Pages

KINEZITERAPIJSKI PRISTUP KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
KINEZITERAPIJSKI PRISTUP KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
Marta Turkalj
Pregradnja kosti (njeno stvaranje i razgradnja) stalan je proces. Kod osteoporoze je koštana masa smanjena, što dokazuje da je razgradnja kosti brža od stvaranja osobito u postmenopauzalnih žena, budući da je tada i brzina stvaranja spongiozne kosti smanjena. Čimbenici rizika koji to mogu ubrzati su u prvom redu pad razine estrogena, endokrini poremećaji, ali i pušenje ili povećana količina masnog tkiva odnosno pretilost. Cilj ovog istraživanja je putem anamnestičke ankete i...
KIRURŠKO LIJEČENJE AKUTNOG APENDICITISA
KIRURŠKO LIJEČENJE AKUTNOG APENDICITISA
Krista Jurić
Ovaj rad govori o bolestima crvuljka (apendiksa) slijepog crijeva. Pretežno se opisuje akutni apendicitis kao najčešće oboljenje apendiksa ali spomenute su i rjeđe bolesti poput tumora. U uvodu je ukratko opisana anatomija kao i fiziologija crvuljka. Razrada teme započinje s kratkom poviješću apendiksa te koji su liječnici zaslužni za operacije apendiksa kakve se danas izvode. Nadalje, govori se i o patologiji apendiksa u trudnoći i kod djece te samom uzroku nastajanja upale te...
KLASIFIKACIJA CITOLOŠKIH NALAZA PUNKTATA DOJKE
KLASIFIKACIJA CITOLOŠKIH NALAZA PUNKTATA DOJKE
Lucia Marincel
Dojka je parni ţljezdani organ smješten s prednje strane prsnoga koša. To je mliječna ţlijezda, građena od 15 do 25 režnjeva, čija je uloga proizvodnja mlijeka u doba laktacije. Dojku mogu zahvatiti brojni patološki procesi koji su najčešće benigni (upalne promjene, ciste, fibrocistična promjena). Tumori dojke mogu biti benigni i maligni. Najčešći benigni tumori su fibroadenom i filoidni tumor, a primarni maligni tumori su uglavnom adenokarcinomi, među kojima najčešći...
KLINIČKE I BIOKEMIJSKE ZNAČAJKE PRETILOSTI U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM
KLINIČKE I BIOKEMIJSKE ZNAČAJKE PRETILOSTI U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM
Kristina Ilinović
Cilj istraživanja: Učestalost pretilosti u shizofreniji je 2 – 3 puta veća u odnosu na opću populaciju. Unatoč tome, svega je nekoliko studija istražilo kliničke i biokemijske značajke pretilosti u toj bolesti. U ovom istraživanju, koje je prvo takve vrste u hrvatskoj populaciji, istražili smo doprinose li, i u kojoj mjeri, pojava pretilosti, kliničkim značajkama shizofrenije i shizoafektivnog poremećaja, kao što su dob, trajanje bolesti, dob nastupa bolesti, ovisnost o...
KLUPSKA BRIGA ZA PREVENCIJU I REHABILITACIJU OZLJEDA PROFESIONALNIH RUKOMETAŠA - KVALITETA ORGANIZACIJE STRUČNOG TIMA
KLUPSKA BRIGA ZA PREVENCIJU I REHABILITACIJU OZLJEDA PROFESIONALNIH RUKOMETAŠA - KVALITETA ORGANIZACIJE STRUČNOG TIMA
Diana Veljanovska
Sportske ozljede čine najveći dio ozljeda u sportu modernog zapadnog društva. Njihovo liječenje je zahtjevno, skupo i traži mnogo vremena, stoga preventivne mjere imaju iznimnu ulogu u sportu, što iz medicinskih razloga, a što iz ekonomskih razloga. Rukomet je ekipni i kontaktni sport koji karakteriziraju brza igra s čestim i naglim promjenama smjera kretanja, prekidi i sveprisutnija grubost na terenu koji su vodeći uzroci ozljeda u rukometu. Najviše ozljeda dogaĎa se na...
KOMUNIKACIJA UNUTAR TIMA HITNE POMOĆI, KOMUNIKACIJA S ŽIVOTNO UGROŽENIM PACIJENTOM I ISTUP U JAVNOSTI KAO VJEŠTINA DJELATNIKA IZVANBOLNIČKE HITNE POMOĆI
KOMUNIKACIJA UNUTAR TIMA HITNE POMOĆI, KOMUNIKACIJA S ŽIVOTNO UGROŽENIM PACIJENTOM I ISTUP U JAVNOSTI KAO VJEŠTINA DJELATNIKA IZVANBOLNIČKE HITNE POMOĆI
Perica Vucelić
Timski rad u medicini je važan aspekt organizacije kvalitetnog profesionalnog djelovanja jer je medicina timska djelatnost, a dobro organiziran i učinkovit tim podiže kvalitetu profesionalnog djelovanja što dovodi do većeg zadovoljstva bolesnika i njihovih obitelji te snižava razinu stresa kod zdravstvenih djelatnika. Timski rad predstavlja rad više stručnjaka na postizanju zajedničkog cilja, a važno je da je taj rad dobro koordiniran i povezan. Učinkovit timski rad temelji se na...
KONVULZIJE
KONVULZIJE
Ana Mitrović
U kliničkoj neurologiji značajno mjesto nam predstavljaju konvulzije kod kojih uzrok nastanka može biti poznat ili nepoznat. Od poznatih uzroka to su upalni proces središnjeg živčanog sustava, metabolički poremećaji, malformacije, intoksikacija, elektrošok, vaskularne lezije, tumori i dr. Postoji i genska predispozicija za nastanak konvulzija. Treba naglasiti da se može pojaviti i recidiva febrilnih konvulzija. Konvulzije su jedan izraz moždanih napadaja koji nam se najčešće...
KVALITETA ŽIVOTA NAKON UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA
KVALITETA ŽIVOTA NAKON UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA
Tea Budimir Marinić
Ugradnja totalne endoproteze kuka je jedna od najuspješnijih operativnih zahvata i prepoznata je kao operacija 21. stoljeća. Više od 1 milijon artroplastike godišnje se izvede u svijetu i stručnjaci smatraju da će se taj broj udvostručiti kroz dva desetljeća. Incidencija raste zbog povećanja očekivanog životnog vijeka i epidemije pretilosti. Promjena načina života uvjetuje nove načine mjerenja kvalitete života pogotovo prije i nakon ugradnje totalne endoproteze kuka. Ovaj...
KVALITETA ŽIVOTA OSOBA TREĆE DOBI
KVALITETA ŽIVOTA OSOBA TREĆE DOBI
Ruža Uremović
Starenje stanovništva postaje sve značajniji društveni problem koji pogađa cjelokupno stanovništvo, a najviše se osjeti u razvijenim državama. Starija populacija je sve brojnija, pa rješavanje njihovih problema dobiva sve veći društveni značaj. Demografska kretanja pokazuju da će problem starenja stanovništva u narednim godinama biti još izraženiji, te je nužno osmisliti sustav skrbi koji će biti održiv, a koji će starijim pripadnicima zajednice osigurati dostojanstven...
KVALITETA ŽIVOTA RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U USPOREDBI S RODITELJAIMA DJECE BEZ TEŠKOĆA U RAZVOJU
KVALITETA ŽIVOTA RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U USPOREDBI S RODITELJAIMA DJECE BEZ TEŠKOĆA U RAZVOJU
Petra Jardas
Biti roditelj zahtjevan je zadatak, a kada su u pitanju djeca s teškoćama u razvoju taj zadatak postaje mnogo teži. Cilj ovog istraživanja bio je usporediti kvalitetu života roditelja djece s teškoćama u razvoju na području Grada Rijeke i okolice s kvalitetom života roditelja djece bez teškoća u razvoju. U istraživanju je sudjelovalo 85 osoba, pretežito ženskog spola u obje skupine. Ispitanici su bili roditelji djece mlađih razreda osnovne škole iz dvije škole na području...
KVALITETA ŽIVOTA U OBOLJELIH OD LIMFOMA I KRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
KVALITETA ŽIVOTA U OBOLJELIH OD LIMFOMA I KRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
Antonela Trobentar
U cilju ispitivanja različitih aspekata kvalitete života bolesnika s limfoproliferativnim zloćudnim bolestima, standardiziranim upitnicima prikupljeni su podaci od 51 bolesnika. Od toga 6 bolesnika (11,7%) oboljelih od Hodgkinovog limfoma (HL), dvadeset i osam (54,9%) od NHL visokog stupnja malignosti (HG-NHL), osmero (15,7%) od NHL niskog stupnja malignosti (LG-NHL) te njih devet (17,7%) od kronične limfocitne leukemije (CLL). Rezultati su statistički analizirani hi-kvadrat testom za...
Korelacija debljine i tjelesne aktivnosti radno aktivne populacije Koprivničko-križevačke županije
Korelacija debljine i tjelesne aktivnosti radno aktivne populacije Koprivničko-križevačke županije
Suzana Šestak
Preporuke za zdrav život i održavanja zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije navode tjelesnu aktivnost kao imperativ pojedinca koji stremi ka dobrom zdravlju. Debljina je bolest globalnih razmjera, ona ima medicinsku dijagnozu u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Ta bolest ovisi o tjelesnoj aktivnosti pojedinca te životnim navikama te osobe. Najraširenija metrika za mjerenje debljine je Indeks tjelesne mase, zato jer je to mjerenje vrlo jednostavno, time i široko...

Pages