Pages

HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU S DEPRESIJOM
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU S DEPRESIJOM
Gabrijela Cukrov-Renčić
Cilj ovog rada je prikazati važnost holističkog pristupa u zdravstvenoj skrbi bolesnika koji boluju od depresije. Vodeći se smjernicama dostupnim iz elektroničkih baza podataka iz razvijenih zemalja, poput Sjedinjenih Američkih Država, u kojima medicinske sestre imaju mogućnost uključivanja u holistička udruženja, u kojima dobivaju šire znanje i edukaciju o holističkom pristupu i holističkoj skrbi u provođenju zdravstvene skrbi bolesnika. Sukladno podacima Svjetske zdravstvene...
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU SA SRČANOM DEKOMPENZACIJOM
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU SA SRČANOM DEKOMPENZACIJOM
Blaženka Mazzanti
Srce (lat. Cor) je mišićni organ, veličine stisnute ljudske šake, koji pumpa krv kroz krvne žile cirkulatornog sustava. Krv opskrbljuje tijelo kisikom i hranjivim tvarima te pomaže u uklanjanju metaboličkog otpada. Kada govorimo o fiziologiji, nju dijelimo na fiziološku ulogu srca, koja je osiguravanje cirkulacije, i samu fiziologiju srca, a to su srčani ciklus i električna provodljivost srca. Srčana dekompenzacija (zatajenje srca ili srčana insuficijencija) je stanje u kojem...
HOLISTIČKI PRISTUP DJECI S DOWNOVIM SINDROMOM
HOLISTIČKI PRISTUP DJECI S DOWNOVIM SINDROMOM
Helena Zoretić
Downov sindrom obilježje je najčešće genetske greške u jezgri svake stanice. Sindrom je vrlo kompleksan te je za provedbu uspješnog liječenja potrebno sastaviti multidisciplinarni tim koji se sastoji od medicinskih sestara, liječnika, psihologa, rehabilitatora, logopeda, i edukacijskog rehabilitatora. Dijagnoza se može postaviti još za vrijeme trudnoće, ali i pri samom porodu zbog specifičnosti u izgledu djeteta. Već u rodilištu medicinske sestre imaju veliku ulogu u edukaciji...
HOLISTIČKI PRISTUP DJETETU KAO KIRURŠKOM BOLESNIKU
HOLISTIČKI PRISTUP DJETETU KAO KIRURŠKOM BOLESNIKU
Ana Živulić
Holizam kao filozofiji „mjesto“ je u sestrinstvu jer je filozofski identitet sestrinstva zasnovan na jedinstvenoj interakciji između medicinske sestre i bolesnika/bolesnog djeteta koje mora biti podržano holističkim pristupom. Holistički pristup direktno utječe na djetetovu sigurnost i zdravlje, poboljšanje njegovih „dobrih“ strana kao ličnost, samopoštovanje i samopouzdanje, ali i na kvalitetu života. Dijete u bolnici pokazuje različite reakcije ovisno o svojoj dobi,...
HOLISTIČKI PRISTUP KOD GASTROENTEROLOŠKIH BOLESNIKA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
HOLISTIČKI PRISTUP KOD GASTROENTEROLOŠKIH BOLESNIKA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Ervina Saračević
Upalne bolesti crijeva (Inflammatory Bowel Disease) označavaju kronične upalne bolesti crijeva koji mogu zahvatiti čitavu probavnu cijev (Crohnova bolest) ili samo debelo crijevo (ulcerozni kolitis), ali može zahvatiti i druge ekstraintestinalne organe poput jetre i gušterače. Upalne bolesti crijeva (Crohnova bolest i ulcerozni kolitis) predstavljaju veliki izazov u sestrinskoj praksi zbog kroničnog tijeka i načina liječenja samih bolesti. Crohnova bolest i ulcerozni kolitis su...
HOLISTIČKI PRISTUP OSOBI S ALZHEIMEROVOM BOLESTI
HOLISTIČKI PRISTUP OSOBI S ALZHEIMEROVOM BOLESTI
Petra Kuna
Alzheimerova bolest je neizlječiva, uzrokuje propadanje mozga, kako napreduje dovodi do gubitka pamćenja, te do promjena osobnosti i ponašanja osobe koja je oboljela . Bolest koja iscrpljuje obitelj i samog oboljelog. Početni znakovi su zaboravljivost, dezorijentiranost u vremenu i prostoru, osobe nisu u mogućnosti da žive samostalno, te su ovisne o skrbi i njezi druge osobe. Postanu socijalno izolirani zbog svog ponašanja koje je društvu neprihvatljivo. Znakovi i simptomi:...
HOLISTIČKI PRISTUP PACIJENTU SA MALIGNIM OBOLJENJEM PROSTATE
HOLISTIČKI PRISTUP PACIJENTU SA MALIGNIM OBOLJENJEM PROSTATE
Monika Biruš
Bolesti prostate, anatomski položaj prostate, dijagnostika, odabirne metode liječenja, tumorski markeri, pristup operacionom polju, komplikacije rane i kasne, inkontinencija, erektilna disfunkcija, krvarenje, infekcija, striktura uretre, epididimitis. Holizam u zdravstvenoj njezi i skrbi, holizam i njegova interakcija u sestrinstvu, uključujući ostale vrste pomoći na psihološkoj, fizičkoj, ekonomskoj i društvenoj razini. Holizam kao univerzalni način spajanja i preklapanja...
HOLISTIČKI PRISTUP PREMA RODITELJIMA NEDONOŠČADI TIJEKOM HOSPITALIZACIJE NJIHOVA DJETETA
HOLISTIČKI PRISTUP PREMA RODITELJIMA NEDONOŠČADI TIJEKOM HOSPITALIZACIJE NJIHOVA DJETETA
Tamara Sertić
Cilj ovog rada je istražiti i ocijeniti razinu poznavanja terminologije holizma, njegove primjene u svakodnevnom radu medicinskih sestara i medicinskih tehničara te koliko holistički pristup utječe na spremnost roditelja pri dolasku njihova djeteta kući. Istraživanje je obuhvatilo 227 ispitanika i provedeno je online anketom koja je sadržavala 22 pitanja od kojih je jedno bilo otvorenog tipa. Postavljene su dvije hipoteze o holističkom pristupu prema roditeljima nedonoščadi...
HOLISTIČKI PRISTUP PRI LIJEČENJU I ZDRAVSTVENOJ SKRBI KOD BOLESNIKA S KRONIČNIM BUBREŽNIM ZATAJENJEM KOJI VRŠI POSTUPKE PERITONEALNE DIJALIZE
HOLISTIČKI PRISTUP PRI LIJEČENJU I ZDRAVSTVENOJ SKRBI KOD BOLESNIKA S KRONIČNIM BUBREŽNIM ZATAJENJEM KOJI VRŠI POSTUPKE PERITONEALNE DIJALIZE
Ksenija Jozić
Holizam (grč. holos sav, cio) predstavlja načelo prema kojemu živo biće predstavlja cjelinu, nesvodljivu na dijelove. Već je Hipokrat(prije gotovo 2.500 godina)zastupao tezu da “najprije treba liječiti dušu, a tek onda tijelo” te da bolesniku treba “ponuditi najprije riječ, a tek nakon toga i lijek” Suvremena medicina je svjesna činjenice da se liječi čovjek, a ne bolest, to nam pokazuje i činjenica da se kod iste bolesti koju imaju različiti ljudi ne postižu isti...
HOLISTIČKI PRISTUP PRI ZDRAVSTVENOJ SKRBI ZA PACIJENTA S OPEKLINAMA
HOLISTIČKI PRISTUP PRI ZDRAVSTVENOJ SKRBI ZA PACIJENTA S OPEKLINAMA
Marica Krmek
Opekline su ozbiljan javno zdravstveni problem jer često uz njih dođe do nastanka drugih oštećenja i komplikacija od kojih je svakako najgora smrtni ishod. Opekotine mogu biti površinske pa sve do dubokih koje će zahvatiti sve slojeve kože, a moguće i mišiće te lokomotorni sustav. Dubina opeklina ovisi o površini zahvaćene kože, njenom nastanku, trajanju podložnosti izvoru topline. Ozljede mogu biti uzrokovane termalnim putem od kojih su najčešće vruće tekućine i vruća...
HOLISTIČKI PRISTUP PRIJEVREMENO ROĐENOM DJETETU
HOLISTIČKI PRISTUP PRIJEVREMENO ROĐENOM DJETETU
Tanja Mladjan
Normalna trudnoća traje 40 tjedana, a prijevremeni porod je onaj koji je započeo nakon navršenih 28 tjedana trudnoće te prije navršenih 37 tjedana trudnoće. Vođeći je uzrok neonatalne smrtnosti. Prognoza preživljavanja prijevremeno rođene djece uvelike ovisi o prenatalnoj i neonatalnoj skrbi za dijete. Jedinice za intenzivno liječenje novorođenčadi stresno su okruženje za sve pa tako i za samu nedonoščad. Medicinski pregledi i prerano odvajanje od majke otežavaju život...
HOLISTIČKI PRISTUP PSIHIJATRIJSKOM BOLESNIKU
HOLISTIČKI PRISTUP PSIHIJATRIJSKOM BOLESNIKU
Tanja Basler
Unatoč napretku medicine u posljednjem stoljeću, suvremena medicina i dalje ne pronalazi brz i dobar, odnosno najefikasniji način liječenja određenih bolesti i stanja. O važnosti pronalaska adekvatnog načina pristupa i liječenja psihijatrijskih bolesnika govori i podatak kako je na listi deset najčešćih bolesti sa značajnim utjecajem na radnu sposobnost stanovništva pet mentalnih bolesti. Posljedično bolesti dolazi do narušenih familijarnih i društvenih odnosa, otežanog...

Pages