Pages

EPIDURALNA ANALGEZIJA NAKON VELIKIH KIRURŠKIH ZAHVATA DIGESTIVNE KIRURGIJE
EPIDURALNA ANALGEZIJA NAKON VELIKIH KIRURŠKIH ZAHVATA DIGESTIVNE KIRURGIJE
Ivana Jurjević
Jedan od najsloženijih organskih sustava našeg tijela je upravo probavni sustav.Njegova složenost krije se upravo u nizu fizioloških procesa koji se odvijaju tijekom cijelog života svakog čovjeka. Zdravi probavni sustav preduvjet je za normalno funkcioniranje ljudskog tijela. Razlog tome je što sva energija koju organizam ima dolazi upravo iz nutrijenata unesenih u hrani koju je potrebno razgraditi na manje složene komponente. U slučajevima u kojima se razvija bilo kakva patologija...
EPIDURALNA ANALGEZIJA U DJEČJOJ KIRURGIJI
EPIDURALNA ANALGEZIJA U DJEČJOJ KIRURGIJI
Anita Štokić
Epiduralni blok ili analgezija je anesteziološki postupak koji se koristi sa smanjenje boli. Tehnika je potpuno jednostavna i sigurna ukoliko se izvodi pod pravilima struke sa strane stručne osobe liječnika anesteziologa. Anesteziolog je dužan prije izvođenja postupka objasniti roditeljima tehniku postavljanja katetera te moguće komplikacije i nuspojave, te od njih dobiti informirani pristanak koji su oni dužni „pročitati i potpisati“. Epiduralna analgezija je sve više u...
EPILEPSIJA U OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM
EPILEPSIJA U OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM
Dijana Purić
Istraživanja su pokazala da je kvaliteta života osoba s epilepsijom i cerebralnom paralizom umanjena što ovisi o vrsti napadaja, učestalosti pojave epileptičkih napadaja, dužini trajanja bolesti, kvaliteti kontrole napadaja te o neželjenim djelovanjima antiepileptičkih lijekova. Učestalijim pojavama epileptičkih napadaja osobe su ograničene u dnevnim aktivnostima, u tjelesnom, socijalnom i emocionalnom aspektu zbog čega dolazi do smanjenja kvalitete života pojedinca....
EPIZIOTOMIJA U RODILIŠTU OB KARLOVAC-UTJECAJ PRIMALJSKE SKRBI I PRIMJENE PRIRODNIH METODA RAĐANJA
EPIZIOTOMIJA U RODILIŠTU OB KARLOVAC-UTJECAJ PRIMALJSKE SKRBI I PRIMJENE PRIRODNIH METODA RAĐANJA
Dijana Žilić
U radu se analizirao petogodišnji period u rađaonici OB Karlovac. Povod istraživanju bila je usporedba analize udjela epiziotomije 2007. i 2017.godine. Podaci koji su dobiveni odnosno, velike razlike dokaz su velikog iskoraka ka promjeni pristupa rađanju. One su rezultat ne samo napredovanja profesije već i promjene u razmišljanja naših klijentica. Osjeti se utjecaj strane literatura i promjene u stavu prema porodu. Analizom povijesnog pregleda gdje je ona od rutinskog,...
ESTETIZACIJA I REHUMANIZACIJA BOLNIČKOG PROSTORA: UMJETNOST U SVRHU ZDRAVLJA
ESTETIZACIJA I REHUMANIZACIJA BOLNIČKOG PROSTORA: UMJETNOST U SVRHU ZDRAVLJA
Mirna Vrček
Diplomski rad opisuje provođenje projekta „ Estetizacija i rehumanizacija bolničkog prostora: Umjetnost u svrhu zdravlja“ a posvećen je istraživanju učinka umjetničkog djelovanja na zdravlje i raspoloženje pacijenata i posjetitelja te samih zaposlenika bolnica. Istraživanje se naslanja na istraživačke primjere iz svjetske prakse koji dokazuju blagotvorne učinke umjetnosti na zdravlje i raspoloženje osoba koje borave u bolničkom okruženju. Istraživački rad provodio se...
EVALUACIJA BOLNIČKOG I DNEVNO BOLNIČKOG PROGRAMA U LIJEČENJU OBOLJELIH OD DUŠEVNIH BOLESTI
EVALUACIJA BOLNIČKOG I DNEVNO BOLNIČKOG PROGRAMA U LIJEČENJU OBOLJELIH OD DUŠEVNIH BOLESTI
Janja Vranješ
Liječenje osoba s duševnim bolestima kroz programe dnevne bolnice postaje sve učestalija metoda tretmana u mnogim psihijatrijskim bolnicama u Hrvatskoj, međutim istraživanja koja ispituju učinkovitost ovog oblika liječenja još su uvijek rijetka. Osnovni cilj istraživanja bio je usporediti učinkovitost bolničkog i dnevno-bolničkog programa u liječenju osoba s duševnim poremećajima na Klinici za psihijatriju KBC-a Rijeka. U istraživanju je sudjelovalo 120 punoljetnih...
EVALUACIJA UTJECAJA FIZIOTERAPIJE NA KVALITETU ŽIVOTA I SAMOPOIMANJE ZDRAVLJA OSOBA OBOLJELIH OD NEUROFIBROMATOZE TIPA 1
EVALUACIJA UTJECAJA FIZIOTERAPIJE NA KVALITETU ŽIVOTA I SAMOPOIMANJE ZDRAVLJA OSOBA OBOLJELIH OD NEUROFIBROMATOZE TIPA 1
Silvia Tovernić
Neurofibromatoza tip 1 je autosomno dominantna genetska bolest koja je uzrokovana promjenom gena na 17. kromosomu. Bolest nije uvjetovana spolom obzirom da se javlja podjednako kod oba spola. Jednako tako, može biti naslijeđena od jednog od roditelja ili se može pojaviti prvi put u obitelji kao novonastala promjena neurofibromatoza tip 1 gena. U većini slučajeva bolest se najčešće očituje klinički kao prisutnost šest ili više pjega boje bijele kave, tzv. café au lait pjege i...
EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA PACIJENATA KOLONOSKOPIJOM U DUBOKOJ ANALGOSEDACIJI I KOLONOSKOPIJOM U BUDNOM STANJU U SPECIJALNOJ BOLNICI MEDICO
EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA PACIJENATA KOLONOSKOPIJOM U DUBOKOJ ANALGOSEDACIJI I KOLONOSKOPIJOM U BUDNOM STANJU U SPECIJALNOJ BOLNICI MEDICO
Martina Vojta Frleta
Kolonoskopija je endoskopska pretraga kojom dijagnosticiramo i tretiramo promjene u debelom crijevu. Zbog prirode pregleda, pacijenti nerado dolaze na pregled. Pravovremena kolonoskopija prevenira teške i skupe operativne zahvate karcinoma debelog crijeva. Kako bi priprema crijeva za pregled bila kvalitetna, a time i pregled, potrebno je izgraditi povjerljiv odnos sa pacijentom. Cilj ovog rada bio je vrednovanje zadovoljstva pacijenata kompletnim tretmanom koji su dobili prije, za vrijeme i...
EVIDENTIRANJE I DOKUMENTIRANJE FIZIOTERAPIJSKIH PROCESA U NEURORAZVOJNOJ FIZIOTERAPIJI
EVIDENTIRANJE I DOKUMENTIRANJE FIZIOTERAPIJSKIH PROCESA U NEURORAZVOJNOJ FIZIOTERAPIJI
Mihovil Teskera
Medicinska dokumentacija predstavlja zapis kliničkih postupaka i njihove uspješnosti te je osnova kontrole kvalitete svake zdravstvene ustanove. U fizioterapijskoj dokumentaciji „mišljenje fizioterapeuta pri otpustu pacijenta“ je jedinstven i uniforman dokument koji bi trebao dobivati svaki pacijent uključen u habilitacijske/rehabilitacijske procese. Mišljenje pri otpustu pacijenta je važno jer sadrži esencijalne informacije koje fizioterapeut upućuje fizioterapeutu druge...
FEKALNA TRANSPLANTACIJA
FEKALNA TRANSPLANTACIJA
Lidija Šušnjar
Crijevna mikrobiota je složeni i dinamični ekosustav koji se sastoji od otprilike 1014 bakterija i čini otprilike 1 kg ukupne tjelesne mase čovjeka. Ideja o primjeni crijevne mikrobiote kao lijeka nije nova, a posljednji korak u razvoju te ideje su fekalne transplantacije kao metoda liječenja protiv infekcije bakterijom Clostridium difficile i upalnih bolesti crijeva. Rizični čimbenici za pojavu bolesti su starija životna dob, teške kronične bolesti, dugotrajan boravak u bolnici,...
FIZIOLOGIJA I POSTUPCI RAZVOJA MIŠIĆNE HIPERTROFIJE
FIZIOLOGIJA I POSTUPCI RAZVOJA MIŠIĆNE HIPERTROFIJE
Karla Poropat
Mišićnom hipertrofijom nazivamo proces povećanja mišićne mase, a javlja se kao učinak dugoročnog vježbanja. Dijelimo je na miofibrilarnu i sarkoplazmatsku hipertrofiju čije se karakteristike razlikuju ovisno o načinu treniranja. Za pokretanje mišićnog rasta odgovorni su signalni mehanizmi; a ovdje ubrajamo mehaničku napetost, metabolički stres i oštećenje mišića. Stimuliranje rasta mišića odvija se primjenom odgovarajućeg programa treninga s otporom; modificiranjem...
FIZIOTERAPEUTI I BOLESTI STRUKE
FIZIOTERAPEUTI I BOLESTI STRUKE
Marija Klepac
Cilj ovog rada je utvrditi postoji li interakcija izmeĊu profesionalnog stresa i zadovoljstva poslom fizioterapeuta. Općenito govoreći, svi zdravstveni problemi utjeĉu na zadovoljstvo poslom te ujedno i na spremnost za nastavak rada i ostanka u profesiji. Osim bolesti struke, fiziĉki stres i psihosocijalni stres utjeĉu na zadovoljstvo poslom fizioterapeuta. Istraţivanje je provedeno na 82 fizioterapeuta od ĉega 69 ţena i 13 muškaraca, s radnim staţem duţim od 10 godina. Najviše...

Pages