postiže smanjenje, a ne uklanjanje boli jer bol sama po sebi ne može nikad nestati. Alternativnim metodama pripadaju: tehnike ugode i opuštanja, tehnike disanja, način rađanja, akupunktura, homeopatija, TENS i hipnoporođaj. Glavni cilj...
ANALIZA INFORMIRANOSTI PACIJENATA O RADIOLOŠKIM PRETRAGAMA KOMPJUTORSKOM TOMOGRAFIJOM I MAGNETNOM REZONANCIJOM
ANALIZA INFORMIRANOSTI PACIJENATA O RADIOLOŠKIM PRETRAGAMA KOMPJUTORSKOM TOMOGRAFIJOM I MAGNETNOM REZONANCIJOM
Lara Lukežić
Cilj: Ispitivanje pacijenata anketiranjem koliko su upoznati s pojmom informiranog odnosno obaviještenog pristanka, koliko imaju saznanja o preporučenoj pretrazi od strane liječnika koji ih je uputio na pretragu, da li su pročitali i razumjeli izjavu o suglasnosti, da li su se informirali kod svog liječnika o nedoumicama oko pretrage i da li imaju strah od pretrage magnetnom rezonancom (MR) i kompjutorskom tomografijom (CT). Metode: Ispitivanje se provodilo anketnim upitnikom...
ANALIZA PRVE LINIJE LIJEČENJA METASTATSKOG HER-2 POZITIVNOG RAKA DOJKE
ANALIZA PRVE LINIJE LIJEČENJA METASTATSKOG HER-2 POZITIVNOG RAKA DOJKE
Vlasta Predovan
Rak dojke je najučestaliji rak u žena i ujedno vodeći uzrok smrti žena oboljelih od malignih oboljenja. Prema podatcima Globocan-a iz 2012.godine 1,7 milijuna žena oboljelo je od raka dojke, a 522 000 ih je umrlo. Procjenjuje se da je od 2008. godine incidencija raka dojke porasla za više od 20%, a smrtnost za 14%. Prema podatcima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2015. godinu, s udjelom od 26% među sijelima karcinoma, karcinom dojke je najučestaliji karcinom u...
ANTENATALNA ZAŠTITA
ANTENATALNA ZAŠTITA
Lucija Stepić
Antenatalna zaštita definira se kao skup metoda i intervencija koje se pružaju trudnici tijekom trudnoće i za vrijeme poroda kako bi se osiguralo njeno zdravlje i zdravlje djeteta, s ciljem smanjenja morbiditeta i mortaliteta majki te perinatalnog morbiditeta i mortaliteta. Osnovni cilj rada je bilo ispitati i utvrditi učestalost odlaska na redovite liječničke preglede tijekom trudnoće te u kojoj mjeri redovita kontrola trudnoće ima utjecaj na daljnji tijek i ishod...
ANTENATALNA ZAŠTITA I ISHOD TRUDNOĆE
ANTENATALNA ZAŠTITA I ISHOD TRUDNOĆE
Ivana Marković
CILJ RADA: je utvrditi razinu antenatalne skrbi i usporediti ih s ishodom trudnoće i stanjem novorođenčeta METODE: Istraživanje je provedeno u lipnju 2018. u KBC-u Split na Klinici za ženske bolesti i porode uvidom u medicinsku dokumentaciju (trudničke knjižice i liste novorođenčeta) te popunjavanjem unaprijed pripremljenog obrasca za uzimanje podataka. Obuhvaćeno je 50 babinjača i njihove novorođenčadi 51 (1 blizanačka trudnoća) za vrijeme hospitalizacije koje su slučajnim...
ANTIRABIČNA ZAŠTITA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U PERIODU OD 2003.-2017. GODINE
ANTIRABIČNA ZAŠTITA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U PERIODU OD 2003.-2017. GODINE
Suzi Erniša
U ovom radu opisane su karakteristike bjesnoće, njeno utvrđivanje i postupci sa životinjom na koju se sumnja da je zaražena bjesnoćom, te osobama koje su došle u kontakt sa takovom životinjom ili su ozlijeđene od strane iste. Rad je pisan sa epidemiološkog gledišta, a korišteni su podaci Zavoda za javno zdravstvo Istarske Županije (Instituto di sanita publica della regione Istriana) – Službe za Epidemiologiju. Za period od 2003. do 2017. godine obrađeni su dostupni...
ARTIFICIJALNI POBAČAJ I PRAVO NA PRIZIV SAVJESTI  U PRIMALJSTVU
ARTIFICIJALNI POBAČAJ I PRAVO NA PRIZIV SAVJESTI U PRIMALJSTVU
Josipa Haraminec
Artificijelni pobačaj je svaki namjerni prekid trudnoće, neovisno o kojoj gestacijskoj dobi se radi. Prekid trudnoće dijeli se namedikamentni i kirurški. Medikamentni način je proces uz korištenje tableta mifepristona i misoprostola. U kriruške načine spadaju pobačaj vakum ekstrakcijom, dilatacija i evakuacija, te pobačaj induciranim porodom korištenjem intraamnijske tekućine; prostanglandin F2 ili intra-amnijska hiperosmola urea. S obzirom da se radi o zasebnom entitetu koji ima...
ATEROSKLEROZA-BOLEST DANAŠNJICE
ATEROSKLEROZA-BOLEST DANAŠNJICE
Mate Marasović
Ateroskleroza je bolest koju uzrokuje lokalno zadebljanje arterijske stijenke nastalo formiranjem aterosklerotskog plaka. Radi se o najčešćoj vrsti oštećenja arterija koja za posljedicu ima smanjen protok krvi do tkiva, što predstavlja ozbiljan rizik razvoja brojnih komplikacija. Komplikacije ateroskleroze predstavljaju razvoj brojnih kardiovaskularnih bolesti koje su broj jedan u svijetu po broju smrtnih slučajeva koje izazivaju. Upravo zbog velikog javnozdravstvenog problema kojeg...
AUTIZAM U DJETINJSTVU
AUTIZAM U DJETINJSTVU
Dajana Suvajac
Poremećaj iz autističnog spektra je neurorazvojni poremećaj koji djeluje na razvoj socijalnih interakcija, komunikacijskih i motoričkih vještina te učenje i ponašanje uz ograničene interese i stereotipije. Prosječno vrijeme dijagnosticiranja poremećaja iz spektra autizma jest u dobi djeteta od tri godine, iako se odstupanja u razvoju karakteristična za ovaj poremećaj mogu uočiti i u dobi od 12 mjeseci. Procjenjuje se da se 1/160 djece u svijetu suočava s navedenim poremećajem....
BAKTERIJSKI BIOFILM NA KROMIRANIM PERLATORIMA
BAKTERIJSKI BIOFILM NA KROMIRANIM PERLATORIMA
Tamara Dokmanović
Voda u bolničkom distribucijskom sustavu može biti rezervoar potencijalno patogenih mikroorganizama koji mogu dovesti do razvoja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Stoga su mikrobiološki analizirani uzorci vodovodne vode te kromirani perlatori s 15 slavina uzorkovanih u jedinicama intenzivnog liječenja KBC Rijeka. Od ukupnog broja obrađenih uzoraka vode, zbog prevelikog UBK, četiri uzorka (27%) bila su mikrobiološki neprihvatljiva. Postupkom membranske filtracije iz svih je...
BRONHOSKOPIJA U DJECE
BRONHOSKOPIJA U DJECE
Danijela Višnić
Cilj istraživanja je na osnovu prikupljenih podataka koja su vremenski grupirana u četiri desetogodišnja razdoblja uočiti da li na broj učinjenih bronhoskopskih pregleda imaju utjecaj postavljene zdravstvene indikacije, životna dob i spol ispitanika. Želimo i ustanoviti kroz isto promatrano razdoblje koliki je broj učinjenih bronhoskopija i koji je udio između krute i fleksibilne bronhoskopije te broj zabilježenih komplikacija u ovisnosti o korištenoj bronhoskopskoj...
CARSKI REZ-UČESTALOST I OPORAVAK NAKON CARSKOG REZA
CARSKI REZ-UČESTALOST I OPORAVAK NAKON CARSKOG REZA
Tina Volkmer Komadina
Oporavak nakon carskog reza za novopečene majke može biti vrlo težak, osobito pribrojimo li fizičkim poteškoćama i one emocionalne koje se mogu javiti nakon poroda putem carskog reza. Zahvaljujući napretku medicine, carski rez doprinio je većem broju živorođene zdrave djece, ali i majki. Iako ima svoje prednosti pred vaginalnim porodom, kao što je potpuno bezbolan porod, isto tako ima i svoje nedostatke. Problemi koji se mogu javiti nakon carskog reza, najvidljiviji su...

Pages